En Büyük Şeytanı Taşlamak…

Belirli ayların belirli günlerinde, semboller üzerinden niyetin çok ama çok önemli olduğu gibi, kural ve kaidelere uymanın...
En Büyük Şeytanı Taşlamak…
Hasan DÜNDAR
Hasan DÜNDAR
Eklenme Tarihi : 9.07.2022
Okunma Sayısı : 538

Belirli ayların belirli günlerinde, semboller üzerinden niyetin çok ama çok önemli olduğu gibi, kural ve kaidelere uymanın mutlak gerekli olduğu, uyulmadığında da ceza gerektiren bir ibadettir hac.        

İslamdan öncede var olan hac, Hz.İbrahim'den beri niyet, şekil, farklılıklarıyla devamedegelen bir seremoni adeta. Hac Arafat'tır diyor islam peygamberi. Arafat'ta vakfaye durularak dua, tövbe-istiğfar ve ahidleşme yapılır adeta. İkinci vakfede müzdelife denilen yerde yapılır. Müzdelifede de vakfenin yanında adeta haccın nirvanısı sayılan şeytan taşlama için taşlar toplanıyor…  İşte"Şeytan taşlama” diye de adlandırılan bu atışlar, Hz. İbrâhim'i Allah'ın emrini yerine getirmekten alıkoymak isteyen şeytanın yine onun tarafından Mina'da taşlanmasının hâtırasını yaşatmakta ve insanları daima günaha sokmaya çalışan şeytana karşı bir tür tepki ve direnmeyi temsil etmektedir.Bundan dolayı kurban bayramının birinci günü Akabe cemresine, diğer üç gün de her üç cemreye taş atılması fakihlerin ittifakı ile vâcip olup terkinden dolayı ceza kurbanı (dem) gerekir.

Arefe günü Arafat vakfesinden sonra Müzdelife'ye doğru yola çıkan hacılar sabah namazını Müzdelife'de, ilk vakti olan alaca karanlıkta kılarlar ve Meş'ar-i Harâm'daki vakfenin ardından güneş doğmadan Mina'ya hareket ederler. Mina'ya vardıkları zaman Akabe cemresinin yanında, ihrama girdiklerinden beri söyledikleri telbiyeyi kesip bu cemre için hazırladıkları yedi çakıl taşını-"Bismillah, Allâhu Ekber, rağmen lişşeytâni ve hizbihi,” "Bismillâhi Allahüekber- Şeytan ve hizibine rağmen” diyerek teker teker Akabe cemresine(BÜYÜK ŞEYTANA) atarlar. Birinci gün diğer cemrelere taş atılmaz. Taşları atmayıp elle koymak(Yavaşça yanına indirmek) câiz olmadığı gibi bir defada hepsini veya birkaç tanesini atmak da bir adet taş atmak hükmünde sayılmıştır.          

Şeytanı taşlayanlar kimler acaba? Yani şeytan ve hizibine rağmen Allahüekber ve Allah'ın adıyla taş atanlar elbetteki müslümanlardır, iman edenlerdir, muttakilerdir, muhsinlerdir, Kuran'ın deyimi ile hizbuşşeytan olmayan hizbullahilerdir… "Bir hadiste rivayet edildiğine göre, Hz. İbrâhim Kâbe'nin inşasını tamamladıktan sonra Cebrâil'in yol göstermesiyle ilk haccını yaptığı ve oğlu İsmâil'i kurban etmeye götürdüğü esnada Mina'nın söz konusu üç yerinde önüne çıkan şeytanı taşlamıştır”(1)   

Bugün tekrar edilerek yapılanlar sembol şeklinde aynı. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i Allah'a verdiği sözü yerine getirip ahdinde durmak için önüne çıkan ve kendisin aldatmak isteyen şeytanı taşlamak bugün semboller üzerinde hacılar tarafından tekrar edilmektedir… Bu tekrarın İbrahimi kim? İbrahi'in İsmail'i kim veya nedir bu tekrarların sebebi? HAC konusunda benim sembolik olarak okuduğum ve gerçek manası ile anlamama yardım eden İranlı yazar Ali Şeriati'nin kitabı idi.(2) Ali Şeriatinin Hac kitabını aynı minvalde Mustafa İslamoğlu (3) ve Ramazan Kayan(4) hocaların HAC kitabları izledi. Yani aslen "Şeytan taşlama, ömür boyunca şeytana karşı verilen mücadeleyi de sembolize eder. Hacı her bir taşı, aslında nefsine, şehvetine, içindeki kötülüklere ve şeytana karşı fırlatır. Kulluğunun önünde engel olan her ne var ise aslında onu taşlar: gurur, kibir, mal, mülk, makam, mevki, rütbe, şan, şöhret, benlik, gençlik, güzellik...Toplamda 70 taş atar, amma ilk gün sadece BÜYÜK ŞEYTANA YEDİ TAŞ… Sonraki üçgün her bir şeytana yedi taş… Üç defa yedi yani yirmibir taş;  üçgün aynı tekrar eder altmış üç…Toplamda yetmiş taş, ama ilk gün sadece  büyük şeytana yedi taş…

