Eleştirilerde En Büyük Sorun, Ahlaksızlıktır

Resulullah as sonrası, Müslümanlar dinleri konusunda çeşitli fraksiyonlara, fırkalara, hiziplere, mezheplere bölündüler;...
Eleştirilerde En Büyük Sorun, Ahlaksızlıktır
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Eklenme Tarihi : 10.08.2022
Okunma Sayısı : 107

Resulullah as sonrası, Müslümanlar dinleri konusunda çeşitli fraksiyonlara, fırkalara, hiziplere, mezheplere bölündüler; bölünmeler maalesef devam etmektedir. Dinin farklı anlaşılması, bir dereceye kadar doğal karşılanmalıdır; ancak Müslümanların karşı karşıya gelmesi, birbirlerini tekfir etmesi ve hatta savaşması asla kabul edilemez; zira Allah, müminlerin kardeş olduğunu” belirtmektedir. Hiçbir akıl, kardeşlerin karşı karşıya gelmesini ve düşmanlar gibi davranmasını uygun görmemektedir.

21. yüz yılın başlarından geçmişe projeksiyon tuttuğumuzda, “din” adı altında yüzlerce hizip, fırka ve cemaat görmekteyiz. Her biri sırtını (görüşünü) bir yerlere (kaynağa) dayandırarak yol almaya çalışmaktadır. Müslümanlar arasında en ilk ve en büyük bölünme siyasal alanda meydana gelmiştir. Halifelik seçimi ile başlayan ayrılık, gün geçtikçe büyümüş ve sonunda Ehl-i Beyt’e dayalı “Şia” ile iktidara dayalı “Sünnilik” ortaya çıkmıştır.

Hem Şia’nın, hem de Sünni paradigmanın kendi içerisinde onlarca hizip ve cemaatleri vardır. Asırlardır süren Şia ile Sünnilerin düşmanlıkları bir yana, hem Şia’nın ve hem de Sünnilerin kendi içlerindeki grupların tekfir ve kavgaları, ne derece kardeş olduklarını gözler önüne sermektedir. Kavga/çatışma zamanla öylesine hararetlenmiş ki her bir grup/hizip, kavgalı olduğu muhatabını, toplumda olumsuz kabul edilen isimlerle yaftalamaya çalışmaktadır.

Sünni dünyada nelerle suçladıklarına baktığımızda, daha çok Şii, Selefi, Vehhabi, radikal, oryantalist, gelenekçi, tarikatçı, tekfirci, el-kaideci, Işidçi, Deaşçı gibi hiziplerle suçlamaktadırlar. Hatta bazıları daha ileri giderek, Kur’an’cı, mealci, hadisçi, mezhepçi, tasavvufçu vs. diyerek bağlı olduğu kaynaklar üzerinden vurmaya çalışırken, bazıları da kimi şahısları öne çıkartarak şahıslar üzerinden karalamaya çalışmaktadırlar. Oysa bu yaklaşımlar ve ithamlar, dedikodu türünden gayrı ahlaki tutumlardır. İslam adına kabul edilir bir durum değildir.

Esasen, her mümin, tercihini kendisi yapmalıdır. Bir kimsenin, “ben Selefiyim, ben radikalim, ben oryantalistim, ben akılcıyım, ben idealistim, ben tarihselciyim, ben gelenekçiyim, ben tarikatçiyim, ben mealciyim vs.”  diyerek tercihini yapmasına kimsenin müdahale etme hakkı yoktur. Bir kimse, hiçbir hizip, gurup ve fikir kabul etmiyorsa, başkasının onu herhangi bir isimle yaftalaması mümince (dürüstçe) bir tavır olamaz. Müminler, bir başkasını “şucu, bucu” diye aşağılayamaz. Böyle bir yaftalama, “aşağılık” diyebileceğimiz ahlak dışı bir tutumdur. Başkalarının yanlışlığını tartışacaksak, fikirler bazında delileriyle tartışmalıyız.

Gruplar arasındaki kavgalara baktığımızda, çoğunlukla, ortaya çıkmış olan fikir akımlarının da doğru dürüst bilinmediğini görmekteyiz. Mesela, “Selefilik” diye bir fikir, inanç akımı vardır. Geçmişte tüm Müslümanların temel referansı iken ve “selefi” olmakla övünürken, bugün neredeyse herkesin adından bile korktuğu bir örgüt haline gelmiştir. Bugün, birilerini “İslam dışı” göstermek isteyenler, Selefi olmakla suçlamaktadırlar. Oysaki selefi doktrine en çok kendileri yakındır. Dolayısıyla, istisnalar hariç, dürüst davrananı görmek oldukça zordur.

