İSLAM DÜNYASI
Müslüman Olmak İle Müslümanca Düşünmek Arasındaki Fark…
Müslüman Olmak İle Müslümanca Düşünmek Arasındaki Fark…

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

23.11.2022

Müslüman olma sürecinde bir düşünme eyleminden söz edilebilir...Devamı için tıklayın

Cinlerin İnsan Anlamında Kullanılması (4)
Cinlerin İnsan Anlamında Kullanılması (4)

12.11.2022

İSLAM DÜNYASI

Cin konusu ile ilgili birinci yazımızda "ins ve cin” terkibini açıklamıştık. İkinci yazımızda mevzunun doğru anlaşılması için birkaç... Devamı için tıklayın

Türkiye İslamcılığının Serencamı
Türkiye İslamcılığının Serencamı

3.11.2022

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Sosyoloji alanında doktora çalışmalarını sürdüren M. Mücahid Sağman "Şimdi İran'ı etkileyen süreç İslamcılık açısından... Devamı için tıklayın

Ayetler Bağlamında Cin Kavramı (3)
Ayetler Bağlamında Cin Kavramı (3)

24.10.2022

İSLAM DÜNYASI

Cin konusu ile ilgili birinci yazımızda "ins ve cin” terkibini ele aldık ve dört ayet örnek vererek değerlendirmeye çalıştık... Devamı için tıklayın

Cin Kavramını Hurafelerden Arındırmak (2)
Cin Kavramını Hurafelerden Arındırmak (2)

18.10.2022

İSLAM DÜNYASI

Geçen makalede, Kur'an'da 10'dan fazla ayette geçen "ins ve cin” terkibini ele aldık... Devamı için tıklayın

İns ve Cin Terkibi Ne Demektir? (1)
İns ve Cin Terkibi Ne Demektir? (1)

4.10.2022

İSLAM DÜNYASI

Kur'an'da 10'dan fazla ayette geçen "ins ve cin” terkibi, meallerde genellikle "insanlar ve cinler” şeklinde çevrilmektedir... Devamı için tıklayın

Müslüman Mı? Mü'min Miyiz?
Müslüman Mı? Mü'min Miyiz?

4.10.2022

İSLAM DÜNYASI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla” Hamd yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur... Devamı için tıklayın

Tasavvuf İlmi Ve Tarikat Dinciliği (2)
Tasavvuf İlmi Ve Tarikat Dinciliği (2)

22.09.2022

İSLAM DÜNYASI

"Allah'ın yanı sıra "evliya” edinenlerin durumu, kendisine ev edinen dişi örümceğin durumu gibidir... Devamı için tıklayın

Tasavvuf İlmi Ve Tarikat Dinciliği (1)
Tasavvuf İlmi Ve Tarikat Dinciliği (1)

8.09.2022

İSLAM DÜNYASI

Tasavvuf, mutasavvıfların sayısınca tarifi olmakla beraber, genel olarak "Allah'ı tanımak, kendini Allah'ın yoluna adamak... Devamı için tıklayın

Dua-Kader-İmtihan İlişkisi (Dua kaderi değiştirir mi?)
Dua-Kader-İmtihan İlişkisi (Dua kaderi değiştirir mi?)

18.08.2022

İSLAM DÜNYASI

Dua; ibadettir, tesbihtir, yakarıştır, istekte bulunmaktır, kulun Allah'ın karşısında acizliğini itiraf edip O'a sığınmasıdır... Devamı için tıklayın

Aşure mi? Âşûrâ mı?
Aşure mi? Âşûrâ mı?

8.08.2022

İSLAM DÜNYASI

Arapçada 10 gün manasındaki âşûrâ İslamiyet'ten sonra yerini Arapçaya bırakmış olan Âramice kökenli bir kelimedir... Devamı için tıklayın

Kitap'ı Doğru Tanımak
Kitap'ı Doğru Tanımak

7.08.2022

İSLAM DÜNYASI

Kitap; "ketebe” (yazdı) fiilinden türemiş bir kavramdır.... Devamı için tıklayın

Kurban Sadakasının Güncellenmesi Zorunludur
Kurban Sadakasının Güncellenmesi Zorunludur

13.07.2022

İSLAM DÜNYASI

Başta şunu temellendireyim ki yıllarca yaşanan katı geleneğin gölgesinde kalan Müslümanların farklı bilgileri doğru anlamaları kolay değildir... Devamı için tıklayın

Bir İbadet Olarak Kurban Kesme
Bir İbadet Olarak Kurban Kesme

13.07.2022

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Benim çocukluğumun önemli bir kısmı, üç katlı bir evde geçti. Necip Fazıl'ın "Üst kat: elinde tesbih, ağlıyor babaannem” mısralarını hatırlatan üç katl... Devamı için tıklayın

