DÜSÜNCE
MODERN DÖNEM KURAN YORUMLARI
MODERN DÖNEM KURAN YORUMLARI

DÜSÜNCE

16.05.2024

Bugün modern bilim, en fazla acı hissinin deri yanıklarından meydana geldiğini söylüyor. Bundan mütevellit Kuran da Nisa suresi 56. ayette yer alan; “Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız, on...Devamı için tıklayın

Adalet ve Hakkaniyete Dair
Adalet ve Hakkaniyete Dair

12.05.2024

DÜSÜNCE

Adalet salt bir bölüşüm, paylaşım ve yerli yerindelik ilişkisi olmaktan öte, bir hak, hukuk ve hakkaniyet arayışıdır. Bir kez elde edilerek bir yana... Devamı için tıklayın

Ahlaki Enkaza Dönüşen Hayatlarımız/Toplumlarımız..
Ahlaki Enkaza Dönüşen Hayatlarımız/Toplumlarımız..

12.05.2024

DÜSÜNCE

Eleştirel akla sahip olmayan İslam dünyası toplumları/halkları, sahip oldukları resmi bağımsızlıklarla, sahip olmadıkları gerçek bağımsızlıklar arasındaki ... Devamı için tıklayın

AHDE VEFA-SÖZÜNDE DURMAK
AHDE VEFA-SÖZÜNDE DURMAK

5.05.2024

DÜSÜNCE

İmanın insana kazandırdığı hasletlerden biri de ahde vefadır. Devamı için tıklayın

BİLİM GELİŞTİKÇE, DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR
BİLİM GELİŞTİKÇE, DİN TASAVVURU DA DEĞİŞİR

5.05.2024

DÜSÜNCE

Bilim ile ilim arasında ayırımın yapılması doğru olmadığı gibi, din ile bilim arasında da bir ayırım yapılamaz; zira akıl ve deneye dayalı olan bilim, Alla... Devamı için tıklayın

İhtişam ve sefalet
İhtişam ve sefalet

28.04.2024

DÜSÜNCE

İbn Haldun, Mukaddime'nin girişinde, geçmişle geleceğin suyun suya benzemesinden daha çok birbirine benzediğinden söz eder. Yani geçmişte olanlar tıpk... Devamı için tıklayın

İbrahim ve Odysseus
İbrahim ve Odysseus

18.04.2024

DÜSÜNCE

Bazen bir rüzgâr eser ve yerdeki yaprakları havalandırır. Ya da bir olay hâsıl olur ve sıradan insanları topraktan kopararak gökyüzüne yükseltir. Toprağın üzeri... Devamı için tıklayın

Hayatı Düzenleyen Bilinç: Ahiret inancı
Hayatı Düzenleyen Bilinç: Ahiret inancı

12.04.2024

DÜSÜNCE

İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor."(Kıyamet, 36) İnsan başıboş yaratılmamıştır. Bir amaç ve hedef için yaratılmıştır. “Ben insanları ve cinleri ancak ve... Devamı için tıklayın

VİCDAN MAHKEMESİ
VİCDAN MAHKEMESİ

12.04.2024

DÜSÜNCE

Ekim'den beri başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın gözü önünde süregiden vahşi cinayetlere karşı hiç değilse karanlıkta bir mum yakmak ya da suskunluğa ka... Devamı için tıklayın

Resu ve Kitap ile İlgili Bitmeyen Münakaşalar
Resu ve Kitap ile İlgili Bitmeyen Münakaşalar

17.03.2024

DÜSÜNCE

Allah, toplumlara resuller gönderdiği günden itibaren münakaşalar başlamış, halen sürmektedir. Bu yazıda, “Muhammed Nebi’nin Kitapla ilişkisi” üzerinde... Devamı için tıklayın

Vicdanın İsyanı
Vicdanın İsyanı

9.03.2024

DÜSÜNCE

Asrın en büyük, en acımasız, en zalim ve en kalleş katliamının devam ettiği şu günlerde, Filistin haberleri artık üçüncü, dördüncü sıraya geriledi.... Devamı için tıklayın

İKLİM MASALLARI
İKLİM MASALLARI

4.03.2024

DÜSÜNCE

" Görünüşe göre Tanrı, insanı 'Bilim Ağacından' haddinden fazla meyve topladığı için cezalandırmak istedi. Dünyanın belirli bölgelerinde demiryollarını... Devamı için tıklayın

Piyasa Müslümanlığı
Piyasa Müslümanlığı

3.03.2024

DÜSÜNCE

Patrick Haenni isimli yazar Piyasa İslam’ı alt başlığı ile İslam suretinde Neoliberalizm kitabında ciddi bir saha çalışması ile önemli tespitlerde bulunuyor. Devamı için tıklayın

GERÇEĞE UZAK YAŞAMLAR
GERÇEĞE UZAK YAŞAMLAR

29.02.2024

DÜSÜNCE

“İnsanları nasıl daha dürüst, daha nazik, daha ahlaklı yaparız? Bunun için altın bir tarifimiz yok. Bunu tartışmamız gerekiyor. Belki bilgisayarlar ve yapa... Devamı için tıklayın

Adaletin dağıtımı, dağıtımın adaleti
Adaletin dağıtımı, dağıtımın adaleti

29.02.2024

DÜSÜNCE

Aristo adaleti, dağıtıcı ve düzeltici adalet olarak ayırırken, birincisinden servetin, sosyal statünün, egemenliğin adil bir biçimde dağıtımını... Devamı için tıklayın

DEPREM GÜNLERİNDE FELSEFE YAPMAK…
DEPREM GÜNLERİNDE FELSEFE YAPMAK…

6.02.2024

DÜSÜNCE

Tarihin en yıkıcı olmasa da, en akılda kalan ve sonuçları açısından tarihi şekillendirmeye devam eden Türkiye’deki Kahramanmaraş - Hatay depremleri adeta kıya... Devamı için tıklayın

Dilde yurtlanmak (1)
Dilde yurtlanmak (1)

20.01.2024

DÜSÜNCE

İnsanın yurdu neresidir; nerede ola ki gönlünce yurtlanabilsin? Dilce anlaşabileceği, huzur içinde söyleşebileceği bir yerde değil mi? Devamı için tıklayın

DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ VE İSLAMDA DÜŞÜNCE  HÜRRİYETİ
DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ VE İSLAMDA DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ

9.01.2024

DÜSÜNCE

Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinin, "düşünmüyor musunuz? .. " aklet miyor musunuz? ... " "fıkhetmiyor musunuz? .. " gibi ifadelerle bitmesi İslam'ın... Devamı için tıklayın

Yeniden Demokrasi
Yeniden Demokrasi

7.01.2024

DÜSÜNCE

Ali Bulaç, dinvesiyaset.com’da “Yeniden Demokrasi” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıyı aşağıya alıntılıyoruz. Devamı için tıklayın

Neden
Neden

31.12.2023

DÜSÜNCE

O çocuğun ayaklar altında çiğnendiğini görünce ben de ağladım; o masum insan(lar)ın hapse tıkıldığını, sağır duvarlar içerisinde çürütüldüğünü öğrenince ben de... Devamı için tıklayın

MÜSLÜMANLAR CEHENNEME GİRİP TEKRAR ÇIKACAK MI?
MÜSLÜMANLAR CEHENNEME GİRİP TEKRAR ÇIKACAK MI?

31.12.2023

DÜSÜNCE

Bu konuda, geleneksel paradigmanın din anlayışında var olan inanç şudur: “Müslümanlar günahları kadar cehenneme girip cezalarını çektikten sonra cennete dönece... Devamı için tıklayın

Sömürgecilik ve maduniyet
Sömürgecilik ve maduniyet

8.12.2023

DÜSÜNCE

Tarihin Hıristiyanca okuması insanın varoluşsal açıdan günahkârlığına, Müslümanca okuması ise hata yapabilirliğine işaret eder. Antropolojik okuma ise Hegel... Devamı için tıklayın

HAZZIN DORUĞU VİCDANIN SIZLAMASI
HAZZIN DORUĞU VİCDANIN SIZLAMASI

1.12.2023

DÜSÜNCE

Haz beynin ilgili bölgesindeki mekanizmaları harekete geçirir. Hazzı doruklarda yaşayan birinin aslında akli melekeleri aşırı yüklenmede kaynaklı haz grafiğindeki ... Devamı için tıklayın

KURU OTLAR VE TAŞRA
KURU OTLAR VE TAŞRA

28.11.2023

DÜSÜNCE

Kuru Otlar Üstüne "taşra"ya, taşralaşmaya dair bir uç mekânda, karmaşık çatışmaların yaşandığı bir köy okulunda yoğunlaşsa da bu mekân şehre, oradan Tü... Devamı için tıklayın

ESKİ ÇAĞLARIN TASAVVURU İLE KUR’AN ANLAŞILMAZ
ESKİ ÇAĞLARIN TASAVVURU İLE KUR’AN ANLAŞILMAZ

28.11.2023

DÜSÜNCE

Her çağın ve her toplumun kendine has dili, kavramları, kültürü ve evren tasavvurları vardır. Toplumların sahip olduğu bu olgular -kısmen değişikliğe uğray... Devamı için tıklayın

İSRAİL SALDIRISINI DOĞRU DEĞERLENDİRMEK: FİLİSTİN VE SİYONİST YAHUDİLİK SORUNU
İSRAİL SALDIRISINI DOĞRU DEĞERLENDİRMEK: FİLİSTİN VE SİYONİST Y...

21.11.2023

DÜSÜNCE

Bir aydır İsrail, 2 milyon civarında bir nüfusa sahip olan Gazze topluluğunun üzerine ateş yağdırıyor. Çoğu insan tabir caizse atandan değil de atılan taştan h... Devamı için tıklayın

Sınırlarda dolaşmak
Sınırlarda dolaşmak

19.11.2023

DÜSÜNCE

Yeni bir durumla, kıyametsi bir dönemle karşı karşıyayız. Bu ise salt dinî, siyasi veya felsefi bir durum değil. Bir yandan geç kalmış bir kapitalizm... Devamı için tıklayın

KUR’AN’IN DOĞRU ANLAŞILMASINDA MECAZ, TEŞBİH VE TEMSİLİN ÖNEMİ
KUR’AN’IN DOĞRU ANLAŞILMASINDA MECAZ, TEŞBİH VE TEMSİLİN ÖN...