Semboller silsilesinde büyük şeytanın günceli ne olabilir ki?  Yani bütün kötülüklerin anası kimdir?  Kapitalizim büyük bir günah iken, Faşizim mutlaka reddedilmesi gereken bir durum ise siyonizmi koruyup kollayan enbüyük destekçi kimdir acaba?  Türkiye'de Mahir'in Deniz'in İ.Kalpakkaya'nın canlarını teslim ederken haykırdıkları "Kahrolsun Amerika” sloganlarını nasıl olduda anlamadık. Onlar 6.filoya defol gösterileri yaparken asıl büyük şeytana karşı çıkması gerekenler niye karşı çıkmıyorlardı… Amerika ya… İlk gençlik çağlarımızdan beri biz hep böyle bilirdik. Dünyanın ezilen bütün milletleri, senden nefret ediyordu. Göbek adın: "Zulüm” idi. 80 sonrası kuşağının toplantılarda, mitinglerde en fazla attığı sloganda senin adın vardı: "Kahrolsun Amerika” İşte ilk taşı atacağımız şeytan bu değilmiydi acaba…Kuran'ın ifadesi ile: "Kim, Rahmân'ın Zikri'ni görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde, arkadaşına, "Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!” der. Onlara, "(Bu temenniniz) bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız” denir.” (Zuhruf 43/36-39). Gerçek bu iken müslümanlar ancak İran islam İnkılabı rehberi İmam Humeyni&rsquonin tarifi ve tanımı ile bu gerçeği görebildiler malesef… Amerika'nın burnunu yere sürten Rehber Humeyni Amerika'yada ismini koydu: BÜYÜK ŞEYTAN…(5)             