Bayram
Bayram

9.07.2022

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

İnsanlık ciddi bir kriz içerisinde. İlk bakışta gözümüze çarpan iktisadi krizden ve pandemik travmadan daha derin ve özünde ahlaki bir kriz... Devamı için tıklayın

Fatiha Suresinin Sırrı
Fatiha Suresinin Sırrı

7.07.2022

İSLAM DÜNYASI

Resûlullah Efendimiz (s.a.s) buyurdu ki: "Cebrâil (a.s) bana dedi ki: Allâhü Teâlâ sana selâm söylüyor ve buyuruyor ki:... Devamı için tıklayın

Hac İbadetini Güncellemek, Zarurettir  Haccın Vakti (Hac Ayları)
Hac İbadetini Güncellemek, Zarurettir Haccın Vakti (Hac Ay...

7.07.2022

İSLAM DÜNYASI

Yüce Allah, haccın vaktiyle ilgili şöyle buyurmaktadır: "Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, hac esnasında... Devamı için tıklayın

Bizatihi Müslümanlaşmanın Zemini Sorunlu…
Bizatihi Müslümanlaşmanın Zemini Sorunlu…

3.07.2022

İSLAM DÜNYASI

Ülkemizde ve dünyada da son yüz yılın müslümanlaşma serüvenine bakıldığı zaman sorunlu bir alanda varlık kazandığı... Devamı için tıklayın

Hac İbadetini Güncellemek, Zarurettir
Hac İbadetini Güncellemek, Zarurettir

29.06.2022

İSLAM DÜNYASI

Sosyal ve ekonomik temellere dayanan tüm yapılanmalar, zamanla yıpranır ve konjonktür gereği yenilenmeyi bekler... Devamı için tıklayın

Din Öğrenmede Kıstas Nedir?
Din Öğrenmede Kıstas Nedir?

14.06.2022

İSLAM DÜNYASI

Hangi alan/dal/meslek olursa olsun, onu öğrenmenin bir takım ilkeleri, kuralları ve kriterleri vardır... Devamı için tıklayın

İslam'a
İslam'a "Karşı” İslam…

7.06.2022

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Yukarıda başlığa çektiğimiz ifade, salt kendi başına düşünüldüğünde bir anlam ifade etmez ve büyük bir ihtimalle kuşku ile karşılanır... Devamı için tıklayın

Ümmet Mi, Ulus Mu, Yoksa Gerçek Mi?
Ümmet Mi, Ulus Mu, Yoksa Gerçek Mi?

5.06.2022

İSLAM DÜNYASI

Sevdiğim bir arkadaşım, Ahzab Suresi ( 33 /5. Ve 6.) ayetlerinden yola çıkarak:... Devamı için tıklayın

Kur' an-ı Reyi İle Tefsir Edenler Kafir Olur Mu?
Kur' an-ı Reyi İle Tefsir Edenler Kafir Olur Mu?

31.05.2022

İSLAM DÜNYASI

Kur'an'ı anlama, yorumlama ve tefsir etme konusu gündeme geldiğinde, bazı kimseler, "Kim Kur'an'ı kendi reyi ile tevil ederse kafir olu... Devamı için tıklayın

Ritüel
Ritüel

23.05.2022

İSLAM DÜNYASI

"…Bize ritüellerimizi göster, tövbemizi kabul et…” Bakara 128 İbadet, bizi var eden yüce yaratıcıya... Devamı için tıklayın

Sünnetin Gerekliliği -6-
Sünnetin Gerekliliği -6-

13.05.2022

İSLAM DÜNYASI

Örnek 4- "Ey iman edenler! Karşılıklı rıza ile olan ticaret hariç, mallarınızı, aranızda batıl yollarla yemeyin ve kendinizi de öldürmeyin. Şüphesiz ki Al... Devamı için tıklayın

Hz.Peygamber (s.a.s.)'e İmân, Biat ve İtaat Ettik Mi ?
Hz.Peygamber (s.a.s.)'e İmân, Biat ve İtaat Ettik Mi ?

