Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-

“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak “şu helaldir, şu da haramdır” demeyin...
Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Eklenme Tarihi : 26.07.2021
Okunma Sayısı : 212

“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak “şu helaldir, şu da haramdır” demeyin. Yoksa Allah’a iftira etmiş olursunuz. Allah’a yalan isnad edenler (din uyduranlar), kurtulamazlar.” (Nahl, 116)

“Dinde tahrifat” başlığı altında 6. Makalemizi yayımlıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, örnek olarak verdiğimiz bu tahrifatlar (uydurmalar), sadece zayıf veya mevzu hadislerde geçen rivayetler değildir; Türkiye’de başta DİB olmak üzere kendilerine “Ehl-i Sünnet” (ES) adını veren halkın büyük çoğunluğu tarafından kabul görüp “akaid” haline getirilen resmi örneklerdir. Bu örnekler öyle kanıksanmış ki bunları kabul etmeyenler, din dışına itilmektedir.

Daha önceki beş makalemizde 30 madde vermiştik. Şimdi örneklere kaldığımız yerden devam edelim.

31. Kur’an, “Allah’tan başka ilah yoktur ve hiçbir insan Allah’ın yanına koyulamaz” dereken, ES; Hıristiyanlıktaki teslis (Tanrı+oğul+kutsalruh veya Allah+Meryem+İsa veyahut baba+ana+oğul) inancı gibi farklı bir teslis (Allah+Muhammed+evliya veya Allah+elçi+mezhep veyahut (Allah+Muhammed+Ali) üçlemesini getirerek akideleştirdi.

32. Kur’an, dinden dönenlere ve namaz kılmayanlara dünyevi herhangi bir ceza öngörmezken, ES; bunların öldürülmelerini kayıt altına aldı. Buna inanan yetkililer de bu hükümden yola çıkarak, insanları vahşice öldürmeye kalktılar.

33. Kur’an, zanilerin cezasını, -teşhir edilerek- yüz değnekle sınırlandırırken, Es; recim edilerek (taşlanarak) öldürülmelerini hükme bağladı.

 34. Kur’an, Resulullah’ın bile gaybı bilmeyeceğini söylerken, ES; “velayet makamı” adıyla bir makam icat ederek, bu makamda olanların gaybı bildiklerini, pek çok konuda önceden haber verdiklerini ve “tasarruf” sahibi olduklarını akideleştirdi.

35. Kur’an, haram belirleme yetkisinin sadece Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın neleri haram kıldığını açıkça belirttiği halde, ES; Kur’an’da belirlenen haramlarla yetinmeyerek, başka –onlarca- haramlar ihdas etti.

36. Kur’an, kadınların özel hallerini sadece “eza, hastalık” olarak görüp sadece ilişkiyi yasaklarken, ES; bununla yetinmeyerek namaz, oruç, hac ibadetini ve Kur’an okumayı da malum halde olan kadınlara yasakladı.

37. Kur’an, kadın erkek ayırımı yapmadan tümünü “takva” esasına bağlarken, ES; kadınların akıl ve dinlerinin eksik olduğunu ve kocalarına karşı nankörlük yaptıklarından dolayı genellikle cehenneme gireceklerini hükme bağladı.

38. Kur’an, Allah’ın belirlediği inanç ve İslam’ı öngörürken, ES;  buna karşılık “Anadolu (halk) inancı ve İslam’ını (yorumunu) ihdas ederek yeni bir inanç ve yeni bir din (yaşam tarzı) getirdi.

39. Kur’an, insanlara dinlerini öğretip yolu gösterdiği halde, ES; Kur’an yolunu ve Resulullah’ın sünnetini yetersiz görerek, dini yaşamada mutlaka mezheplerden sadece birinin yolunun (görüş ve uygulamalarının) izlenmesi gerektiğini kayıt altına aldı ve uymayanları mezhepsiz (bir nevi dinsiz) ilan etti. Allah, “Kur’an’a uyun” dedi; ES ise, “mezheplere uyun” dedi.

40. Kur’an’a göre Allah’ın indirdiği ve razı olduğu dini İslam’dır. İslam dinini kabul edenlerin adı da Müslümandır. Müslümanlar da “Ehl-i İslam”dır. ES ise, “Müslüman” adını yetersiz görerek, Müslümanlar arasındaki siyasi çatışmalardan doğan mezheplerin ağırlığı ile Müslümanlara “Ehl-i Sünnet” adını verdi ve böylece mezhep taassubunu Kur’an üzerine çıkarttı. Ehl-i Sünnet taifesinden olmayanları da “batıl” yani İslam dışı ilan etti.