Evet, Müminler, Kur’an ilkelerine bağlı kalarak şahıslardan çok fikirleri, yanlışları eleştirmelidirler. Kime ait olursa olsun, söylenen fikrin/sözlerin Kur’an’a uygunluğu aranmalıdır. Elbette Kur’an’a uygunluk aranırken, farklı yaklaşımlar/söylemler ortaya çıkacaktır. Çıkan bu farklılıklar, çatışma malzemesi olarak görülmemeli, kavga sebebi olmamalı, zenginlik olarak kabul edilerek istifade edilmelidir.

Arkadaşlarla zaman zaman çeşitli konuları mütala ettiğimizde, en çok yapılan yanlış, şahıslar üzerinden konuyu sürdürmek olmuştur. Oysa, her alimin/düşünürün güzel tespitleri de var, yanlışa düştüğü hususlar da vardır. İster vefat edenler olsun, ister yaşayanlar olsun, fikirlerine ve tespitlerine bakmalıyız. Yanlış ve doğruları üzerinde delillerimizi ortaya koyarak tartışmalıyız. Kafir, müşrik, münafık gibi kavramlarla yargılama yapamayacağımız gibi, cennet veya cehenneme gönderme gayreti içerisinde asla olmamalıyız. Dolayısıyla, her şeyden önce –karşımızdaki hangi fikre sahip olursa olsun, konuşma ve tartışma ahlakına sahip olmalıyız. Bunu beceremediğimiz sürece, asla aramızdaki ihtilafları asgariye indiremeyiz.

Özetle belirtmek isterim ki her işin/mesleğin bir ahlakı/disiplini olduğu gibi, konuşmanın, tartışmanın ve eleştirmenin de bir ahlakı/disiplini vardır. Bu ahlak/disiplin temel ilke kabul edilmedikçe, -konunun uzmanı da olsanız, her gün Allah’ın ayetlerini de okusanız- birbirinize katkı sağlayamazsınız, sorunları çözemezsiniz ve kimseyi ikna/tatmin edemezsiniz. 

Selam ve muhabbetlerimle… BEŞİR İSLAMOĞLU

Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.