10.05.2022

İSLAM DÜNYASI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yeryüzüne din olarak gönderdiği İslam, Hz. Âdem (a.s.) ile başlamış Hz. Muhammed (s.a.s.) ile kemale er... Devamı için tıklayın

Geceyi Kadir Yapan, Kur'an'dır
Geceyi Kadir Yapan, Kur'an'dır

26.04.2022

İSLAM DÜNYASI

Ramazan ayının son haftası geldiğinde, imamlarımız Cuma hutbelerinde mutlaka Kadir gecesi hakkında bilgi verirler ve hadis diye şu rivayeti aktarırlar.... Devamı için tıklayın

Namaz ve Resûlullah'ın (s.a.s.) Evladının Önemi
Namaz ve Resûlullah'ın (s.a.s.) Evladının Önemi

24.04.2022

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Hadisler hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm'in kendisine indirildiği ve Kur'an'ı herkesten daha iyi anlayan... Devamı için tıklayın

Salatın, Namazla İlişkisi Üzerine…
Salatın, Namazla İlişkisi Üzerine…

19.04.2022

İSLAM DÜNYASI

Salat; Kur'an'da (tekbir, kıyam, rükü, secde, ka'de ile) namaza durmak, Allah'a yönelmek, ibadet ve dua etmek, destek ... Devamı için tıklayın

Sünnetin Gerekliliği -4-5-
Sünnetin Gerekliliği -4-5-

14.04.2022

İSLAM DÜNYASI

Allah'ın vahyi ve risaleti için uygun görülen ve kendisine rahmet kapıları açılarak peygamberlik mührü verilen,... Devamı için tıklayın

Kur'an'ın Maksat ve Misyonu, Sorun Çözmektir
Kur'an'ın Maksat ve Misyonu, Sorun Çözmektir

7.04.2022

İSLAM DÜNYASI

"Sana bu kitabı, her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (16/89)... Devamı için tıklayın

Sünnetin Gerekliliği -2-3-
Sünnetin Gerekliliği -2-3-

3.04.2022

İSLAM DÜNYASI

Değerli dostlar; Bir önceki yazımızı Nebevi sünnetin, "İslam dininin ve İslamî yaşamın olmazsa olmazı olan ikinci kaynağıdır" sözü ile tamamlamıştık... Devamı için tıklayın

Kur'an'da Mülkün Yönetimi ve Yönetme Sınavında İnsan -1 (Dinamikler- Prensipler-  Yöntemler )
Kur'an'da Mülkün Yönetimi ve Yönetme Sınavında İnsan -1...

3.04.2022

İSLAM DÜNYASI

Mülkün yönetimi; tamamının mutlak sahibinin Allah olduğu, maddi-manevi, görülen-görülemeyen, sayılan-sayılmayan,... Devamı için tıklayın

Sünnet'in Gerekliliği  -1-
Sünnet'in Gerekliliği -1-

31.03.2022

İSLAM DÜNYASI

Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ü selam, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, Al-i Eshabına ve onun yolunu takip ede... Devamı için tıklayın

Kur'an'da Ne Aradınız Da Bulamadınız?
Kur'an'da Ne Aradınız Da Bulamadınız?

29.03.2022

İSLAM DÜNYASI

Hayatımıza yön verecek ve istikamet üzere yürümemizi sağlayacak ne aradık da Kur'an'da bulamadık?... Devamı için tıklayın

Toplumda Allah'ın Dini Yerine
Toplumda Allah'ın Dini Yerine "Karma” Dinler Tercih Edilmek...

22.03.2022

İSLAM DÜNYASI

İnsanlık tarihindeki dinlere baktığımızda birbirinden farklı yüzlerce dinin var olduğunu görürüz; ancak Allah'ın kitabına... Devamı için tıklayın

"Kur'an Bize Yeter” Üzerine Yapılan Tartışmalar

15.03.2022

İSLAM DÜNYASI

Kur'an'ın indirildiği 610 yılından itibaren, kitap ve elçi tartışması başlamış, 1400 yıldır bu tartışma devam etmektedir... Devamı için tıklayın

İnsanlığın Gidişatı ve Müslümanların  Sorumluluğu
İnsanlığın Gidişatı ve Müslümanların Sorumluluğu

10.03.2022

İSLAM DÜNYASI

Allah'ın yarattığı ve yeryüzünde halife kıldığı ve kendisine, sayamayacağımız kadar nimet verdiği insan,... Devamı için tıklayın

Şirk Koşmanın Temel Nedeni, Allah'a Olan Güvensizliktir
Şirk Koşmanın Temel Nedeni, Allah'a Olan Güvensizliktir

7.03.2022

İSLAM DÜNYASI

Şirk koşanlar Allah'a inanmıyor mu? Peki, cahiliye Arapları niçin şirk koşuyorlardı? Şirk koşmak niçin büyük bir günahtır?... Devamı için tıklayın

İmanlarına Zulüm Bulaştırmayanlar Ancak Güvendedir
İmanlarına Zulüm Bulaştırmayanlar Ancak Güvendedir

28.02.2022

İSLAM DÜNYASI

Mümin; en basit ifadeyle "iman eden, güvenen ve kendisine de güvenilen kimse demektir... Devamı için tıklayın

Din Üzerinden Yapılan Zulümler
Din Üzerinden Yapılan Zulümler

9.02.2022

İSLAM DÜNYASI

Müslüman olmanın ön koşulu, fıtrat üzere kalmak (insan olmak) ve insani/İslami olan evrensel ilkelere (değerlere) bağlı yaşayarak adaleti tesis etmektir... Devamı için tıklayın

Gençlik Niçin İslam'a Mesafelidir? (Enes Kara ve benzer durumlar üzerine)
Gençlik Niçin İslam'a Mesafelidir? (Enes Kara ve benzer dur...