19.11.2023

DÜSÜNCE

Kur’an, insan aklına hitap etmektedir. Bu hitabın ana gövdesi muhkemdir; yani lafzı açık ve kolay anlaşılmaktadır. Diğer bir kısmı vardır ki o kısmın lafızları... Devamı için tıklayın

İSRAİL
İSRAİL

10.11.2023

DÜSÜNCE

Marx, "Yahudi Sorunu" üzerine yazarken bunu daha çok bir Aydınlanma sorunu olarak düşünür. Zira ona göre dinsel kimliklerin tasfiye edildiği bir süreç, bu... Devamı için tıklayın

Türkiye Bizim Evimiz mi? – 4: Yapmamayı Tercih Etmek
Türkiye Bizim Evimiz mi? – 4: Yapmamayı Tercih Etmek

10.11.2023

DÜSÜNCE

İnsan olarak bizlerin her an yeni ve özel bir şey yapmanın ve bununla başka bir alışkanlık kazanmanın yollarını aramamız, haliyle bu arzuyu içimizde doğuran ik... Devamı için tıklayın

YEHOVA BİR NEFRET TANRISIDIR
YEHOVA BİR NEFRET TANRISIDIR

2.11.2023

DÜSÜNCE

Musa’ya verilen “On Emir” de öldürmek, haksızlık, hırsızlık ve zulüm yasaklanır ve bir barış tablosu resmedilir: “Kurtla kuzu bir arada yaşayacak, pars... Devamı için tıklayın

Kalbi çürümüş bir uygarlık
Kalbi çürümüş bir uygarlık

18.10.2023

DÜSÜNCE

Vicdan bir çağrıdır ve bu çağrı, Heidegger’in ifadesiyle, “benim içimden ama kendimden öteden” gelir. Gazze bizi vicdana çağırıyor, içimizi allak bull... Devamı için tıklayın

Propaganda Masalları ve Palotolojik Umutlar
Propaganda Masalları ve Palotolojik Umutlar

9.10.2023

DÜSÜNCE

Utanma ve haya duygusunu bütünüyle yok eden neoliberal kültür, fuhşiyat ve münkeratı özgürleştiriyor, normalleştiriyor. Evrensel yankısı-etkisi olabilecek ... Devamı için tıklayın

KADIN, AİLE ve MİLLETTEN YANA, BOZGUNCULUĞA KARŞI
KADIN, AİLE ve MİLLETTEN YANA, BOZGUNCULUĞA KARŞI

9.10.2023

DÜSÜNCE

Toplumu hatta bütün bir insan varlığını ifsat etmeyi amaçlayan karanlık şeytani yapıların, devlet aygıtları dâhil, her türlü baskı, iletişim ve etkileş... Devamı için tıklayın

EPİSTEMİK İDDİAMIZLA SINANMANIN ONTOLOJİSİ …
EPİSTEMİK İDDİAMIZLA SINANMANIN ONTOLOJİSİ …

2.10.2023

DÜSÜNCE

“Hiç kimse sınanmadığı günahın masumu değildir.” Mevlana Celaleddini Rumi’ye ait olduğu söylenen çok sevdiğim bir söz. "Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden öte... Devamı için tıklayın

Aykırı bir muhafazakâr: Heidegger
Aykırı bir muhafazakâr: Heidegger

1.10.2023

DÜSÜNCE

Kimileri onu oldukça gerici ve hatta faşist bulacakken, muhafazakâr demenin bile yakışık almayacağı aykırılıkta biri. Öyle ki, hadi biraz onun diliyle kon... Devamı için tıklayın

Sorun Dindemi, Dini Yanlış Anlamadamı?
Sorun Dindemi, Dini Yanlış Anlamadamı?

25.09.2023

DÜSÜNCE

Geçen gün birkaç arkadaşla “din” üzerinde konuştuk, tartıştık. Gördüm ki dini doğru anlamayı beceremeyenler, sorunu bizzat dinde aramaktadırlar, dinde ... Devamı için tıklayın

Evcil Hayvana Artan İlgiyi İktidar İlişkileri Bağlamında Düşünmek
Evcil Hayvana Artan İlgiyi İktidar İlişkileri Bağlamında Düşünm...

25.09.2023

DÜSÜNCE

Birbirlerine selam vermekten dahi imtina ettikleri bir ortamda insanlar sokaktaki bir kedi veya köpeği görünce onunla ilgileniyor, konuşmaya çalışıyor, evi... Devamı için tıklayın

Gandi ve şiddet dışı direniş
Gandi ve şiddet dışı direniş

25.09.2023

DÜSÜNCE

20'nci yüzyılda yaşayan ve peygamberler gibi kendilerini insanlığın kurtuluşuna adamış olan şahsiyetleri düşündüğümüzde, akla gelen ilk isimlerden biri,... Devamı için tıklayın

"Sonsuz Kaydırma" Girdabı ve Dikkat Ekonomisi

16.09.2023

DÜSÜNCE

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte dünyada muazzam miktarda veri akışı gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir makaleye göre günde yaklaşık 2,5 ke... Devamı için tıklayın

Politikacı, göçmen ve şair
Politikacı, göçmen ve şair

16.09.2023

DÜSÜNCE

Şehirlerimizin kimliksizliğe doğru sürüklendiği bir gidişat, kimilerince neoliberalizmin saldırgan küreselciliğine yorulabilir. Devamı için tıklayın

AHLAKSIZLIĞIN ADINI ÖZGÜRLÜK KOYMUŞLAR.
AHLAKSIZLIĞIN ADINI ÖZGÜRLÜK KOYMUŞLAR.

9.09.2023

DÜSÜNCE

Sokak ortasında öpüşen çifte: "Öpüşemezsiniz! Ulu orta yerde böyle öpüşemezsiniz!" diye tepki gösteren bir kadın, haberlerin konusu oldu. "Helal olsun sana" di... Devamı için tıklayın

TEK BAŞINA
TEK BAŞINA

9.09.2023

DÜSÜNCE

Liberal rüzgârların, seküler dalgaların, profan anaforların insanımızı tükettiği modern zamanlarda kulluk sınavımızı yüz akı ile nasıl sürdürebiliriz? B... Devamı için tıklayın

FERASET…
FERASET…

9.09.2023

DÜSÜNCE

Feraset, sözlük anlamı itibarıyla keşfetme, sezme ve ileri görüşlülük olarak betimlenir. Bir başka biçimi ile bir şeyi çabucak anlama yeteneği… Bir kimseni... Devamı için tıklayın

Nietzsche, Tolstoy ve iyilik
Nietzsche, Tolstoy ve iyilik

6.09.2023

DÜSÜNCE

Heidegger'e göre Nietzsche, "adaleti, öncelikle ahlaki, hukuki yargılar alanında tanımlandığı gibi anlamaz. O, adaleti, daha çok, bütün... Devamı için tıklayın

Trajedinin felsefesi: Dostoyevski ve Nietzsche
Trajedinin felsefesi: Dostoyevski ve Nietzsche

29.08.2023

DÜSÜNCE

Tarih, bir bakıma, devrimci ahlakçıların açtıkları patikaların süreç içerisinde caddeleştirilmesi, yani çığırından çıkarılması ve sıradanlaştırılması d... Devamı için tıklayın

ALLAH TASAVVURUMUZ, DİN ANLAYIŞIMIZI BELİRLER
ALLAH TASAVVURUMUZ, DİN ANLAYIŞIMIZI BELİRLER

27.08.2023

DÜSÜNCE

Geçen gün bir grup arkadaşla Kur’an’da geçen adem/beşer, iblis/şeytan, melek, cin, cennet-cehennem gibi mevzularda konuştuk, hatta tartıştık. A... Devamı için tıklayın

MUSİBETLERİN SEBEPLERİ VE TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR-2
MUSİBETLERİN SEBEPLERİ VE TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR-2

27.08.2023

DÜSÜNCE

Gidişatın iyiye yönelmesi için şikayet edenlerin,bu değişimi, öncelikle kendi nefislerinde uygulamaları gerekir. şikayette bulunmak çözüm için yeterli deği... Devamı için tıklayın

Türkiye Bizim Evimiz mi?
Türkiye Bizim Evimiz mi?

22.08.2023

DÜSÜNCE

Türkiye uzunca bir zamandır ne gelenlerin ne kalanların ne de gidenlerin huzur bulabildiği bir geçiş ülkesi konumunda. Kimsenin evi olarak göremediği bir mekânın k... Devamı için tıklayın

ALTIN BUZAĞI
ALTIN BUZAĞI

20.08.2023

DÜSÜNCE

Tevrat ve Kuran metinsel olarak birbirine çok benzeşir. Özellikle kıssa anlatımları... Ancak tarafsız bir okuyucu için Tevrat’ın muharrefliği çok belirgindir. ... Devamı için tıklayın

Bürokrasi ve Din-1
Bürokrasi ve Din-1

20.08.2023

DÜSÜNCE

Toplumları oluşturan insanların, hemen her alanda, günlük işleyiş açısından uzun ve kısa vadede var olan sorunlarının çözümü ve alınacak olan hizmetin veri... Devamı için tıklayın

Müslüman olarak fertten cemaate yürümek…
Müslüman olarak fertten cemaate yürümek…

20.08.2023

DÜSÜNCE

Sosyolog ağabeyim Abdurrahman Arslan “İslam’ın en küçük sosyal birimi ailedir”, der. Bu nokta önemli ve Müslümanlık ile modernlik arasındaki derin ayrımı açığa... Devamı için tıklayın

CEMAATTEN BİREYSELLİĞE
CEMAATTEN BİREYSELLİĞE

12.08.2023

DÜSÜNCE

Modern dünya, kendi dışındaki kültürleri değişime uğratarak onları kendisine benzetme konusunda tarihi verilere dikkat kesildiğimizde ‘bir’ numara gibi görünüy... Devamı için tıklayın

BENİM GÜZEL PUTLARIM
BENİM GÜZEL PUTLARIM

12.08.2023

DÜSÜNCE

İnsan fıtratı gereği tapınma ihtiyacı duyar. Aslolan bu ihtiyacın Allah ile giderilmesidir. Ama çoğumuz bu seçimi doğru yapamıyoruz. Devamı için tıklayın

Dini Anarşizim
Dini Anarşizim

12.08.2023

DÜSÜNCE

Anarşizmi onu karalamak için üretilen söylemle salt şiddet ve hatta fesat hareketleri olarak gö(ster)enlere karşı en güzel cevabı dindar anarşistlerin düşüncelerin... Devamı için tıklayın

Gündem “İNDİRİLMİŞ DİN”, “KURAN İSLAMI” SÖYLEMLERİ ÇEVRESİNDE KUR’AN-I ANLAMAK
Gündem “İNDİRİLMİŞ DİN”, “KURAN İSLAMI” SÖYLEMLERİ ÇEVRESİN...

