DİN AFYON MUDUR ?

Afyon deyince akla uyuşturucu geliyor. Neyi uyuşturucu? Aklı, beyni. İnsanı insan kılan aklı, uyuşturucudan yani aklı etkisiz hale getirenden uzak tutmalıyız. O uyuşturucuya hiç yaklaşmamalıyız. Nitekim dünyanın tüm devletleri uyuşturuculara yasak getirmiş. Alana, satana, bulundurana, kullananlara, üretenlere ağır cezalar uyguluyor.
DİN AFYON MUDUR ?
Mustafa GÜL
Mustafa GÜL
Eklenme Tarihi : 24.06.2024
Okunma Sayısı : 391

DİN AFYON MUDUR?

 

Afyon deyince akla uyuşturucu geliyor. Neyi uyuşturucu? Aklı, beyni. İnsanı insan kılan aklı, uyuşturucudan yani aklı etkisiz hale getirenden uzak tutmalıyız.  O uyuşturucuya hiç yaklaşmamalıyız. Nitekim dünyanın tüm devletleri uyuşturuculara yasak getirmiş. Alana, satana, bulundurana, kullananlara, üretenlere ağır cezalar uyguluyor. Bugün afyon, uyuşturucuların en hafifi  konumunda. Zamanla ne uyuşturucular keşfedilmiş. Diğerleri bilinmediği için çok eskilerde "din afyondur" denilmiş. Yani din, o zamanların bilinen uyuşturucusu afyona benzetilmiş. Aslında bunu ilk söyleyen Karl Marx'ın maksadı bu değilmiş.  Halkı sömüren kapitalistlerin zulmüne karşı 'din, halkın afyonudur yani rahatlatıcısı, acılarını dindiricisidir' anlamında kullanmış. Fakat daha sonraları dinin, insanların afyonu yani uyuşturucusu, aklını çalıştırmaya engel görülmüş. 

 Doğru mu? Büyük ölçüde doğru.

Din, Arapça 'deyn' kökünden geliyor. Adet, karşılık vermek, itaat etmek, hayat tarzı, yol, ceza, mükâfat. Daha geniş anlamda hesap, hakimiyet, galibiyet, saltanat, mülkiyet, ferman, millet, şeriat anlamlarında da kullanılmış. Bunlardan sadece hayat tarzı, gidilen yol, adet anlamlarını düşündüğümüzde, onlarca din görüyoruz. Mesela kapitalizm, sosyalizm, komünizm, feminizim,  Siyonizm, ateizm, Marksizm, deizm, Budizm, Hinduizm, putperestlik, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam bir din olduğu gibi ırkçılık, kabilecilik, dünyaperestlik, futbol fanatizmi, Leninizm, Stalinizm, aşırı sanat düşkünlüğü, mezhepçilik, Mevlevilik, vahdet-i vücutçuluk, internet bağımlılığı, tarikatçılık da  bir hayat tarzıdır, gidilen yoldur. İnsanın itaat ettiği, sevdiği, korktuğu, uğruna canını verdiği düşünce sistemleridir. Önünde kul köle olduğu hayat tarzlarıdır. 

Bugün kapitalizm dini, insanlığın en büyük afyonudur. insanı insan olma şerefinden çıkarıp bencilleştiren, dünyevileştiren, mal mülk için her şeyi mübah gören,  mal servet zenginliği için insanın tüm ömrünü telef eden en güçlü afyondur.

 Kapitalizmin alternatifi olarak doğan sosyalizm dini de afyondur. Toplumları uyuşturmuş, zihinleri köleleştirmiş, milyonlarca insanın ölümü bile uyanışı sağlamamış.

Son zamanlarda ülkemizde dana eti altın kıymetinde, herkesin ulaşamadığı kıymetli bir besin maddesi. Fakat Hinduizm dininde inek çok daha kıymetli, kutsal. Sokaktan geçerken arabalar bile saygı duruşunda, en büyük dokunulmazlık ona ait. Hatta son zamanlarda biraz da siyasi sebeplerle Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletindeki yerel parlamentoda, inek öldürmeye yani kesmeye, ömür boyu hapis cezası getirilmiş. İnek etini evde bulundurmaya da 10 yıl hapis. Bu yüzden ülkedeki Müslümanların, kurban için inek kesmeleri büyük sıkıntı oluşturuyor.

 Hristiyanlık da, inananları için afyon konumunda. Hristiyanlık derken, İsa aleyhisselamın tebliğ ettiği dini kastetmiyorum. İsa(as) bütün nebiler gibi, İslam dinini tebliğ etti, yaşadı ve öldü. İsa (as) dan 150 yıl kadar sonra oluşturulan Hristiyanlık uğruna, nice alimler katledildi. 'Dünya yuvarlaktır' diyen Galileo 'yanılmışım, Dünya düzdür' diyerek kilise cellatlarının elinden canını zor kurtardı.