25.01.2022

İSLAM DÜNYASI

Son zamanlarda tartışılan konulardan biri de gençlerin ateizm, deizm, agnostisizm gibi felsefi akımları benimseyerek İslam dinine karşı mesafeli olmalarıdı... Devamı için tıklayın

Kimin Işığıyla Nurlanıyorsunuz?
Kimin Işığıyla Nurlanıyorsunuz?

10.01.2022

İSLAM DÜNYASI

Nur, NVR kökünden türemiş olup, ışık ve aydınlık anlamına gelen bir kavramdır... Devamı için tıklayın

Kur'ân'da ricz/رجز ve rics/رجس Kavramları
Kur'ân'da ricz/رجز ve rics/ر...

3.01.2022

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Kur'ân kavramlarının incelenmesi, Kur'ân anlaşılması çabalarında önemli bir yer tutmaktadır... Devamı için tıklayın

Hangi Unsurlar Şirke Götürür?
Hangi Unsurlar Şirke Götürür?

3.01.2022

İSLAM DÜNYASI

Şirk, Allah&rsquoa inanmakla birlikte, Allah&rsquoın yetki ve tasarruflarına ortak olmaktır... Devamı için tıklayın

İslam, Kişi Odaklı Değil, İlke Odaklı Bir Sistemdir
İslam, Kişi Odaklı Değil, İlke Odaklı Bir Sistemdir

26.12.2021

İSLAM DÜNYASI

İslam dediğimiz din, tamamen ilkeler üzerine bina edilmiş bir sistemdir... Devamı için tıklayın

Kur'an'ın Doğru Anlaşılmasına Yönelik Sorun, Zihniyet Sorunudur
Kur'an'ın Doğru Anlaşılmasına Yönelik Sorun, Zihniy...

21.12.2021

İSLAM DÜNYASI

Kur'an, insanlara doğru yolu göstermek için indirilmiş bir kitaptır... Devamı için tıklayın

İslam’da İlkeler Kadim ve Bakidir, İçtihat İse Hadis ve Konjonktureldir
İslam’da İlkeler Kadim ve Bakidir, İçtihat İse Hadis ve K...

9.12.2021

İSLAM DÜNYASI

İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an, insanlığın kurtuluşu için evrensel ilkeler/kurallar koyar... Devamı için tıklayın

Sünnete Kimler Daha Bağlıdır?
Sünnete Kimler Daha Bağlıdır?

22.11.2021

İSLAM DÜNYASI

Sünnet kavramı Kur’an’da birkaç ayette izafet terkibi/isim tamlaması olarak Allah’a izafe edilince... Devamı için tıklayın

Ehl-i Sünnet Bir Koalisyondur; Homojen Bir Yapı Değildir
Ehl-i Sünnet Bir Koalisyondur; Homojen Bir Yapı Değildir

16.11.2021

İSLAM DÜNYASI

Ehl-i Sünnet (ES) kavramı, -kök anlamı olarak- “sünnete uyanlar” anlamında kullanılmış olsa da realitede farklı bir anlam kazanmıştır... Devamı için tıklayın

Bunalmış Müslüman’a On Kur’an Tavsiyesi
Bunalmış Müslüman’a On Kur’an Tavsiyesi

28.10.2021

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Unutma! Her şey geçer, ömür de geçer, bütün tartışmalar biter, bütün gündemler değişir... Devamı için tıklayın

Allah Hakkında Delilsiz Konuşmak, Ona İftira Atmaktır
Allah Hakkında Delilsiz Konuşmak, Ona İftira Atmaktır

25.10.2021

İSLAM DÜNYASI

“De ki: Rabbim, kesinlikle açık ve gizli çirkinlikleri, günahı, azgınlık yapmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah’a... Devamı için tıklayın

Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-
Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını ...

15.10.2021

İSLAM DÜNYASI

Geçen hafta paylaştığımız makalede “dinin büyük ölçüde hadisler/rivayetler üzerinden tahrif edildiğini, dolayısıyla uydurma rivayetlerin... Devamı için tıklayın

Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -1-
Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını ...