3.08.2023

DÜSÜNCE

Kur’an-ı Kerimi anlamak onu okumakla alakalı değildir. Ayrıca kitap iki kapak arasına alınmış mushaftan ibaret değildir. Alak suresinin ilk ayetindeki “oku” hitabı... Devamı için tıklayın

Varoluşsal Sorgulamalar Yapamamak
Varoluşsal Sorgulamalar Yapamamak

3.08.2023

DÜSÜNCE

İslam dünyası toplumları, Müslüman halklar, yüzyıllardır, bilgi ve düşüncenin evrensel ufkunu terkederek, hizipçi,-mezhepçi-etnik karşıtlıklar&... Devamı için tıklayın

Madunun dili, öfkesidir
Madunun dili, öfkesidir

17.07.2023

DÜSÜNCE

Sömürgecilik Batı'nın ihtiyaçlarını karşılama, sermaye birikimi ve dünyaya egemen olma stratejisi olarak başlasa da, orada da kalmadı. Devamı için tıklayın

KonFormist Yanılsamaların Kutsallaştırılması
KonFormist Yanılsamaların Kutsallaştırılması

29.06.2023

DÜSÜNCE

İslam dünyası toplumlarında halen belirleyici ve tayin edici olmaya devam eden, geleneksel kaderci kültür, kehanet-menkıbe-hamaset kültürü, iradesiz bi... Devamı için tıklayın

Göçebe tutum
Göçebe tutum

25.06.2023

DÜSÜNCE

Avrupa modernleşmesi hep majör aktörler üzerinden, özellikle Hegel'in efendisi, Marx'ın proletaryası ya da burjuvazi üzerinden okundu. Devamı için tıklayın

DEMOKRATİK PAYLAŞIM VE İSLAM
DEMOKRATİK PAYLAŞIM VE İSLAM

19.06.2023

DÜSÜNCE

Hazreti peygamberin hayatta iken uyguladığı özgürlükçü tavrı bugünün İslam dünyasında göremiyoruz maalesef… Dayatmacı ve olmazsa olmazcı fasit bir daire içerisind... Devamı için tıklayın

İttihatçılık ve demokrasi
İttihatçılık ve demokrasi

19.06.2023

DÜSÜNCE

Biyopolitika toplum üzerinde nüfusun gözetimi, denetimi, eğitimi, kültürü ve belli amaçlara yöneltimi gibi iktidar teknolojilerinin uygulanmasıdır. Ka... Devamı için tıklayın

Yeni bir bakış/dünya mümkündür…
Yeni bir bakış/dünya mümkündür…

16.06.2023

DÜSÜNCE

Yeni bir bakış, eski bakışı ve mevcut bakış ile arasındaki farkı da dikkate alarak yeniden kurulması gereken bir olguyu işaret eder. Bu olguyu dikkate almayan ... Devamı için tıklayın

SALÂT’I (NAMAZI ) TERK EDEN NE OLUR?
SALÂT’I (NAMAZI ) TERK EDEN NE OLUR?

16.06.2023

DÜSÜNCE

Türkçe’deki namaz anlamında Salât kelimesi Kur’an-ı Kerimde seksenden fazla âyette geçmektedir Devamı için tıklayın

Yollara çıkma vakti
Yollara çıkma vakti

28.05.2023

DÜSÜNCE ANALIZ

Mazlumların çığlıklarıydı ayaklandıran yüreklerimizdeki tutkuları. Bir kitabevinin camına yapıştırılmış derginin kapağındaki şiir, uzaklardan gelen zulme dair ... Devamı için tıklayın

Kapitalizmin iğvasına kapılmak
Kapitalizmin iğvasına kapılmak

24.05.2023

DÜSÜNCE

İsrafın, faizin haram kılındığı bir sistemde nasıl bir kapitalizm gerçekleşebilir? Bu soru tek başına kapitalizmin icadından beri cevap vermediği temel bir sor... Devamı için tıklayın

KUR’AN BEŞ TEMEL ÜZERİNE BİNA EDİLMEKTEDİR
KUR’AN BEŞ TEMEL ÜZERİNE BİNA EDİLMEKTEDİR

24.05.2023

DÜSÜNCE

Öyle ise, her insan “tevhit” üzere hareket ederek Rabbini hakkıyla bilip inanmalı, tüm fiillerinde adaletten ayrılmamalı, insanlar arası ilişkilerde ah... Devamı için tıklayın

KENDİMİZDEN BAŞLAMAK
KENDİMİZDEN BAŞLAMAK

22.05.2023

DÜSÜNCE

Son yıllarda kendimizle ilgili görebildiğim şöyle bir gerçek var; çok güzel projeler üretiyor, hayaller kuruyor, hedefler belirliyor, idealler çiziyor ... Devamı için tıklayın

“SABAHIN BİR SAHİBİ VAR”
“SABAHIN BİR SAHİBİ VAR”

22.05.2023

DÜSÜNCE

Bu ülkede seçim sonuçlarını eli yüreğinin üstünde “güvercin tedirginliğiyle” izleyen garipler var. Bir de ölçüp biçenler, özenli siyasal iletişim dili geliştir... Devamı için tıklayın

İslâmcıların İslam'a karşı sorumluluğu
İslâmcıların İslam'a karşı sorumluluğu

13.05.2023

DÜSÜNCE SIVIL TOPLUM

Muhafazakârlıktan milliyetçiliğe, liberallikten devletçiliğe, merkez sağdan radikal sağa tüm bileşenlerin bir panayırıydı AK Parti. İçeride kalanlara çok e... Devamı için tıklayın

Müslümanlar, ahlak ve Avrupa
Müslümanlar, ahlak ve Avrupa

12.05.2023

DÜSÜNCE

Ahlak, halk-oluş anlamıyla toplumun yaratıcı bir devinimin, bir oluşum sürecinin içerisinde biçimlenmesi, örf ise bunun bir gelenek içerisind... Devamı için tıklayın

İNSAN OLMANIN ÖLÇÜSÜ,AHLAKTIR.
İNSAN OLMANIN ÖLÇÜSÜ,AHLAKTIR.

12.05.2023

DÜSÜNCE

İnsanın özünü, mahiyetini, kimliğini, şahsiyetini belirleyen ahlaktır. Ahlak, "halk” (yaratılış) kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. ... Devamı için tıklayın

Kürt İslamcılığı ve Türkiyelileşmek – 2
Kürt İslamcılığı ve Türkiyelileşmek – 2

12.05.2023

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

AK Parti öncesinde bir bütün olarak Türkiye İslamcılarının, Kürt meselesi ve ‘devlet’ ile ilgili düşüncelerindeki farklılıklar, İslamcıların içindeki ... Devamı için tıklayın

Kürt İslamcılığı ve Türkiyelileşmek-1/
Kürt İslamcılığı ve Türkiyelileşmek-1/

6.05.2023

DÜSÜNCE SIYASET

İslamcılık, her ne kadar tarihsel olarak çok farklı referans noktalarına götürülmüş olsa bile, Devamı için tıklayın

SALAT NEDİR?
SALAT NEDİR?

29.04.2023

DÜSÜNCE

Kur'an-ı Kerimde geçen ve Müslümanların ibadet hayatında yer alan salat kelimesi farklı anlamlandırma ,yorumlama ve tartışma konusu yapılmaktadır. Devamı için tıklayın

ISLAM VE DEMOKRASI
ISLAM VE DEMOKRASI

24.04.2023

DÜSÜNCE

Islam ve demokrasi mevzusu çok derin bir mevzu. Yillardir Islam dünyasinda da Bati dünyasinda da tartisiliyor.  Devamı için tıklayın

GECEYI KADIR YAPAN KURANDIR
GECEYI KADIR YAPAN KURANDIR

18.04.2023

DÜSÜNCE

Ramazan ayinin son haftasi geldiginde, cami imamlari, Cuma hutbelerinde mutlaka Kadir gecesi hakkinda bilgi verir ve "hadis? diye su rivayeti aktarirlar. "... Devamı için tıklayın

Islamciligin sagcilasmasi ve ayrilan yollar
Islamciligin sagcilasmasi ve ayrilan yollar

7.04.2023

DÜSÜNCE

Ismet Özel, "Üç (Zor) Mesele: Teknik, Medeniyet ve Yabancilasma"da medeniyetçi bir söyleme uzakligini beyan ederken, Devamı için tıklayın

 Hamza Yusuf ve Müslümanlarin Avrupa'da temsili
Hamza Yusuf ve Müslümanlarin Avrupa'da temsili

4.04.2023

DÜSÜNCE

Hamza Yusuf'un seçimini istisnai kilan unsur, 2011 sayimina göre nüfusun yüzde 1,45'inin Müslüman oldugu Iskoçya'da hükümetin basina bir Müslüm... Devamı için tıklayın

ORUÇLA GELEN
ORUÇLA GELEN

2.04.2023

DÜSÜNCE

Daglar ile taslar ile Çigirayim Mevlâm seni? Yunus Emre Devamı için tıklayın

ORUÇ TUTUYOR MUYUZ?
ORUÇ TUTUYOR MUYUZ?

31.03.2023

DÜSÜNCE

Rahmân ve Rahîm olan Allah&rsquoin adiyla. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah&rsquoa salât ve selâm Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.), Âl-i Âbasi, Ehl-i Beyti v... Devamı için tıklayın

INSAN OLMAK ISTIKAMET ÜZERE OLMAKTIR
INSAN OLMAK ISTIKAMET ÜZERE OLMAKTIR

31.03.2023

DÜSÜNCE

Istikamet ise, Allah'in belirledigi dosdogru yol, hak ve hakikat yolu (sirat-i müstakim) demektir. Insan ise bu dosdogru yol üzerinde sapmadan ilerleme... Devamı için tıklayın

Çerkeszade Bir Muhacir Alim Cevdet Said
Çerkeszade Bir Muhacir Alim Cevdet Said

2.02.2023

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Cevdet Said, bir muhacir ailesinin ferdi olarak 31 Ocak 1931 günü Suriye'nin Filistin sinirinda yer alan... Devamı için tıklayın

Cevdet Said'in Anısına?
Cevdet Said'in Anısına?