YAZARA AİT BÜTÜN YAZILAR
1 Tasavvuf İlmi Ve Tarikat Dinciliği (2)2 Tasavvuf İlmi Ve Tarikat Dinciliği (1)3 İnsanı Köleleştirmek En Ağır Suçtur 4 Dua-Kader-İmtihan İlişkisi (Dua kaderi değiştirir mi?) 5 Eleştirilerde En Büyük Sorun, Ahlaksızlıktır6 Kitap'ı Doğru Tanımak7 İllet/Sebepler Değiştiğinde Hükümler De Değişir8 Kurban Sadakasının Güncellenmesi Zorunludur9 Hac İbadetini Güncellemek, Zarurettir Haccın Vakti (Hac Ayları)10 Hac İbadetini Güncellemek, Zarurettir 11 Din Öğrenmede Kıstas Nedir?12 Kur' an-ı Reyi İle Tefsir Edenler Kafir Olur Mu?13 Tenkit, Bir Tezin Doğruluğu İçin Zaruridir; Ancak Cedele Dönüştürülmemelidir14 Dava, Hakka Riayet Etmekle Kazanılır15 Geceyi Kadir Yapan, Kur'an'dır16 Salatın, Namazla İlişkisi Üzerine…17 Kur'an'ın Maksat ve Misyonu, Sorun Çözmektir18 Kur'an'da Ne Aradınız Da Bulamadınız? 19 Toplumda Allah'ın Dini Yerine "Karma” Dinler Tercih Edilmektedir. Siz Hangi Dini Seçtiniz?20 "Kur'an Bize Yeter” Üzerine Yapılan Tartışmalar21 Şirk Koşmanın Temel Nedeni, Allah'a Olan Güvensizliktir22 İmanlarına Zulüm Bulaştırmayanlar Ancak Güvendedir 23 Haddini Bilmek, İnsan Olmanın Temel Şartıdır24 Hakikat, Batıni Yollarla Öğrenilebilir Mi? 25 Din Üzerinden Yapılan Zulümler26 Zulüm Devam Ediyorsa, Tövbe ve Helalleşme Anlamsızdır27 Gençlik Niçin İslam'a Mesafelidir? (Enes Kara ve benzer durumlar üzerine)28 "Kabir Ehlinden Yardım İsteyiniz”! "Allah İle Beraber Başka Bir İlah! Öyle Mİ”?29 Kimin Işığıyla Nurlanıyorsunuz?30 Hangi Unsurlar Şirke Götürür?31 İslam, Kişi Odaklı Değil, İlke Odaklı Bir Sistemdir 32 Kur'an'ın Doğru Anlaşılmasına Yönelik Sorun, Zihniyet Sorunudur33 Erdemli Toplum Nasıl Oluşur?34 İslam’da İlkeler Kadim ve Bakidir, İçtihat İse Hadis ve Konjonktureldir35 Siyaseti Dinleştirmek ve Dini Siyasallaştırmak Üzerine…36 Sünnete Kimler Daha Bağlıdır?37 Ehl-i Sünnet Bir Koalisyondur; Homojen Bir Yapı Değildir38 Aliya İzzetbegoviç’i Mütefekkir Kılan Faktörler39 Allah Hakkında Delilsiz Konuşmak, Ona İftira Atmaktır40 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-41 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -1-42 Hak Gaspı, İbadetlerin Kazancını Tüketir43 Ahlakın Şartı Kaçtır?44 Her İyi Müslüman, Aynı Zamanda İyi İnsandır45 Kurban İbadetini (Kurban Etmeden!) Doğru anlamak -2- 46 Hayvanlar İhtiyaç Üzerine Kesilir; Geleneğe Kurban Edilemez -1-47 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-48 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -5-49 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Bühtandır -4-50 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Günahtır -3-51 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -2-52 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -1-53 İnsan Hayatının Güvencesi Kısastır54 İnsanca Yaşamanın Ön Koşulu, Nesil Emniyetidir55 Er Kişi Niyetine56 Buhari’nin “Camiu’s-Sahih” Adlı Eserinin, Kur’an’la Eşitlenmesi Çabaları Üzerine57 Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -2-58 Vahiy ve Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -1-59 Güçlünün Yanında Yer Almak60 Mesafe, Maske ve Temizlik Sadece Coronavirüse Karşı Değil61 Müslümanlar Kimlik Krizi Mi Yaşıyor; Yoksa Sahte Kimlik Mi Taşıyor?62 İbn Rüşd Müktesebatının Temeli Akıldır63 İmam Gazali’yi Doğru Anlamak64 Bilim Geliştikçe Din Tasavvuru Da Değişir65 Dava Sahipleri Nerdesiniz? 66 Şahitlik, (Şehitlik), Hak ve Adaletin Gerçekleşmesi İçindir67 Görevimiz “İman Sorgulamak” Değil, Zulmü Sorgulamaktır68 Kaluu Bela Allah İle Ahitleşmektir. Bakın Nasıl!69 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)70 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)71 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)72 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)73 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)74 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)75 Dini 21. Asrın Aklıyla Anlamak / Yorumlamak
YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
YAZARLARTÜMÜ
Hasan DÜNDAR
Hasan DÜNDAR

G o n g o…

Sabri AKIN

TEFEKKÜR

Sabri AKIN

Vahye Bütünsel Yaklaşım…

Mehmet SAĞLAM
Mehmet SAĞLAM

Sınırları Kaldırmak!

Mehmet Ali ANŞİN

Mehmet Ali ANŞİN

Ramazan Keskin

m.Cihad ULUÇ
m.Cihad ULUÇ

Gayret ve Teslimiyet

Dr. Murat AYHAN

Dr. Murat AYHAN

Tekrar

Süleyman Arif BEYAZKAYA

Süleyman Arif BEYAZKAYA

Sermaye ve Çevre Etiği

Tuba Reyyan YAŞAR

Tuba Reyyan YAŞAR

Konya

Abdulhakim YALÇIN

Abdulhakim YALÇIN

Din, Akıl ve Batı

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Kurban ve Niyet

Reşat CENGİL
Reşat CENGİL

Eğitim Üzerine

ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ramazan KAYAN

Ramazan KAYAN

Derinlikten Yoksunuz

Fatma BARBAROSOĞLU

Fatma BARBAROSOĞLU

Bir İbadet Olarak Kurban Kesme

Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

M. Mücahid SAĞMAN

M. Mücahid SAĞMAN

Keskin Bir Elveda

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Mücahit GÜLTEKİN

Mücahit GÜLTEKİN

Köpük Gider Su Kalır

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!