8.10.2021

İSLAM DÜNYASI

Başta şunu belirtelim ki dinin tahrif edilmesi büyük ölçüde hadisler üzerinden yapılmaktadır... Devamı için tıklayın

Hak Gaspı, İbadetlerin Kazancını Tüketir
Hak Gaspı, İbadetlerin Kazancını Tüketir

25.09.2021

İSLAM DÜNYASI

Hak; İnkarı mümkün gerçekler demektir... Devamı için tıklayın

Dinden Soğutan Dindarlık
Dinden Soğutan Dindarlık

7.09.2021

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Bir dindarlık düşünün ki; partisinde, vakfında, derneğinde ve dergâhında büyük bir mücahit gibi görünüyor ama evine döndüğünde ahlâksız bir insana dönüşüyor... Devamı için tıklayın

Ahlakın Şartı Kaçtır?
Ahlakın Şartı Kaçtır?

26.08.2021

İSLAM DÜNYASI

İslam, Allah’ın indirdiği dinin adıdır. Dinin şartları olmaz; dinin ütün ilkeleri kabul edilmelidir... Devamı için tıklayın

Taliban Üzerine
Taliban Üzerine

21.08.2021

ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Taliban’ın Afganistan’da denetimi sağlayarak Kabile’e girmesiyle Afganistan ve Taliban bir kere daha gündeme gelmiş oldu... Devamı için tıklayın

Her İyi Müslüman, Aynı Zamanda İyi İnsandır
Her İyi Müslüman, Aynı Zamanda İyi İnsandır

21.08.2021

İSLAM DÜNYASI

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada “bana Müslümanlığın değil, insanlığın lazım” veya önce insan ol, sonra Müslüman... Devamı için tıklayın

Mücadelede Okumanın Ehemmiyeti
Mücadelede Okumanın Ehemmiyeti

21.08.2021

İSLAM DÜNYASI

Her varlık bir amaç için yaratıldı, insan da bir amaç için yaratıldı... Devamı için tıklayın

Kurban İbadetini (Kurban Etmeden!) Doğru anlamak -2-
Kurban İbadetini (Kurban Etmeden!) Doğru anlamak -2-

8.08.2021

İSLAM DÜNYASI

Geçen hafta “hayvanlar ihtiyaç üzerine kesilir; geleneğe kurban edilemez” şeklinde bir başlık atarak, “gelenek adına hayvanların kesilmemesi... Devamı için tıklayın

Hayvanlar İhtiyaç Üzerine Kesilir; Geleneğe Kurban Edilemez -1-
Hayvanlar İhtiyaç Üzerine Kesilir; Geleneğe Kurban Edilemez -1-

2.08.2021

İSLAM DÜNYASI

Allah’ın düzeninde maksatsız hiç bir şey yoktur. Kainatın yaratılışında hiçbir varlık kadersiz (ölçüsüz ve düzensiz) yaratılmadığı gibi, gayesiz ve maksatsız... Devamı için tıklayın

Kurban ve Niyet
Kurban ve Niyet

30.07.2021

İSLAM DÜNYASI

İslam Ansiklopedisin ilgili maddesinde kurban şöyle tanımlanmaktadır:... Devamı için tıklayın

Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-
Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı...

26.07.2021

İSLAM DÜNYASI

“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak “şu helaldir, şu da haramdır” demeyin... Devamı için tıklayın

Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -5-
Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı...

20.07.2021

İSLAM DÜNYASI

“Dinde tahrifat” başlığı altında 5. Makalemizi yayımlıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, örnek olarak verdiğimiz bu tahrifatlar (uydurmalar), sadece zayıf vey... Devamı için tıklayın

Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Bühtandır -4-
Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Bühtandır -4-

14.07.2021

İSLAM DÜNYASI

“Bak, nasıl da Allah’a iftira ediyorlar! Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter.” (Nisa 50)... Devamı için tıklayın

Özgürleştirici İslam ve Teopolitik Dayatmacı Din Arasında İnsan
Özgürleştirici İslam ve Teopolitik Dayatmacı Din Arasında İnsan

7.07.2021

İSLAM DÜNYASI

Allah’ın insanlık üzerinde tamamlanmış nimeti dini kemal düzeye çıkarmasıdır... Devamı için tıklayın

Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Günahtır -3-
Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Günahtır -3-

7.07.2021

ARŞİV İSLAM DÜNYASI

“Bak, nasıl da Allah’a iftira ediyorlar! Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter.” (Nisa 50)... Devamı için tıklayın

Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -2-
Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -2-

2.07.2021

İSLAM DÜNYASI

Geçen hafta, sadece Yahudi ve Hıristiyanlar değil, Müslümanlar da dinlerine eklemeler yaparak tahrif ettiklerini yazmış ve şu örneği vermiştim:... Devamı için tıklayın

Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -1-
Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -1-