2.02.2023

DÜSÜNCE

Cevdet Said için anlaşılmadan gitti denilemeyecek bir durum ile karsı karsıyayız... Devamı için tıklayın

Kapitalizm ve Tamirciler
Kapitalizm ve Tamirciler

28.01.2023

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Ayakkabimizdaki delikten, pantolonumuzdaki yamadan degil, sahtekarliktan yalanciliktan, ahlaksizliktan, hirsizliktan... Devamı için tıklayın

Hesap Vakti Yakindir; Ölümle Baslar
Hesap Vakti Yakindir; Ölümle Baslar

27.01.2023

DÜSÜNCE

Bilindigi gibi, insanlar Allah'i geregi gibi tanimak, koydugu yasalara uymak ve salihat islemekle mükellef kilinmistir... Devamı için tıklayın

Hekimler de Aglar
Hekimler de Aglar

26.01.2023

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Çeyrek asra yaklasan meslek yolculugumun ilk yillari idi. Hastanenin en genç hekimi olarak çalistigim, simdilerde büyüksehir olan sehrimin tek devlet hastanesi... Devamı için tıklayın

Klise Algiya Dair?
Klise Algiya Dair?

23.01.2023

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Dile getirmeye çalistigim klise algi ve yargilara bir sürü yeni algi ve yargilar eklenebilir... Devamı için tıklayın

Yusufun Züleyhaya Meyli
Yusufun Züleyhaya Meyli

16.01.2023

DÜSÜNCE

Hormonlar seytanlardir. Seytanlarsa insan... Devamı için tıklayın

Çok Sey Degil Bir Sey...
Çok Sey Degil Bir Sey...

16.01.2023

DÜSÜNCE

Bir yerden baslamaliyiz? Bir seyler yapmaliyiz? Devamı için tıklayın

Yasar Kaplan'in Ardindan
Yasar Kaplan'in Ardindan

12.01.2023

DÜSÜNCE

Yasar Kaplan kardesimiz 7 Ocak 2023'te Almanya'da vefat etti. Ya da o gün dünya sürgünü sona erdi... Devamı için tıklayın

Yasar Kaplan Ile Söylesi:
Yasar Kaplan Ile Söylesi: "Ülkemi Özledim"

12.01.2023

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Geçmiste düsünceleriyle önemli bir kitleye hitap eden yazar Yasar Kaplan&rsquodan haber var... Devamı için tıklayın

Lütfen Camlara Davetiye Asmayalim!
Lütfen Camlara Davetiye Asmayalim!

8.01.2023

DÜSÜNCE

Anasi hastaydi. Artik evin içinde dönemez olmustu. Gelip gidenleri çoktu. Yedi kardeslerdi... Devamı için tıklayın

Yasar Kaplan; Düsüncelerini, Eserlerini ve Tavirlarini Birakip Giden Insan?
Yasar Kaplan; Düsüncelerini, Eserlerini ve Tavirlarini Bira...

8.01.2023

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Sait Alioglu, Almanya'da gurbet ellerde vefat eden edebiyatçi yazar ve düsünce insani Yasar Kaplan ile ilgili bir degerlendirmede bulundu... Devamı için tıklayın

Bir Kavramin Hikâyesi
Bir Kavramin Hikâyesi

3.01.2023

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Kavramlar, düsünce dünyamizin yildizlaridirlar. Kavramlar olmadan düsünce ve düsünmenin kendisi gerçeklestirilemez... Devamı için tıklayın

Mehmet Akif'i Bugün Yasamak?
Mehmet Akif'i Bugün Yasamak?

27.12.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Sair, Mütefekkir, eylem adami, ahlak sahibi, sözüne sadik, ahdine vefali, dindar, siyasi karakter ve bir dost olarak Mehmet Akif'i ... Devamı için tıklayın

Iskence:Siddetin Insanliga Ihaneti-2
Iskence:Siddetin Insanliga Ihaneti-2

25.12.2022

DÜSÜNCE

Uluslararasi insan haklari örgütleri, kuruluslari, günümüzde dünyanin bir çok ülkesinde insan haklarinin çesitli biçimlerde... Devamı için tıklayın

Bizim Mahalle
Bizim Mahalle

25.12.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Nasil, alistik mi adaletsizlige? "Harp hiledir? anahtari her kapiyi açiyor, içimize bir ilkeye göre hareket ettigimiz itmi'nani ? iç doyumu veriyor mu... Devamı için tıklayın

Konusma Dilinin Bazi Evreleri Üzerine Bir Girizgâh?
Konusma Dilinin Bazi Evreleri Üzerine Bir Girizgâh?

25.12.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Insanlar konusa, konusa anlasma saglarlar. Bu, onlarin diger canli varliklar nezdinde en önemli vasiflari,... Devamı için tıklayın

Yahudi Mistizmi Kabala ve Islam Tasavvufuna Etkisi
Yahudi Mistizmi Kabala ve Islam Tasavvufuna Etkisi

25.12.2022

DÜSÜNCE

"Tanri kiyafet degistirerek dolasir?? demis bir dinsiz? "Ve tanri Yahve, Musa ve Harun'a konustu:... Devamı için tıklayın

Harut Ve Marut Kissasinda Verilen Mesaj
Harut Ve Marut Kissasinda Verilen Mesaj

25.12.2022

DÜSÜNCE

Harut ve Marut'u dogru anlamak için, ilgili ayetin (2/102) arka planini ve maksadini dikkate almak gerekir... Devamı için tıklayın

Arap Örf Ve Gelenegini Din Sanmak
Arap Örf Ve Gelenegini Din Sanmak

19.12.2022

DÜSÜNCE

Allah resulü çok evlilik yapti. Peki sahabe?... Devamı için tıklayın

Iskence : Siddetin Insanliga Ihaneti -1
Iskence : Siddetin Insanliga Ihaneti -1

16.12.2022

DÜSÜNCE

Konus yoksa? Iste bu hitap siddetin pimidir... Devamı için tıklayın

Emanet ve Adalet
Emanet ve Adalet

1.12.2022

DÜSÜNCE

"Su bir gerçek ki; Allah, size emanetleri mutlaka ehline (Islam'a uygun, ahlaki saglam, yetenekli olanlariniza) vermenizi, insanlar arasinda..... Devamı için tıklayın

Cinlerin Mitlestirilmesi (5)
Cinlerin Mitlestirilmesi (5)

23.11.2022

DÜSÜNCE

Kur'an'da geçen cin kavraminin "nasil anlasilmasi gerektigi? ile ilgili dört küçük makale paylastik... Devamı için tıklayın

Rüyaya Dair
Rüyaya Dair

20.11.2022

DÜSÜNCE

Yasam bir rüyadir, ölümse bir uyanis. Insan yasarken, ölüme dokunur uykusunda? Çünkü ölüm ve uyku, gecenin çocuklaridir? Devamı için tıklayın

Öteki Üzerinden Kimlik Kazanmak?
Öteki Üzerinden Kimlik Kazanmak?

16.11.2022

DÜSÜNCE

Jürgen Habermas'in ünlü bir kitabinin adi:? Öteki olmak, öteki ile yasamak ". Yazar kitabinda ana fikir olarak "kültürler arasinda... Devamı için tıklayın

Silinip Gidiyoruz Hayattan Tek Tek
Silinip Gidiyoruz Hayattan Tek Tek

16.11.2022

DÜSÜNCE

Bir gün sabah saat dokuz gibi kapi çalindi. Kapiyi açtim. Karsimda postaci elinde uzun bir zarf ismimi söyledi bu siz misiniz? Dedi... Devamı için tıklayın

Kim Milyoner Olmak Ister! ?
Kim Milyoner Olmak Ister! ?

12.11.2022

DÜSÜNCE

Rahat nefes alabildigi ve hiç bir saglik sorunun olmadigi halde, sahip oldugu "GERÇEK ZENGINLIGIN"... Devamı için tıklayın

Yasince Yasamlar
Yasince Yasamlar

12.11.2022

DÜSÜNCE

Geçen hafta Insan ve Deger Hareketi'nin organize ettigi bir program vesilesi ile Adana'da idim... Devamı için tıklayın

Sözün Gücü
Sözün Gücü

3.11.2022

DÜSÜNCE

Dostlar; sözler, düsüncelerimizin aynasidir. Düsüncelerimizin kalitesi sözlerimizde yatar... Devamı için tıklayın

Müslüman Aklin Stratejik Bir Akli Var Mi?
Müslüman Aklin Stratejik Bir Akli Var Mi?

30.10.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Aklin birden fazla sifatinin olabilecegi tartisma disidir... Devamı için tıklayın

Pastorallik Fikri ve Raiyetten Insaniyete Dogru Siyaset
Pastorallik Fikri ve Raiyetten Insaniyete Dogru Siyaset

30.10.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

"Kitap" (Kuran), beyandir; açiklanmis ve anlasilir olandir. Ne var ki sözler çok-anlamli olabildigi gibi anlam degisimlerine de ugrayabilir... Devamı için tıklayın

Devrimbazligin Dilbazligi
Devrimbazligin Dilbazligi

27.10.2022

DÜSÜNCE

Çocugun dünyadan aldigi ilk nefesinden baslayarak gelismesinde dilin hayatî önemde olduguna yogunlasan ... Devamı için tıklayın

Güneş Tutulduğunda Ne Yapmalıyız?
Güneş Tutulduğunda Ne Yapmalıyız?

27.10.2022

DÜSÜNCE

Rahmân ve Rahîm olan Allah'in adiyla. Hamd yalniz âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur... Devamı için tıklayın

Rusya, Iran ve Bati'nin Gerekli Seytani: ISID
Rusya, Iran ve Bati'nin Gerekli Seytani: ISID

27.10.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

ISID'e iliskin degerlendirmeleri; örgütün ortaya çikis süreci, organizasyonu olusturan unsurlarin yapisi, bu unsurlara hareket kabiliyeti... Devamı için tıklayın

Önyargidan Nasil Kurtulabiliriz?
Önyargidan Nasil Kurtulabiliriz?

24.10.2022

DÜSÜNCE

Önyargi, kisi ya da olaya iliskin yeterli bilgi olmadan pesin hüküm vermektir... Devamı için tıklayın

19 Ekimin 19. Yilinda Aliya Izzetbegoviç'i Hatirlamak?
19 Ekimin 19. Yilinda Aliya Izzetbegoviç'i Hatirlamak?

20.10.2022

DÜSÜNCE

On dokuz yil önce bir Ekim ayinin 19'da ahirete göçen rahmetli Aliya Izzetbegoviç, fikirleri ve mücadelesi... Devamı için tıklayın

Sessizlik ve Bagis
Sessizlik ve Bagis

20.10.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

"Sessizlik", yikimlar içinde yasamak ve siranin kendisine gelmesini beklemektir... Devamı için tıklayın

Gayba Dair
Gayba Dair

20.10.2022

DÜSÜNCE

Allah'in elçilerle iliskisinin mahiyeti Kuran da söyle geçer:... Devamı için tıklayın

Dilsizlestirme Devrimi -dil adina dili tahrif ve tahrip ettiler-
Dilsizlestirme Devrimi -dil adina dili tahrif ve tahrip ettiler...