Amerika '; İblis 'in, tüm rollerini ve görevlerini devrettiği 'İnsi Şeytanların ', canlı birer put, mücessem birer tağut olarak 'bir araya gelmelerinden ', 'devlet olarak kurumlaşmalarından ' vücut bulmuş 'kollektif-birleşik Büyük Şeytan 'ın sembolik bir adıdır. Bu Şeytan 'ın; milyonlarca insi İblislerin vücuda getirdiği bir 'Tuğyan-Zulüm Küfür ve Şeytanlığın' her türlü askeri, iktisadi ve teknolojik güçle mücehhez bir 'devlet mekanizması' haline geldiği nazar-ı itibara alınırsa, "Vahşet"in sınırı bile tasavvur edilemez. Ki, biz buna yine de (kısaca) 'Büyük Şeytan' demekle ikt!fa edeceğiz.(6)  Çünkü bir bakın Allah aşkına! Yeryüzünde felaketin olduğu her yerde ABD'yi görürsünüz. Çıkarı için girmediği kılık, kullanmadığı entrika, oynamadığı oyun, söylemediği yalan yoktur. Tarihi, vahşetlerle dolu bu ülkenin işlediği cinayetlerin kronolojisi dahi sayfalar tutar. 1945 yılında Japonya'ya iki atom bombası atarak yüz binlerce masum sivili öldürüp dünya tarihinin en büyük cinayetini işlemiştir. Afrika kıtasına baskınlar yapmış orada kendi halinde yaşayan insanları avlayarak, gemilere bindirmiş, ülkelerine götürüp köle yapmıştır.  1975 yılında "Vietnam'ı işgal etmeyeceğiz halkına zulmeden bir iktidara karşı Vietnamlıları koruyacağız.”, diyerek girdikleri Vietnam'ında 1 milyon 800 bin insanın öldürmüş ya da ölümüne sebep olmuştur. 2001 yılında: "Niyetimiz Afganistan&rsquoa barış, adalet ve özgürlük götürmektir.”, , diyerek girdiği Afganistan'da bu güne kadar 730 bin insanı öldürmüş veya ölümüne sebep olmuştur. 2003 yılında "Niyetimiz Iraktaki kimyasal silahları imha etmektir. Irak'a barış adalet ve özgürlük götürmektir.”, demiş;  Irakta 2 milyon insanın kanına girmiştir. 2013 yılında; "ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları için Suriye'ye müdahale edeceğiz”, demiş,  sayıları yüz binleri bulan Suriyelinin ölümüne, 4 milyon Suriyelinin Türkiye'ye 1,5 milyonun da Ürdün'e sığınmacı olarak göçüne sebep olmuştur. Gözleri petrol grisi ABD, şimdilerde "Genişletilmiş Büyük Orta ve Kuzey Afrika Projesi" ile Müslüman 22 ülkeyi parçalamak ve sömürgeleştirmek istemektedir. "Gece kurtla sürüye dalan gündüz ise çobanla birlikte yas tutan” Amerika güçlü müdür? Evet, güçlüdür. Peki, nereden alır bu gücünü? Onu da en veciz biçimde Yahudi kökenli ABD'nin 56. Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger dile getirmiştir:  "Biz ABD olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Bizler Amerika olarak aramızdaki vatan hainlerini çabuk öldürürüz, Dünyanın diğer birçok ülkesindeki vatan hainlerini ise kahramana dönüştürerek ülkelerinde önemli yerlere getiririz. Şimdi ABD, Varşova Paktı'nın dağılması sonrasında aslında varlık nedeni kalmamasına rağmen, kendi emperyal çıkarları için NATO'nun daha da güçlenmesine çalışmaktadır. ABD Başkanı Biden'ın 24 Kasım 2020'de, "Amerika geri döndü. Dünyaya liderlik etmeye hazır.” cümlesini hatırlayalım. Çoğu eski Doğu Bloku ülkesi olan ülkeleri NATO'ya katarak Rusya'yı yakından kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Ukrayna'yı NATO'ya alma girişimiyle, Rusya'yı tahrik ederek savaşa sebep olmuş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali dengeleri bozmuş, Avrupa'yı korkutmuştur. ABD, NATO'yu olabildiği kadar hızlı genişletmeye, Rusya ile arasını iyice açıp Avrupa'yı ağır bir ipotek altına almaya çalışmaktadır. Bu korku NATO'nun geri gelmesine yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un deyimiyle "Beyin ölümü” gerçekleşen NATO yeniden canlanırken, herkes ABD'nin yanına koşmaya başladı. İskandinavya'nın tarafsız ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın can havliyle NATO'ya koşması bu sebeptendir. (7) Soğuk Savaş mirası NATO'nun genişleme ihtirası, Ukrayna'yı tahrik ederek sonunda Rusya-Ukrayna çatışmasının çıkmasına yol açtı. Genişleme politikasını yeniden gözden geçirme yerine, bölgesel ve küresel güvenliği ciddi şekilde tehdit eden askerî çatışmayı kışkırtmayı sürdürmekte, Ukrayna ise harap olmaktadır. Sadece kendi güvenliğini ve menfaatini düşünen ABD ve NATO savaşın uzamasını, bu sayede Rusya'nın yorulup, yıpranıp, yalnızlaşacağını düşünmektedir /hedeflemektedir. Böylece Avrupa üzerindeki nüfuzu pekişecektir. Beraberinde silah şirketlerine gün doğmuş, sipariş yağmaya başlamıştır.(8)            

Sovyetler Birliği çöktükten sonra başlayan süreç dünyadaki savaş mantığının ve stratejisinin değişmesine sebep olmuştur. Konvansiyonel savaşlar, ordular ve silahlar dönemi yerine bunların da işin içerisinde olduğu ve en son kullanılan araçlar hâline geldiği yeni bir savaş türü ortaya çıkmıştır: Hibrit savaşları. Bu savaş türünde ordu, konvansiyonel silah daha az kullanılacak, bunun yerine askeri şirketler, teröristler, mafya, göçmen savaşçılar, göçmenler, istihbarat örgütleri ve hedef ülkedeki gayrimemnun kitleler, sivil toplum örgütleri kullanılacaktır.(9)             

ABD, dünyanın birçok yerindeki örgütleri kendi kontrolünde tutuyor. Kendi amaçlarına ulaşmak için onları pis işlerinde kullanıyor. Büyük şeytan kurduğu ve sahip çıktığı örgütlere sırayla iş yaptırır. Dikkat edelim. Önce PKK'ye birkaç eylem yaptırıyor. Halk bunlara karşı nefret ve kinle dolunca, onları dinlendiriyor ve başkalarını devreye sokuyor. Bu saldırılarının bazılarını da DAEŞ'e yaptırıyor. Onların eylemleri direk sivil insanlaradır. Nice kadın ve çocukları öldürüyor. Hem de İslam adına öldürüyor görüntüsü verdiriyor. Amerika bu şekilde davranarak İslam'ı ve Müslümanları dünya halklarına vahşi gösteriyor. Hem de diğer örgütünü gözden uzak tutuyor. Bizi batılı toplumların bu şeytana bakış açısı ilgilendirmez;  ister demokrasinin beşiği, ister hümanizmanın merkezi sansınlar bizi enterese eden İslam coğrafyası denen ve Müslümanların yaşadığı ancak Siyasette söz sahibi olmadığı coğrafyaların siyasetinin uşaklık ve aymazlığıdır, bu anlamda İslam  coğrafyasını köleleştirmenin her birinin kendine ait bir kara kaderi vardır elbet, Bizi üzen İslam kölelik ve uşaklığı şiddetle yasaklamasına rağmen bu şeytana gönüllü memur, Köle  ve uşak olmaları bizi yakından ilgilendirir. (10)              