20.06.2021

İSLAM DÜNYASI

Din, Allah’ın insanlara yol göstermek için bildirdiği mesajlardır. Yaratan ve yaşatan kim ise, yol göstermek (din bildirmek) de onun hakkıdır. Dolayısıyla di... Devamı için tıklayın

İnsan Hayatının Güvencesi Kısastır
İnsan Hayatının Güvencesi Kısastır

13.06.2021

İSLAM DÜNYASI

“Ey müminler! Öldürülenler hakkında size kısas emrediyorum.” (Bakara suresi, 178) Devamı için tıklayın

İnsanca Yaşamanın Ön Koşulu, Nesil Emniyetidir
İnsanca Yaşamanın Ön Koşulu, Nesil Emniyetidir

6.06.2021

İSLAM DÜNYASI

İnsanların, şeref ve haysiyetleriyle yaşayabilmeleri için yaratılıştan kendilerine verilen haklarına sahip çıkmaları gerekir... Devamı için tıklayın

Kabilin Soyu
Kabilin Soyu

30.05.2021

İSLAM DÜNYASI

İçimizdeki nefret ve her şeye sahip olma duygusu Kabilin genlerini taşımaktan mı geliyor... Devamı için tıklayın

Er Kişi Niyetine
Er Kişi Niyetine

30.05.2021

İSLAM DÜNYASI

Bilindiği gibi, vefat eden bir insan, yıkanıp kefenlendikten sonra, insanların huzuruna getirilerek, haklarını hela etmeleri ve dua istenir... Devamı için tıklayın

Mekke Kurtarılmadan Kudüs Kurtarılamaz!
Mekke Kurtarılmadan Kudüs Kurtarılamaz!

26.05.2021

İSLAM DÜNYASI

İsrail her zaman yaptığı gibi geçtiğimiz Ramazan ayını da Filistinli Müslümanlara zehir etti... Devamı için tıklayın

Buhari’nin “Camiu’s-Sahih” Adlı Eserinin, Kur’an’la Eşitlenmesi Çabaları Üzerine
Buhari’nin “Camiu’s-Sahih” Adlı Eserinin, Kur&rsquo...

22.05.2021

İSLAM DÜNYASI

İslam tarihinde, hadis alanında önemli bir yere sahip olan İmam Buhari, 810 yılında (Buhara’da) doğdu, 870 yılında vefat etti... Devamı için tıklayın

Ümmetin Düştüğü Zilletin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu
Ümmetin Düştüğü Zilletin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu

21.05.2021

İSLAM DÜNYASI

Bütün dünyanın gözü önünde Siyonist terörist İsrail, Filistin’de işgal, zulüm, katliamları devam ediyor... Devamı için tıklayın

Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -2-
Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -2-

15.05.2021

İSLAM DÜNYASI

Geçen haftaki makalemizde “kocakarı itikadı” ve “az bilmenin daha kıymetli olduğu” varsayımı üzerinde bir miktar durmuş ve bu varsayımların Kur’an tarafından... Devamı için tıklayın

Yahudi Teolojisini Sorgulamak
Yahudi Teolojisini Sorgulamak

12.05.2021

İSLAM DÜNYASI

Muhammed Cemal Durre’yi tanımayanınız yoktur sanırım. Hani Ekim 2000’de babasının arkasına sığınmasına rağmen... Devamı için tıklayın

Kınamadan Aksiyona:
Kınamadan Aksiyona: "Filistin İçin İnsanlık Kongresi"

12.05.2021

İSLAM DÜNYASI

Müslümanların ilk kıblesi hüviyetini taşıyan Mescid-i Aksa son günlerde tarifi güç bir zulümle karşı karşıya... Devamı için tıklayın

Yüzyılın İşgali
Yüzyılın İşgali

12.05.2021

İSLAM DÜNYASI

Hiçbir zaman, asırlar boyunca sürgün halde yersiz yurtsuz yaşamış, yurdundan edilmiş ve hatta soykırıma uğramış bir milletin;... Devamı için tıklayın

Yiğitlere Selam Olsun
Yiğitlere Selam Olsun

12.05.2021

İSLAM DÜNYASI

Kudüs, 2021’in Ramazan ayında da saldırıya uğradı. Kınayan dünyanın gözlerinin önünde... Devamı için tıklayın

Vahiy ve Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -1-
Vahiy ve Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -1-

9.05.2021

İSLAM DÜNYASI

Bu haftaki makalemi akıl-iman ilişkisine tahsis etmek üzere planladım. Yazıma başlamadan, televizyon programlarından tanıdığım... Devamı için tıklayın

Müslümanlar Kimlik Krizi Mi Yaşıyor; Yoksa Sahte Kimlik Mi Taşıyor?
Müslümanlar Kimlik Krizi Mi Yaşıyor; Yoksa Sahte Kimlik Mi Taşı...