18.10.2022

DÜSÜNCE

Dil devrimi üzerinden 90 yil geçti. Neredeyse bir yüzyil... Devamı için tıklayın

Ne Zaman Olgunluga Erisiriz
Ne Zaman Olgunluga Erisiriz

18.10.2022

DÜSÜNCE

Her insanin bir yasam öyküsü vardir ve kendine göre degerli, anlamli ve önemlidir... Devamı için tıklayın

Hosgörü Sinirina Islami Bakis
Hosgörü Sinirina Islami Bakis

10.10.2022

DÜSÜNCE

Hosgörü; genel anlaminda, -kendisine aykiri gelse bile- her seyi anlayisla karsilama anlaminda kullanilan bir sözcüktür... Devamı için tıklayın

Köpük Gider Su Kalir
Köpük Gider Su Kalir

25.09.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

"Hakikat Ötesi? diye bir kavram var, 2016'da Oxford Sözlügü tarafindan yilin kelimesi seçilmisti... Devamı için tıklayın

Derinlikten Yoksunuz
Derinlikten Yoksunuz

25.09.2022

DÜSÜNCE

Saniyorum söyle bir cümle kurmami yadirgamazsiniz; günümüz insaninin en belirgin ve yaygin kaybi; insani derinligini yitirmis olmasidir... Devamı için tıklayın

Günes Batidan Mi Dogacak? Son Göç Dalgasinin Dünya Üzerindeki Etkileri (4)
Günes Batidan Mi Dogacak? Son Göç Dalgasinin Dünya Üzerindeki E...

24.09.2022

DÜSÜNCE

Batinin göç politikalarinda üç hedefi amaçladigi söylenebilir. Bunlar; Devamı için tıklayın

Isimlendirmede Tutarlilik Ya Da Tutarsizlik?
Isimlendirmede Tutarlilik Ya Da Tutarsizlik?

24.09.2022

DÜSÜNCE

Bundan önceki bir yazimizda "literatür ve kavran? üzerinde durmustuk.(1)... Devamı için tıklayın

Muvahhidden evrensele: Atasoy Müftüoglu (1)
Muvahhidden evrensele: Atasoy Müftüoglu (1)

22.09.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Ertugrul Zengin'in Atasoy Müftüoglu'nun düsüncesinin evrilislerini inceledigi "Muvahhidden Evrensele Bir Düsüncenin Kritigi"... Devamı için tıklayın

G o n g o?
G o n g o?

22.09.2022

DÜSÜNCE

Sizlerde benim gibi hep duyarsiniz "Siyaset Üstü? lafini. Siyasetle ugrasmis benim gibi insanlarla birlikte sadece sandiktan sandiga... Devamı için tıklayın

11 Eylül, Kutsal Siddetler Geçidi?
11 Eylül, Kutsal Siddetler Geçidi?

16.09.2022

DÜSÜNCE

11 Eylül ile birlikte gözlemlenen sey; Amerikan toplumunun son 100 yil boyunca hiçbir zaman bu denli "dini içerikli? bir öfkeye sahip olmayisidir... Devamı için tıklayın

Sinirlari Kaldirmak!
Sinirlari Kaldirmak!

16.09.2022

DÜSÜNCE

Tarih sinirlari kaldiran ve bu sayede tarihin akisini degistiren sayisiz olaylarla doludur... Devamı için tıklayın

Günes Batidan Mi Dogacak? Son Göç Dalgasinin Dünya Üzerindeki Etkileri (3)
Günes Batidan Mi Dogacak? Son Göç Dalgasinin Dünya Üzerindeki E...

12.09.2022

DÜSÜNCE

Sömürgecinin kendisinin üstün oldugu propagandasini basarili bir sekilde yapmanin sonucu olarak maddi sömürünün yaninda zihinsel sömürüde de basarili olmustur... Devamı için tıklayın

Günes Batidan Mi Dogacak? Son Göç Dalgasinin Dünya Üzerindeki Etkileri (2)
Günes Batidan Mi Dogacak? Son Göç Dalgasinin Dünya Üzerindeki E...

4.09.2022

DÜSÜNCE

Insanin yasadigi mekânla kurdugu fiziksel bagin kopmasi anlamina gelen göç, insanlik tarihi kadar eskidir... Devamı için tıklayın

Insani Kölelestirmek En Agir Suçtur
Insani Kölelestirmek En Agir Suçtur

1.09.2022

DÜSÜNCE

Türkçede "köle? olarak adlandirilan insanlar, Kur'an'da; Rikab (2/177), rakabe (4/92), abd (2/178), emet (2/221), meleket (4/36) gib... Devamı için tıklayın

Günes Batidan Mi Dogacak? Son Göç Dalgasinin Dünya Üzerindeki Etkileri (1)
Günes Batidan Mi Dogacak? Son Göç Dalgasinin Dünya Üzerindeki E...

1.09.2022

DÜSÜNCE

Göçler geçmisten günümüze insanligi etkileyen en önemli sosyal hareketliliklerden biridir... Devamı için tıklayın

Sermaye ve Çevre Etigi
Sermaye ve Çevre Etigi

25.08.2022

DÜSÜNCE

Yaklasik 10 gündür Çanakkale Gökçeada'dayim. Burada tecrübe ettigim, farkina vardigim ve gözlemleme firsati buldugum bazi durumlardan bahsetmek istiyorum..... Devamı için tıklayın

Tekrar
Tekrar

25.08.2022

DÜSÜNCE

Bilgisayar programlarinin intihaleri tespit etmedigi dönemlerde bilimsel arastirma yöntemlerinde önemli bir eserin... Devamı için tıklayın

Hemsirelik Hayattir
Hemsirelik Hayattir

22.08.2022

DÜSÜNCE

Bir hemsire adayi olarak hemsireligi tüm kaliplasmis düsüncelerden uzak tutarak yepyeni bir dille insanligin... Devamı için tıklayın

Dilin Ontolojik Baglami ve Baglantilari
Dilin Ontolojik Baglami ve Baglantilari

18.08.2022

DÜSÜNCE MALATYA

Augustinus'un zamanin ne olduguna dair söyledigini dil için uyarlayan Nermi Uygur, 'Dil nedir' sorusunu "Kimse bana sormayinca biliyorum... Devamı için tıklayın

O Dosttu, Vefaliydi, Adamdi?
O Dosttu, Vefaliydi, Adamdi?

11.08.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Ramazan Keskin hocamiz da hakka yürüdü? Rabbim rahmetiyle muamele etsin, taksiratini affetsin, yakinlarina ve sevenlerine sabir versin?.. Devamı için tıklayın

Ralph Elliso'in 'Görülmeyen Adam'i ya da Özkörlügün Sifir Derecesi
Ralph Elliso'in 'Görülmeyen Adam'i ya da Özkörlügün...

10.08.2022

DÜSÜNCE

Olup bitenleri görme istegi sadece çevreye ilgisiz kalmama aliskanligiyla degil, varlik cevherinin yogunluguyla da iliskili bir durumdur... Devamı için tıklayın

Elestirilerde En Büyük Sorun, Ahlaksizliktir
Elestirilerde En Büyük Sorun, Ahlaksizliktir

10.08.2022

DÜSÜNCE

Resulullah as sonrasi, Müslümanlar dinleri konusunda çesitli fraksiyonlara, firkalara, hiziplere, mezheplere bölündüler;... Devamı için tıklayın

Ramazan Hocamiz Daru'l Imtihan'dan Daru'l Beka'ya Yürüdü!
Ramazan Hocamiz Daru'l Imtihan'dan Daru'l Beka'...

10.08.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Malatya'nin vefakâr ve cefakâr Müslümanlari, aziz dostlar; acimiz büyük, yeri kolaylikla doldurulamayacak bir canimiz, dostumuz,... Devamı için tıklayın

Keskin Bir Elveda
Keskin Bir Elveda

8.08.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Türkiye Islamciligi, II. Dünya Savasi sonrasi dünyada emegin ve halkin yaninda olmanin sözcülügünü üstlenen sol yapilara... Devamı için tıklayın

Siddetin Bugünkü Anlami Üzerine
Siddetin Bugünkü Anlami Üzerine

7.08.2022

DÜSÜNCE

Siddet kavramiyla ilgili zorluklardan birisi kavramin tanimlanmasi ve siniflandirilmasinda ortaya çikar... Devamı için tıklayın

Paylasma ve Körlük
Paylasma ve Körlük

7.08.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Mehmet Âkif ömrünün son dönemlerinde, belki de kendi kusaginin hatalarindan hareket ederek "Kissadan Hisse" çikarir:... Devamı için tıklayın

Mesaji Anlamamak Bir Özürdür
Mesaji Anlamamak Bir Özürdür

31.07.2022

DÜSÜNCE

Islam; devleti ve iktidari mi önceler? Yoksa insani, insan haklarini, hürriyeti, adaleti ve yardimlasmayi mi?... Devamı için tıklayın

Illet/Sebepler Degistiginde Hükümler De Degisir
Illet/Sebepler Degistiginde Hükümler De Degisir

26.07.2022

DÜSÜNCE

Müslüman tarihinde ahkamin güncellenmesi ve yenilenmesi (hükümlerin degismesi) ile ilgili önemli tartismalar yasanmistir... Devamı için tıklayın

Sedat Yenigün Üzerine
Sedat Yenigün Üzerine

17.07.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Bir toplumun seçkinlesen, öne çikan, bir deger ifade eden insanlarina düsmanligini, onlari yok ederek kendilerinden kurtulma ve ama sonuç olarak da vas... Devamı için tıklayın

Kapitalizim, Büyük Günahtir?
Kapitalizim, Büyük Günahtir?

13.07.2022

DÜSÜNCE

-Insanlarin kendi isledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çikmistir... Devamı için tıklayın

En Büyük Seytani Taslamak?
En Büyük Seytani Taslamak?

9.07.2022

DÜSÜNCE

Belirli aylarin belirli günlerinde, semboller üzerinden niyetin çok ama çok önemli oldugu gibi, kural ve kaidelere uymanin... Devamı için tıklayın

Narsizm Gemisi
Narsizm Gemisi

5.07.2022

DÜSÜNCE

Dünyadaki en degerli varlik benim benden daha degerli hiç kimse yok sorusuna sizin cevabiniz ne olurdu?... Devamı için tıklayın

Körlestirmeye Kurgulanan Hayatlar veya Saramago'da Körlügün Biçimleri
Körlestirmeye Kurgulanan Hayatlar veya Saramago'da Körlügün...