İlk taş büyük şeytan Amerika'ya  peki kalan altı taşı ne yapacağız? Amerika'nın başını çektiği Şer ittifakına atacağız tabiki… Kimdir derseniz şer ittifakı   (Amerika (ABD)-İngiltere-İsrail-Siyonizm), beşinci taşını bu Şer ittifakının yerli işbirlikçilerine, altıncı taşı aslında insanları Allah adına aldatan ama insanları Allah adına yönettiği iddiasındaki yönetimlere ve idarecilerine, yedinci taş bütün firavni düzenleri ve tağuti rejimleri güzel göstermeye çalışan belam kılıklı din bezirganlarına… Topladığımız taşları bitirdik şimdilik… İlk gün büyük şeytana yedi taş attık… Taşları mutlaka atmamız gerekir… Yoksa taşları ne yapacağız? Biliyorsunuz ki "Taşları yemek yasak”… Sonraki günlerde üç kere yedi ve üç gün taşları atmaya devam etmeliyiz… İşte bunlar yemememiz gereken taşlardır ve mutlaka şeytana atmamız gereken taşlardır…  İsterseniz gelin İsmet Özel'e kulak verelim: Ve ilk gün büyük şeytandan sonra üç gün boyunca atacağımız taşları belirleyelim… "İşte Allah'ın insanlar için gönderdiği emir ve nehiyler böyledir. İnsan ancak bu emir ve nehiylerle hakikatin nasıl tecelli edebileceğini öğrenebilir. Eğer Allah'ın emrettiği ve yasakladığı şeylerle ilk karşılaşan insan bunu tabii karşılarsa, aklına uygun bulursa bu emir ve nehiylerden hiçbir şey öğrenemez. Ama bazı izleri takip edip emir ve nehiylerin nelere tekabül ettiğini öğrenebilirse hakikate varabilir.

İnsanın taş yemeye ihtiyacı yok diyorsun. Öyleyse şunu düşün: İnsanın ihtiyacı olandan fazlasını elinde tutması kendisi için taş gibidir. Bu yalnız mallar, servet, güç gibi nesnelerde geçerli değil. Merhamet, şefkat, tevazu gibi şeyler için de böyle. Bilgi için de böyle. Eğer herhangi bir şey insanların istifadesine açıksa ancak istifade edildiği kadar o "şey” olur, o şeyden istifade edilmezse artık o taştır ve gerçekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananlar taş yemiş olurlar. Sana yaramıyorsa bırak başkasına yarasın. Sana yaramadığı halde sende olan hem senin hem başkasının aleyhinedir. Taşları yeme, taşları yemek yasak.”(11) Taşlar şeytana atmak içindir… İlk gün ilk taş büyük şeytana…Bütün kötülüklerin anasına… "Bismillah, Allâhu Ekber, rağmen lişşeytâni ve hizbihi,”… İşte zafer senin, artık ihramdan çıkabilirsin…Haccın mübarek olsun…vesselam

D İ P N O T L A R :

1-  https://islamansiklopedisi.org.tr/cemre-(Müsned, I, 297, 306-307; Hâkim, I, 466; Beyhakī, V, 153-154)

2-Ali Şeriati-Hac-Şura yay.7 baskı ist.

3-Mustafa İslamoğlu-Hac Risalesi-Düşün yayıncılık-ist-2013

4-Ramazan Kayan-Ben Rabbime gidiyorum-sh-108/112 çıra yay.ist.1.bsk.2016

5-Rıza Zelyurt-https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/buyuk-seytan-amerika-18520

6-Hizbullah Hakverdi-Amerikancı islam sorgulaması-sh-17-İslami davet sitesi

7-8-Metin ALPASLAN-Yeni Bir Dünya Düzeni Kurulurken NATO ve Türkiye-     UMRAN Dergisi-Temmuz 2022-sh-4

9-Burhanettin CAN-Umran Dergisi-Haziran 2022-Boğaziçi kadife darbe süreci 3-sh-15

10-Ali CAN-https://www.7sabah.com.tr/haber/76120/buyuk-seytan-amerika/

11-İsmet özel-Taşları Yemek Yasak kitabı-Arka kapak-Tiyo yay.-2013

 

YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ramazan KAYAN

Ramazan KAYAN

Yasince Yaşamlar

Fatma BARBAROSOĞLU

Fatma BARBAROSOĞLU

Bir İbadet Olarak Kurban Kesme

Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!