41. Kur’an, tüm peygamberlerin hem Resul ve hem de Nebi olduklarını belirtmesine rağmen ES; sadece kendilerine kitap verilenleri (dört peygamberi) Resul, diğerlerini nebi olarak ilan etti. ES’e göre Resul; Allah’ın, yeni bir kitap ve şeriat verdiği elçidir. Nebi ise, Allah’ın kendisine kitap ve şeriat vermediği elçisidir. Sadece insanları, önceki dönemde veya yaşadığı çağda kitap ve şeriat verilen bir resulün dinine davet etmekle yükümlüdür.

Tahrifatla ilgili 41 madde verdik. (41 kere ….!) İstesek bu maddeleri 141’e de çıkartabiliriz; ancak daha fazla uzatarak okuyucuları sıkmak istemiyorum. Örneklerden de anlaşıldığı gibi, Kur’an hükümlerinde büyük sapmalar olmuştur. Rivayetler Kur’an’ın üzerine çıkartılmıştır. Kur’an müminlerinin, bu tahrifat ve sapmaları görüp, Kur’an’ın gösterdiği yolu izlemeleri zorunludur. Aksi takdirde Allah’ın dini yerine başkalarının dinini yaşamış olurlar ki bu açık bir buhran olur. 

Kur’an şairi olan M. Akif’in uyduruk dinle ilgili şu tespiti ile konuyu sonlandıralım:

“Doğrusu bu herifleri (vaizleri) dinledikçe, gençlerdeki dinsizlik modasını hemen hemen mazur göreceğim geliyor! Eğer dinin ne olduğunu bunlardan öğrenseydim, mutlaka İslam’ın en büyük düşmanı olurdum.” (Akif’in dindarlık anlayışı)

“İnsanları kendisiyle uyarmak ve gerçekleri öğretmek üzere sana indirilen bu kitaptan dolayı kalbinde hiçbir sıkıntı olmasın! Rabbinizden size indirilen Kur’an’a uyun! Onu bir kenara bırakarak başka velilere (kaynaklara) uymayın! Niçin anlamak istemiyorsunuz?” (Araf,2,3)

Selam ve muhabbetlerimle…
BEŞİR İSLAMOĞLU

(Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.)

YAZARA AİT BÜTÜN YAZILAR
1 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-2 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -1-3 Hak Gaspı, İbadetlerin Kazancını Tüketir4 Ahlakın Şartı Kaçtır?5 Her İyi Müslüman, Aynı Zamanda İyi İnsandır6 Kurban İbadetini (Kurban Etmeden!) Doğru anlamak -2- 7 Hayvanlar İhtiyaç Üzerine Kesilir; Geleneğe Kurban Edilemez -1-8 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-9 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -5-10 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Bühtandır -4-11 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Günahtır -3-12 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -2-13 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -1-14 İnsan Hayatının Güvencesi Kısastır15 İnsanca Yaşamanın Ön Koşulu, Nesil Emniyetidir16 Er Kişi Niyetine17 Buhari’nin “Camiu’s-Sahih” Adlı Eserinin, Kur’an’la Eşitlenmesi Çabaları Üzerine18 Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -2-19 Vahiy ve Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -1-20 Güçlünün Yanında Yer Almak21 Mesafe, Maske ve Temizlik Sadece Coronavirüse Karşı Değil22 Müslümanlar Kimlik Krizi Mi Yaşıyor; Yoksa Sahte Kimlik Mi Taşıyor?23 İbn Rüşd Müktesebatının Temeli Akıldır24 İmam Gazali’yi Doğru Anlamak25 Bilim Geliştikçe Din Tasavvuru Da Değişir26 Dava Sahipleri Nerdesiniz? 27 Şahitlik, (Şehitlik), Hak ve Adaletin Gerçekleşmesi İçindir28 Görevimiz “İman Sorgulamak” Değil, Zulmü Sorgulamaktır29 Kaluu Bela Allah İle Ahitleşmektir. Bakın Nasıl!30 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)31 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)32 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)33 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)34 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)35 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)36 Dini 21. Asrın Aklıyla Anlamak / Yorumlamak
YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ümit AKTAŞ
Ümit AKTAŞ

Bulgur ve Adalet

 Abdülaziz KIRANŞAL

Abdülaziz KIRANŞAL

Dinden Soğutan Dindarlık

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

İnsanı Kendi Olmaktan Çıkartan Bir Çağın İçindeyiz

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!