Mezhepçilik dini de büyük afyondur. Hristiyanlıktaki mezhepler, karşılıklı  milyonlarca can alıyorlar da yürekleri soğumuyordu. 1204 yılında yapılan 4. Haçlı seferi sırasında, Katolik Haçlı orduları, Ortodoks Bizans'ın başkenti Konstantiniye'yi yani İstanbul'u işgal etmiş, binlerce Ortadoksu öldürmüş, yağmalanmayan kilise, saray, dükkan kalmamış. Şehir, yakılmış, yıkılmış, harap olmuş, rahibelere tecavüz edilmiş, 700 yıllık Ayasofya eğlence alanına dönüştürülmüş,  papazın makamına çıkan bir fahişe, şarkı söyleyip dans etmiş.

Taassup haline getirilen  sünni ve Şii mezhepleri de afyon konumuna getirilmiş. Irak'ın ve Suriye'nin parçalanmasında, ABD ve küresel güçler tarafından en çok başvurulan, kışkırtılan, desteklenen, bu mezhebi görüşler etkili olmuştur. Şiiler, Sünnilerin camilerini bombalamış,  öldürdükleri Sünni sayısınca sevap kazandıklarına  inandırılmış. Sünniler, Şiilerin camilerini bombalamış, öldürdükleri Şii sayısınca sevap kazandıklarına inandırılmış.

Bugün halen Yemen, Suriye, Irak, Pakistan,  Afganistan'da mezhebi farklardan dolayı insanlar birbiriyle savaşıyor, ABD, İsrail gibi zalim devletler ellerini ovuşturuyor, olanlara kıs kıs gülüyor.

KonFormizm de afyondur. Konfor düşkünlüğünden vicdanlar körelmiş, iyilikler unutulmuş, zulüm görmezden gelinmiştir.

Bugün en büyük afyonlarından bir diğeri de sosyal medya, internet bağımlılığıdır. Zamanı öldürüyor, zekayı öldürüyor, sağlığı öldürüyor, hakikata ulaşmayı engelliyor, kolaycılığı teşvik ediyor, selamlaşmayı azaltıyor, ziyaretleri yok ediyor, ailelerin iletişimini koparıyor, sohbeti unutturuyor.

Ve Siyonizm dini. Afyonların en ağababası. Şu an dünyanın gözü önünde uyuşturduğu, afyonladığı katillerle bebeleri, çocukları, kadınları, sivilleri, yaşlıları, günahsızları, bir milleti yok ediyor. Soykırım işliyor. Maalesef bu afyonlanmış siyonist katilleri kimse durduramıyor.

 Afyon olmayan tek din islam. "Dininizi kemale erdirdim ve adını İslam koydum." ( Maide,5/ 3) denilen ve Allah'ın Adem'den itibaren, nebileri vasıtasıyla insanlığa ulaştırdığı din. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ve son elçi Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din, İslam.

İslam, uyuşturmaz uyandırır. 

"İnsanı kula kulluktan kurtarır, sadece yaratıcıya itaat etmeyi ve sadece ondan yardım istemeyi" öğütler. ( Fatiha,5)

 İslam, akletmeyi emreder. " Aklını çalıştırmayanların pislik içinde bocaladığını" hatırlatır.(Yunus,10/100).

 Zihni uyuşturan içeceklere yaklaşmamayı emreder.  (Maide,5/90) 

Günümüzün en büyük dertlerinden olan israfı yasaklar.(Araf,7/31)  

"Bir insanı öldürmek, insanlığı öldürmektir." diye uyarır.(Maide,5/32)

 "Kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliğe emredip kendinizi unutuyor musunuz? Akletmez misiniz? (Bakara,44)der.

"Dünya hayatı oyun  ve eğlenceden ibarettir. Şüphesiz ahiret yurdu korkup sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâla aklınızı kullanmayacak  mısınız?"(Enam,6/32) uyarısını tekrarlar.

" Geceyi gündüzü, güneşi ve ayı emrinize sundu.  Yıldızlar da onun emriyle boyun eğdirilmiş. Şüphesiz ki aklını kullanan bir toplum için bunda ayetler vardır." ( Nahl,16/12)diyerek kişiyi düşünmeye çağırır.

Sözün özü, İslam'dan haberi olmayanlar için bütün dinler afyondur.

Mustafa Gül

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Hikmet Akademisi'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

YORUMLAR
Hasan Karahisar
27.6.2024 21:55

Değerli Hocam Bu makalenin ismi “Din ne zaman afyon olur?” Şeklinde olsaydı daha anlamlı olurdu. Sonra da o şekilde yaklaşımlar ortaya konsaydı. Belki bir ikinci makale de bu şekilde yazılabilir. Saygı ve selamlarımla.

YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!