15.04.2021

İSLAM DÜNYASI

Kimlik, kişinin kim ve ne olduğunu belirten bir aidiyettir... Devamı için tıklayın

Kuran Ayı Ramazan
Kuran Ayı Ramazan

13.04.2021

İSLAM DÜNYASI

“Ramazan ayı (niye böylesine mübarek ve muhteremdir? Çünkü insanlar için hidayet rehberi olan ve doğru yolu... Devamı için tıklayın

Dinin Geçmişle Olan İlişkisinin Nasıllığı Üzerine
Dinin Geçmişle Olan İlişkisinin Nasıllığı Üzerine

5.04.2021

İSLAM DÜNYASI

İlk dönem Müslüman neslin belki en büyük bahtiyarlığı yaşadıkları toplumda Mekke’de... Devamı için tıklayın

İslami Seracılık…
İslami Seracılık…

29.03.2021

İSLAM DÜNYASI

İslam’ın yaşanmaya çalışıldığı, Müslüman olan insanların dinlerini yaşama gayretiyle uğraştığı topraklarda yerine göre abinin, liderin, şeyhin, ablanın, aşir... Devamı için tıklayın

İnsanın Cennetten İndirilişi: Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu? 3
İnsanın Cennetten İndirilişi: Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu?...

25.03.2021

İSLAM DÜNYASI

İnsan, yeryüzündeki “halifelik” süreci başlasın diye “cennetten” indirildi... Devamı için tıklayın

Utanç Sözleşmesi Nihayet Feshedildi
Utanç Sözleşmesi Nihayet Feshedildi

21.03.2021

DÜŞÜNCE DÜNYA TÜRKİYE MEDENİYET ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Sözleşme, İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantısında kabul edilmişti... Devamı için tıklayın

Dava Sahipleri Nerdesiniz?
Dava Sahipleri Nerdesiniz?

15.03.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Dava; çağırmak, seslenmek, dua etmek anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir... Devamı için tıklayın

20. Yüzyılın Paradigması ve Aliya
20. Yüzyılın Paradigması ve Aliya

13.03.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

20. yüzyıldaki İslamî paradigmayı oluşturan diğer Müslüman aydınlar (Akif, İkbal, Kutub, Şeriati…)’a karşı Aliya... Devamı için tıklayın

Şahitlik, (Şehitlik), Hak ve Adaletin Gerçekleşmesi İçindir
Şahitlik, (Şehitlik), Hak ve Adaletin Gerçekleşmesi İçindir

8.03.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

“Ey müminler! Kendinizin, ana-babanızın ve akrabalarınızın aleyhinde bile olsa, Allah için hakka şahitlik ederek adaletli davranın... Devamı için tıklayın

Her Şey “Oku” Emri İle Başladı…
Her Şey “Oku” Emri İle Başladı…

7.03.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

İslam inanç sistemi, Allah ile dikey, insan ile yatay eşya ile düşey ilişki kurma üzerine bina edilmiştir... Devamı için tıklayın

Din, Akıl ve Batı
Din, Akıl ve Batı

28.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Âlimler/bilginler toplumların hayat damarlarıdırlar. Toplumların gelişmesi ve medeniyetlerin oluşması âlim/bilginlerin çalışmaları ile doğru orantılıdır... Devamı için tıklayın

Görevimiz “İman Sorgulamak” Değil, Zulmü Sorgulamaktır
Görevimiz “İman Sorgulamak” Değil, Zulmü Sorgulamaktır

27.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Ülkemizde “din” merkezli tartışmalardan biri de bazı kimseler için “bunların cenaze namazı kılınmaz” tartışmasıdır... Devamı için tıklayın

Hira Aydınlığının Topluma Yansıtılması: Yeryüzünde Bir Mağara Hira…
Hira Aydınlığının Topluma Yansıtılması: Yeryüzünde Bir Mağara H...

26.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Bir insan kişisel çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatında hiçbir özveride bulunmamışa... Devamı için tıklayın

Kaluu Bela Allah İle Ahitleşmektir. Bakın Nasıl!
Kaluu Bela Allah İle Ahitleşmektir. Bakın Nasıl!

22.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Rabbin, Adem Oğullarının sırtından zürriyetlerini alıp, bunları kendi hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? “Kalu bela (Elbette ... Devamı için tıklayın

Türkiye'de ve İslam Dünyasında Din Tartışmaları ve İhtilaf Ahlâkı
Türkiye'de ve İslam Dünyasında Din Tartışmaları ve İhtilaf ...