29.06.2022

DÜSÜNCE

Türlü düsünce ve duyarliklarla birlikte bütün hayatlarin görmeye, görsellige ayarli dünyasinda böyle sormakta haksiz sayilmazsiniz... Devamı için tıklayın

Hak-Batil; Mücadelesi ve Insan'in Var olan Iliski Biçimlerine Bir Degini?
Hak-Batil; Mücadelesi ve Insan'in Var olan Iliski Biçimleri...

27.06.2022

DÜSÜNCE

"Hak geldi, batil zail(yok) oldu,? Hak-Batil mücadelesi, insanlik, daha dogrusu dönem, dönem içerisine düstügü karanliklardan aydinliga çikar... Devamı için tıklayın

Uzak
Uzak "Akrabalar?-Ile Yakin "Kardesler? Arasinda?

14.06.2022

DÜSÜNCE

Bundan önce yayinlanmis bir yazimizda(*) Türklerin, ta Türkistan'dan(Orta Asya) baslamak üzere, ugrayip yurt tutup yerlestikleri ve uzun yillar,... Devamı için tıklayın

Özenle "Kanaat Önderi " Imalati Yapilir
Özenle "Kanaat Önderi " Imalati Yapilir

8.06.2022

DÜSÜNCE

Insanin basi sikismaya. Hani derler ya denize düsen yilana sarilir. Yilana insan nasil sariliri anlayabilmek için denize düsmeye gerek yok... Devamı için tıklayın

Hikmet Akademisi Dergisi Sayi-2
Hikmet Akademisi Dergisi Sayi-2

31.05.2022

DÜSÜNCE

Yönetim Temali Dergimiz Yayinda... Devamı için tıklayın

Dönüsümlü Ötekilestirme ve Çikis Yolu
Dönüsümlü Ötekilestirme ve Çikis Yolu

26.05.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Devlet aygitina egemen olan aktörler hem siyaseti, medyayi ve toplumsal kesimleri etkiliyor hem de güvenlik-yargi bürokrasisi araciligiyla hedef kitlelere yöne... Devamı için tıklayın

Gayret ve Teslimiyet
Gayret ve Teslimiyet

26.05.2022

DÜSÜNCE

En önde ol, zengin ol, gözde ol , üstte ol, popüler ol , her ne varsa orada baskalarindan "daha" ol... Devamı için tıklayın

Üç Günlük Dünya?
Üç Günlük Dünya?

24.05.2022

DÜSÜNCE

Günlük konusmalarda kaç sefer kullaniriz bilmem ama "su üç günlük dünya? lafi çok büyük bir gerçegin ve de insanogluna verilmis en büyük ömür sermayesinin nasil ku... Devamı için tıklayın

O Isin Matematigi Var
O Isin Matematigi Var

24.05.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Almanya 2. Dünya harbinde yikildi, dünyanin süper güçlerinin kisitladigi bir statü içinde ayaga kalkti,... Devamı için tıklayın

Spor Psikolojisi
Spor Psikolojisi

23.05.2022

DÜSÜNCE

Psikoloji ruhun bedenle uyumunu artirmak olarak tanimlanabilir mi? Psikolojinin amaci insan dogasini arastirip... Devamı için tıklayın

Tenkit, Bir Tezin Dogrulugu Için Zaruridir; Ancak Cedele Dönüstürülmemelidir
Tenkit, Bir Tezin Dogrulugu Için Zaruridir; Ancak Cedele Dö...

18.05.2022

DÜSÜNCE

Cedel sözlük olarak; "ipi saglamca bükmek; birini sert bir yere düsürmek; düsmanlik veya tartismada çetin olmak, cephe almak? gibi anlamlara gelir... Devamı için tıklayın

Kürtler ve Mülteciler: Çivi Çiviyi Söker mi?
Kürtler ve Mülteciler: Çivi Çiviyi Söker mi?

17.05.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Türkiye'nin 1980 sonrasi siyasal tercihlerini ve kültürel yapisini ciddi manada etkileyen kirdan kente göç olgusu, bugün mülteciler üzerinden yeniden sekil... Devamı için tıklayın

Dava, Hakka Riayet Etmekle Kazanilir
Dava, Hakka Riayet Etmekle Kazanilir

11.05.2022

DÜSÜNCE

Dava; bir kimsenin, kaybolan hakkini istemesi, kazanincaya kadar mücadele vermesi ve tasidigi düsünceyi savunmasi demektir... Devamı için tıklayın

Gölgesi Dünyada Kendisi Ötede Sair
Gölgesi Dünyada Kendisi Ötede Sair

25.04.2022

DÜSÜNCE

Yasamiyor gibi yasadi, ölmemis gibi öldü... Devamı için tıklayın

Müslüman Orucu
Müslüman Orucu

3.04.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Müslüman orucu medeni bir ibadettir. Psikolojik ve sosyolojik bir vakfe... Günlük rutini altüst ederek Müslüman bireyin ve toplumun yenilenmesini saglar... Devamı için tıklayın

Sizofreni ve Göç
Sizofreni ve Göç

31.03.2022

DÜSÜNCE

Kisinin olagan- alisilagelmis düsünme ve algilama biçimlerine yabancilasmasi, toplumdan soyutlanarak kendi iç dünyasina kapanmasi,... Devamı için tıklayın

Hayata ve Bilmeye Dair
Hayata ve Bilmeye Dair

19.03.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Hayata, dünyaya, bilmeye ve hesaba nasil baktigimiz önemli; birini ötekine tercih ediyorsak hatalar zincirinin ilk halkasini baslatmis oluruz... Devamı için tıklayın

Zikri Ile Insan-3
Zikri Ile Insan-3

17.03.2022

DÜSÜNCE

Insan ve zikrine dair degerlendirmeler yaptigimiz serimizin son yazisi ile, konuya az da olsa, açiklik getirmis olacagiz... Devamı için tıklayın

Nesnelestirilen ve Seylestirilen Hayatlar
Nesnelestirilen ve Seylestirilen Hayatlar

24.02.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Bir inancin, düsüncenin, kültürün, zihnin, bilgeligin ve estetigin, evrensel insanliga hitap edebilmesi, evrensel insanlikla... Devamı için tıklayın

Haddini Bilmek, Insan Olmanin Temel Sartidir
Haddini Bilmek, Insan Olmanin Temel Sartidir

22.02.2022

DÜSÜNCE

Had (ç.hudud) kavrami; sinir, çizgi, ölçü, hüküm, yasa, haram gibi anlamlara gelir. Haddini bilmek ise... Devamı için tıklayın

Israil'le Normallesme: Bir Yalana Umut Baglamak
Israil'le Normallesme: Bir Yalana Umut Baglamak

21.02.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Ilan Pappe Israil Hakkinda On Mit kitabinin Türkçe çevirisine yazdigi Önsöz'de, "Karsi propaganda incelikli oldugu kadar karmasiktir da ve savunmasiz yakal... Devamı için tıklayın

Hakikat, Batini Yollarla Ögrenilebilir Mi?
Hakikat, Batini Yollarla Ögrenilebilir Mi?

14.02.2022

DÜSÜNCE

Hakikate hangi yollarla ulasilir? Zahire aykiri düsen her sey batil degil mi?... Devamı için tıklayın

Bediuzzaman Said Nursi'de Tasavvuf 2
Bediuzzaman Said Nursi'de Tasavvuf 2

14.02.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Vahdet-i suhût ve Vahdet-i vucûd gibi kavramlari daha çok kâinattaki yaraticinin varliginin delilleri olarak izah eden Nursî,... Devamı için tıklayın

Sorunsallikta Yasamak
Sorunsallikta Yasamak

13.02.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Çekoslovak düsünür Jan Patocka, düsünsel faaliyetlerin tinsellik (manevilik) ve aydinlik (sofizm) gibi iki mecra üzerinden sürdürülebilecegini söylerken;... Devamı için tıklayın

Zikri Ile Insan-2
Zikri Ile Insan-2

3.02.2022

DÜSÜNCE

Bir önceki yazimizda zikrin ne olduguna yönelik sorulara Kur'an isiginda cevaplar aramistik... Devamı için tıklayın

Zulüm Devam Ediyorsa, Tövbe ve Helallesme Anlamsizdir
Zulüm Devam Ediyorsa, Tövbe ve Helallesme Anlamsizdir

2.02.2022

DÜSÜNCE

"Sen ve beraberindekiler, emrolundugunuz gibi dosdogru olun. Asiri gitmeyin... Devamı için tıklayın

Üstadim Cevdet Said Bugün Vefat Etti
Üstadim Cevdet Said Bugün Vefat Etti

30.01.2022

DÜSÜNCE

Baskasinin ölümü herzaman bizleri etkileyen bir husus degildir... Devamı için tıklayın

Cahillik
Cahillik

30.01.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Insan bazen kendini kötü bir kâbustaymis gibi hissetmekte... Devamı için tıklayın

Hikmet Akademisi 2. Sayi yazi çagrisi?
Hikmet Akademisi 2. Sayi yazi çagrisi?

26.01.2022

DÜSÜNCE

'Tarihsel Süreçte Insanligin Göç'ü' temasiyla ilk sayisini çikarmis oldugumuz dergimizle, sizlerle beraberiz... Devamı için tıklayın

Zikri Ile Insan - 1
Zikri Ile Insan - 1

25.01.2022

DÜSÜNCE

Gün Olur Insana Bedel ana temamiz ile uyumlu yazi serimizde, insanin zikrine dair üç adet yazi planlanmis oldu... Devamı için tıklayın

Bediuzzaman Said Nursi'de Tasavvûf
Bediuzzaman Said Nursi'de Tasavvûf

23.01.2022

DÜSÜNCE

Said Nursi sûfi olarak anilmasa da tasavvufun maksadini kendine has yöntemi ile meczedrek ortaya koymus bir dava adamidir... Devamı için tıklayın

Hikmet Akademisi Dergisi Sayi-1
Hikmet Akademisi Dergisi Sayi-1

20.01.2022

DÜSÜNCE

Göç Temali Dergimiz Yayinda... Devamı için tıklayın

Insanî Kalbin Olusumunda Içselin Rolü
Insanî Kalbin Olusumunda Içselin Rolü

20.01.2022

DÜSÜNCE

Insanda kalbin olusumunda çevreselin etkilerini irdelemeye çalistigimiz bir önceki yazimizda degisimin,... Devamı için tıklayın

"Kabir Ehlinden Yardim Isteyiniz?! "Allah Ile Beraber Baska Bir Ilah! Öyle MI??
"Kabir Ehlinden Yardim Isteyiniz?! "Allah Ile Beraber Bas...