21.02.2021

DÜŞÜNCE ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Prof. Dr. Mehmet Görmez I Türkiye'de ve İslam Dünyasında Din Tartışmaları ve İhtilaf Ahlâkı... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)

18.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Zekât kurumunun güncellenerek aktif hale getirilmesi ile ilgili son yazıya gelmiş bulunuyoruz... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)

14.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Zekât kurumunun güncellenerek aktif hale getirilmesi ile ilgili makaleye devam ediyoruz... Devamı için tıklayın

Vahye Bütünsel Yaklaşım…
Vahye Bütünsel Yaklaşım…

12.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Bazı dönemler yapmış olduğumuz dost meclisi sohbetlerimizde, geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmaları, o dönemin bazı meselelerine bakış açımızı değerlendirmekteyiz.... Devamı için tıklayın

İslam Âlemi, İslam Milleti ve Hal-i Pür Melalimiz...
İslam Âlemi, İslam Milleti ve Hal-i Pür Melalimiz...

12.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

İslam âlemi, İslam Dünyası, Müslüman Dünya ve İslam Milleti İslam Ümmeti ne demektir. İslam Dünyası ve İslam Ümmetinin içinde bulunduğu durum nedir?... Devamı için tıklayın

Kur-an‘nın Anlaşılması Üzerine
Kur-an‘nın Anlaşılması Üzerine

6.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

“Bütün kitaplar, bir tek kitabı anlamak içindir”... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)

5.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Zekât, Tapu Üzerinden Değil, Rızık Üzerinden Verilmelidir... Devamı için tıklayın

İnsanın Yüz Sorunu ve Allah İle Yüzleşme
İnsanın Yüz Sorunu ve Allah İle Yüzleşme

4.02.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Modern Antik Dünya’nın insanlarıyız ve geleceği anlamaya çalışıyoruz... Devamı için tıklayın

Sahabe Algısı
Sahabe Algısı

2.02.2021

DÜŞÜNCE ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Bu yazıda tarihten tevarüs ettiğimiz ve bugün de bir türlü içinden çıkamadığımız ahlaki krizimizin “sahabe faktörü”nü ele alacağız. Söz konusu faktör, büyük ölçüde... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)

30.01.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Zekât kurumunun güncellenmesiyle ilgili makaleye devam ediyoruz. Birinci yazıda “zekâtın anlam ve önemi”, ikinci yazıda “zekâtın, Sadaka ve İnfak ile İlişkisi üzer... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)

30.01.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Unutmayalım! İnfak ettiklerimiz (verdiklerimiz) bizim olacak (kat kat bize dönecek), vermeyip biriktirdiklerimiz başkalarının olacaktır... Devamı için tıklayın

Hızır Olayı ve İtaat Anlayışı
Hızır Olayı ve İtaat Anlayışı

28.01.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

60.Hani Mûsâ beraberindeki gence şöyle demişti: "İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım, ya da uzun zaman gideceğim... Devamı için tıklayın

Ehli Sünnet  Meselesi Üzerine
Ehli Sünnet Meselesi Üzerine

25.01.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Bir süredir, başta sosyal medya olmak üzere, pek çok platFormda, gurupta, cemaatte, pek çok kişi, üzerine basa basa “Ehli Sünnet vel Cemaat” ifadesini sık sık... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)

23.01.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Bir önceki hafta “dini, 21. asrın aklıyla anlamak/yorumlamak” başlığı altında, dini konuların pek çoğunun (özellikle sosyo-ekonomik ayağı olanların) yeniden ele al... Devamı için tıklayın

Bilinç Alanları Hızla Boşalırken, Bağnazlık Alanları Dolup Taşıyor
Bilinç Alanları Hızla Boşalırken, Bağnazlık Alanları Dolup Taşı...

22.01.2021

DÜŞÜNCE ALINTI YAZILAR İSLAM DÜNYASI

Modern insanın kalbini/vicdanını/ruhunu betonlaştıran modern çağ, modern rasyonalite ve araçsal akılcılık, insanlığın kendi kendisini yok etme kapasitesiyle, henüz... Devamı için tıklayın

Allah’a Yakınlaşma Yolculuğunda En Temel Esas; İHLAS
Allah’a Yakınlaşma Yolculuğunda En Temel Esas; İHLAS

18.01.2021

DÜŞÜNCE ARŞİV İSLAM DÜNYASI

Bir önceki yazımızda, ‘Allah’a yakınlaşmak’ konusunu işlemiş, öncelikli olarak yakınlaşma kavramıyla ne ifade etmek istediğimizi anlatmaya çalışm... Devamı için tıklayın

EDİTÖRDEN
ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ramazan KAYAN

Ramazan KAYAN

Yasince Yaşamlar

Fatma BARBAROSOĞLU

Fatma BARBAROSOĞLU

Bir İbadet Olarak Kurban Kesme

Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!