17.01.2022

DÜSÜNCE

Tasavvuf/tarikat gelenegindeki sapmalardan biri de "bazi zatlarin vefatlarindan sonra da tasarruflarinin devam ettigi? inancidir... Devamı için tıklayın

Ercümend Özkan: Entelektüel Bir Portre
Ercümend Özkan: Entelektüel Bir Portre

13.01.2022

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Türkiye'de Islâmci düsüncenin bazi dönüm noktalari, etkileyenleri, önde gelen isimleri vardir. Devamı için tıklayın

Imdat
Imdat

13.01.2022

DÜSÜNCE

Koridorun kasveti ve sessizligi insani ürkütmeye yetiyordu... Devamı için tıklayın

2 Yasindayiz?
2 Yasindayiz?

12.01.2022

DÜSÜNCE

6 Ocak itibari ile internet sitemiz ikinci yasina girmis bulunmaktadir... Devamı için tıklayın

Seven Sisters
Seven Sisters

24.12.2021

DÜSÜNCE

Yedi kiz kardes, gece karanliginda gökyüzünde, boganin boynuzlarinin biraz uzaginda mavi elmastan yontulmus yüzük taslari gibi parlar... Devamı için tıklayın

Bu Düzen Degismeli?
Bu Düzen Degismeli?

21.12.2021

DÜSÜNCE

Bu sözü duymayali en az yirmi yil olmustur, belki sizin daha fazladir... Devamı için tıklayın

Sezai Karakoç: ?Ölüm Ve Çerçeveler?
Sezai Karakoç: ?Ölüm Ve Çerçeveler?

17.12.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Ne yapti da bu ölçüde hemen her inanç ve ideoloji çevresinde itibar kazandi Sezai Karakoç... Devamı için tıklayın

Erdemli Toplum Nasil Olusur?
Erdemli Toplum Nasil Olusur?

15.12.2021

DÜSÜNCE

Erdemli toplumdan kastimiz, ahlaki ilkelere sahip, medeni, iyi/düzgün ve güven veren toplum demektir... Devamı için tıklayın

Mustafa Yazgan’in Ardindan?
Mustafa Yazgan’in Ardindan?

9.12.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Yil 1968 Ilkokul 4’üncü siniftaydim... Devamı için tıklayın

Sigara Içmede Çevresel ve Psikolojik Haz Faktörleri
Sigara Içmede Çevresel ve Psikolojik Haz Faktörleri

7.12.2021

DÜSÜNCE

Çagimiz insanoglunun bütün tecrübelerinin yansimasi olarak önümüzde durmaktadir... Devamı için tıklayın

Siyaseti Dinlestirmek ve Dini Siyasallastirmak Üzerine?
Siyaseti Dinlestirmek ve Dini Siyasallastirmak Üzerine?

30.11.2021

DÜSÜNCE

Toplumda tartisilan konulardan biri de siyasetin dine müdahale etmesi veya dinin siyasete müdahale etmesidir... Devamı için tıklayın

Dava Adamlari ve Kibir Budalalari
Dava Adamlari ve Kibir Budalalari

16.11.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Türkiye Islamciliginin bahar dönemi olarak ifade edilen 1985-1995 arasi süreçte Türkiye Müslümanlari hem yüzlerce kitabi devirdi... Devamı için tıklayın

Aliya Izzetbegoviç’i Mütefekkir Kilan Faktörler
Aliya Izzetbegoviç’i Mütefekkir Kilan Faktörler

10.11.2021

DÜSÜNCE

Bu küçük makalede Izzetbegoviç’in ölüm yil dönümü münasebetiyle Islami bilinci, tefekkürü ve bilgeligi... Devamı için tıklayın

Insanî Kalbin Olusumunda Çevreselin Rolü
Insanî Kalbin Olusumunda Çevreselin Rolü

4.11.2021

DÜSÜNCE

Insan, tüm kadim tartismalardan günümüze kadar dogrudan veya dolayli olarak maddi ve manevi toplamin... Devamı için tıklayın

Degisim Paradoks
Degisim Paradoks

2.11.2021

DÜSÜNCE

Eskiden Dünya’nin kurtarilabilir oldugunu düsünürdüm... Devamı için tıklayın

Hikmet Akademisi Dergisi 1. Sayiya Çagri
Hikmet Akademisi Dergisi 1. Sayiya Çagri

13.10.2021

DÜSÜNCE

?Tarihsel Süreçte Insanligin GÖÇü? temasi ile okuyucu ile bulusturmayi amaçladigimiz... Devamı için tıklayın

Kardes Zorbaliginin Olusumunda Ailenin Rolü
Kardes Zorbaliginin Olusumunda Ailenin Rolü

8.10.2021

DÜSÜNCE

Isim geregi yillardir insanlarin dertlerini dinliyorum. Ögrenci koçlugu yaptigim süre içerisinde ebeveynlerden bir çok sikayet dinledim... Devamı için tıklayın

Deizmi Kim Popüler Kildi
Deizmi Kim Popüler Kildi

28.09.2021

DÜSÜNCE

Ülkemizde gündemi uzunca süre mesgul eden bir konuydu deizm ve sanki uzunca bir sürede mesgul edecek gibi görünüyor... Devamı için tıklayın

Dijitallesen Hayatta İslami Hareketin Ontolojisi?
Dijitallesen Hayatta İslami Hareketin Ontolojisi?

25.09.2021

DÜSÜNCE

Özellikle 1990 sonrasi hizla bir dijitallesme yasandi dünyamizda... Devamı için tıklayın

Türkiye’de Bir Uzlasmadan Umutsuzum
Türkiye’de Bir Uzlasmadan Umutsuzum

16.09.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Din; ister demokrasi ister monarsi ile yönetilsin kisilere ve kurumlara amaçlar, süreçler ve sonuçlar için ilkeler ortaya koyuyor... Devamı için tıklayın

Saglik Çalisanlarinin Covid-19 Ile Mücadelesinde Toplumsal Sorumluluklarimiz
Saglik Çalisanlarinin Covid-19 Ile Mücadelesinde Toplumsal Soru...

29.08.2021

DÜSÜNCE

Insanin varolusundan günümüze toplumlar birçok saglik sorunu mücadele etmistir... Devamı için tıklayın

Islâmin Savunmasinda Kiyamete Kadar Önderimiz ve Örnegimiz Hazreti Hüseyin’i Rahmetle Aniyoruz
Islâmin Savunmasinda Kiyamete Kadar Önderimiz ve Örnegimiz Hazr...

26.08.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Daha önceki bildirilerimizde, konusmalarimizda ve yazilarimizda belirttigimiz gibi, milletimiz Islâm Milletinin... Devamı için tıklayın

Bir Kissa Ama Bir Yol... Ve Bir Dünya
Bir Kissa Ama Bir Yol... Ve Bir Dünya

9.08.2021

DÜSÜNCE

Türkçe Arapçayi karsilar mi ? diye basladi o mühim(?)konusma... Devamı için tıklayın

Koronavirüs: Unuttugumuz Pek Çok Hakikati Bize Hatirlatan Güçlü Bir Uyari! (devami...)
Koronavirüs: Unuttugumuz Pek Çok Hakikati Bize Hatirlatan Güç...

28.07.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

George Washington Üniversitesi’nde Islâmi Arastirmalar Profesörü Seyyid Hüseyin Nasr, Islâm gelenegi ve felsefesi üzerine yaptigi çalismalarla.... Devamı için tıklayın

Koronavirüs:  Unuttugumuz Pek Çok Hakikati Bize Hatirlatan Güçlü Bir Uyari!
Koronavirüs: Unuttugumuz Pek Çok Hakikati Bize Hatirlatan G...

28.07.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

George Washington Üniversitesi’nde Islâmi Arastirmalar Profesörü Seyyid Hüseyin Nasr, Islâm gelenegi ve felsefesi üzerine yaptigi çalismalarla.... Devamı için tıklayın

Yorgunluk Virüsü?
Yorgunluk Virüsü?

26.07.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Covid-19 ile ilgili esrarengiz olan sey ise hastaliga yakalananlarin asiri yorgunluk ve halsizlik çekmesi... Devamı için tıklayın

Insanin Tamamlanma Serüveni -I-
Insanin Tamamlanma Serüveni -I-

18.07.2021

DÜSÜNCE

Insan, ilk olarak anne rahminde bir yumurta ve bir spermin birlesmesi ile birlikte kendini önce zigot, sonra embriyo ve nihayetinde bir bebek oluncaya kadar fiziks... Devamı için tıklayın

Darbe Insanlik Suçudur
Darbe Insanlik Suçudur

16.07.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

(Melike) : "Süphesiz hükümdarlar/Zorbalar bir sehre/ülkeye girdikleri(dehale) zaman orayi ifsad ederler ve serefli halkini zelil kirarlar" dedi. " Evet böyle yapar... Devamı için tıklayın

Insanin Degeri
Insanin Degeri

2.07.2021

DÜSÜNCE

Bir Islâm düsünürüne, mutasavvif sairine insani böyle tarif ettiren, onu "kâinatin süzülmüs özü, varlik ve oluslarin gözbebegi" olarak degerlendiren irfan, Islâm i... Devamı için tıklayın

Modern Zamanlarin Kadim Agasi: Vahap Küçük
Modern Zamanlarin Kadim Agasi: Vahap Küçük

19.06.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR

Klise bir söz vardir hani: Her ölüm erken ölümdür. Kuskusuz böyledir; özellikle sevdiklerini kaybedip de böyle hissetmeyen var midir?... Devamı için tıklayın

Allah’in Boyasi Ne Renk ???
Allah’in Boyasi Ne Renk ???

14.06.2021

DÜSÜNCE

Yemyesil seriat, kara kara çarsaflar, siyah bayraklar, üç hilalli kirmizi sancaklar, sarimtirak vaftiz suyu, mor cepkenli papaz cüppeleri... Devamı için tıklayın

Üç Terzi
Üç Terzi

9.06.2021

DÜSÜNCE

Öbür gün, 4 Haziran, ABD’de Dünya Terziler Günü imis... Devamı için tıklayın

Adem'in (as) Elmasi Cennette Mi Kaldi?
Adem'in (as) Elmasi Cennette Mi Kaldi?

8.06.2021

DÜSÜNCE

Yoksa o yasak elma ile mi nuzûle daldi?... Devamı için tıklayın

Dijital Panoptikon
Dijital Panoptikon

9.05.2021

DÜSÜNCE

Panoptikon, genellikle Foucault ile anilan bir kavram olsa da aslen Jeremy Bentham tarafindan ortaya atilmistir... Devamı için tıklayın

Güçlünün Yaninda Yer Almak
Güçlünün Yaninda Yer Almak

1.05.2021

DÜSÜNCE

Insanlar, fitratlarina kodlanmis bir duygu ile genellikle güçten yana, güçlünün yaninda olmak isterler... Devamı için tıklayın

Mesafe, Maske ve Temizlik Sadece Coronavirüse Karsi Degil
Mesafe, Maske ve Temizlik Sadece Coronavirüse Karsi Degil

24.04.2021

DÜSÜNCE

Bilindigi gibi dünya, iki yildir ?coronavirüs? denilen bir hastaliga karsi mücadele vermekte ve yüz binlerce insanini kaybetmektedir... Devamı için tıklayın

Dünya Hayati, Bir Mücadele Alanidir!
Dünya Hayati, Bir Mücadele Alanidir!

21.04.2021

DÜSÜNCE

Arz, anlam bulsun diye cini ve insani yaratan yüce Allah, yasanabilir bir dünyanin parametrelerini de vahiy ile ögreti olarak vazetmistir... Devamı için tıklayın

Zengin Isen Mutlusun... Var Ise Mutlusun, Rahat ve Konforlu Isen Mutlusun...
Zengin Isen Mutlusun... Var Ise Mutlusun, Rahat ve Konforlu I...

18.04.2021

DÜSÜNCE

Doguda küçük bir ilin küçük bir ilçesinde görev yapiyorduk, sahil kenarinda tatli küçük bir ilçe idi... Devamı için tıklayın

Hakikati Tekellestirme Zaafinda Insan
Hakikati Tekellestirme Zaafinda Insan

15.04.2021

DÜSÜNCE

Hakikatin tekellestirilmesi ötekilestirmeyi tetikler. Ötekilestirme de eninde sonunda hakikatin inkârina evrilir... Devamı için tıklayın

Sorumluluklarimizi Kusanma Vakti
Sorumluluklarimizi Kusanma Vakti

5.04.2021

DÜSÜNCE

Müslüman bireyler olarak sorumluluk alanlarimizi terk ettik... Devamı için tıklayın

Ibn Rüsd Müktesebatinin Temeli Akildir
Ibn Rüsd Müktesebatinin Temeli Akildir

5.04.2021

DÜSÜNCE

Geçen hafta Imam Gazali’yi kisaca tanitmaya çalistik... Devamı için tıklayın

Imam Gazali’yi Dogru Anlamak
Imam Gazali’yi Dogru Anlamak

29.03.2021

DÜSÜNCE

Geçen haftaki yazimizda Imam Gazali’yi -pek çok kimse gibi- ilimlerin tasnifi noktasinda elestirince, bir arkadas ?kim oluyorsun da Imam Gazali’yi eles... Devamı için tıklayın

Bilim Gelistikçe Din Tasavvuru Da Degisir
Bilim Gelistikçe Din Tasavvuru Da Degisir

22.03.2021

DÜSÜNCE DÜNYA EGITIM TÜRKIYE

Konunun dogru anlasilabilmesi için önce din, ilim ve bilim kavramlari üzerinde kisaca duralim... Devamı için tıklayın

Siyaset Medya Iliskisi (1)
Siyaset Medya Iliskisi (1)

22.03.2021

DÜSÜNCE SIYASET

Siyaset ve medya arasindaki iliskileri çok eski tarihlere kadar tasimak mümkündür... Devamı için tıklayın

Utanç Sözlesmesi Nihayet Feshedildi
Utanç Sözlesmesi Nihayet Feshedildi

21.03.2021

DÜSÜNCE DÜNYA TÜRKIYE MEDENIYET ARSIV ISLAM DÜNYASI

Sözlesme, Istanbul'da gerçeklesen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121. toplantisinda kabul edilmisti... Devamı için tıklayın

Dava Sahipleri Nerdesiniz?
Dava Sahipleri Nerdesiniz?

15.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Dava; çagirmak, seslenmek, dua etmek anlamlarina gelen Arapça bir kelimedir... Devamı için tıklayın

Biyografi
Biyografi

13.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Konusulmasi gereken meseleler yaninda biyografimin ne kadar önemi var bilmiyorum. Ancak kardeslerimin kendilerine göre hakli gerekçelerini dikkate alarak kisa bir ... Devamı için tıklayın

20. Yüzyilin Paradigmasi ve Aliya
20. Yüzyilin Paradigmasi ve Aliya

13.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR ISLAM DÜNYASI

20. yüzyildaki Islamî paradigmayi olusturan diger Müslüman aydinlar (Akif, Ikbal, Kutub, Seriati?)’a karsi Aliya... Devamı için tıklayın

Toplumlarin Niteliksizlestirilmesi
Toplumlarin Niteliksizlestirilmesi

13.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Gerçek anlamda bir tarih bilincine, tarih felsefesi birikimine sahip olmayan, tarihi, siyasal bir propaganda ve sömürü araci olarak gören toplumlar... Devamı için tıklayın

Epistemik Siddetin Retorigi
Epistemik Siddetin Retorigi

11.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Her asrin zihin yapisi kendi evvelininden gelenine ek yaparak yada yap boz seklinde deneme ile bir imar ve islah içerisinde oldu... Devamı için tıklayın

Insanin Cennetten Indirilisi: Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu? -2-
Insanin Cennetten Indirilisi: Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu?...

11.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Âdem ve Esi cennetten dünyaya indirilmeselerdi ne olurdu?... Devamı için tıklayın

Avrasyacilik Türkiye’yi Nereye Götürür?
Avrasyacilik Türkiye’yi Nereye Götürür?

9.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Avrasyacilik konusunda faaliyet yürüten, iktidari ve genel olarak politika yapicilari etkilemek isteyen içerideki aktörlerin temel motivasyonlarinin Rusya-Çin ile ... Devamı için tıklayın

Yarali Beyaz Güvercin
Yarali Beyaz Güvercin

9.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Duruma hâkim sansak ta kendimizi aslinda hiçbir sey kontrolümüzde degil... Devamı için tıklayın

Hayat Savas Midir?
Hayat Savas Midir?

8.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Insanlik tarihi geçmisten günümüze çok çesitli mücadelelere sahne olmustur... Devamı için tıklayın

Sahitlik, (Sehitlik), Hak ve Adaletin Gerçeklesmesi Içindir
Sahitlik, (Sehitlik), Hak ve Adaletin Gerçeklesmesi Içindir

8.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

?Ey müminler! Kendinizin, ana-babanizin ve akrabalarinizin aleyhinde bile olsa, Allah için hakka sahitlik ederek adaletli davranin... Devamı için tıklayın

Her Sey ?Oku? Emri Ile Basladi?
Her Sey ?Oku? Emri Ile Basladi?

7.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Islam inanç sistemi, Allah ile dikey, insan ile yatay esya ile düsey iliski kurma üzerine bina edilmistir... Devamı için tıklayın

Kavramlar ve Anlamlar...
Kavramlar ve Anlamlar...

6.03.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Hayat ile Ömür, Dil inkilabi ile anlam erozyonuna ugramis iki kurban daha... Devamı için tıklayın

Geçmis Anilarimizdan (2)
Geçmis Anilarimizdan (2)

5.03.2021

DÜSÜNCE MALATYA ARSIV

Emek Verilen Her Seye Saygi Duymak Gerekir... Devamı için tıklayın

Degerler Sistemi Çökerse Toplum Çöker!
Degerler Sistemi Çökerse Toplum Çöker!

1.03.2021

DÜSÜNCE MEDENIYET ARSIV

Sömürgeci güçler ise, isgal ettikleri cografyalarda toplumlarin degerler sistemini harap etmekle baslarlar... Devamı için tıklayın

Din, Akil ve Bati
Din, Akil ve Bati

28.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Âlimler/bilginler toplumlarin hayat damarlaridirlar. Toplumlarin gelismesi ve medeniyetlerin olusmasi âlim/bilginlerin çalismalari ile dogru orantilidir... Devamı için tıklayın

Görevimiz ?Iman Sorgulamak? Degil, Zulmü Sorgulamaktir
Görevimiz ?Iman Sorgulamak? Degil, Zulmü Sorgulamaktir

27.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Ülkemizde ?din? merkezli tartismalardan biri de bazi kimseler için ?bunlarin cenaze namazi kilinmaz? tartismasidir... Devamı için tıklayın

Hayatini, davasina adamis, vazgeçmeyen Lider: NECMETTIN ERBAKAN
Hayatini, davasina adamis, vazgeçmeyen Lider: NECMETTIN ERBAKAN...

27.02.2021

DÜSÜNCE SIYASET ARSIV

27 Subat, 27 Subat 2011 tarihinde vefat eden, Merhum Necmettin Erbakan Hocamizin vefatinin 10. Yil dönümü... Devamı için tıklayın

Hira Aydinliginin Topluma Yansitilmasi: Yeryüzünde Bir Magara Hira?
Hira Aydinliginin Topluma Yansitilmasi: Yeryüzünde Bir Magara H...

26.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Bir insan kisisel çikarlarindan baska hiçbir seyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatinda hiçbir özveride bulunmamisa... Devamı için tıklayın

Muhafazakarlik, Iktidar ve Düsünce?
Muhafazakarlik, Iktidar ve Düsünce?

25.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Modern düsünce muhafazakârligi yok sayan bir epistemik unsura yaslanir... Devamı için tıklayın

Aile ve Egitim
Aile ve Egitim

24.02.2021

DÜSÜNCE EGITIM ARSIV

Insan ailede dogar, büyür ve temel bilgilerini orada alir. Bu nedenle toplumlarin temeli ailedir... Devamı için tıklayın

Insanin Cennetten Indirilisi: Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu? -1-
Insanin Cennetten Indirilisi: Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu?...

23.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Bilgi, makro ve mikrokozmigin en degerli mülküdür?... Devamı için tıklayın

Kaluu Bela Allah Ile Ahitlesmektir. Bakin Nasil!
Kaluu Bela Allah Ile Ahitlesmektir. Bakin Nasil!

22.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Rabbin, Adem Ogullarinin sirtindan zürriyetlerini alip, bunlari kendi hakkindaki su sözlesmeye sahit tutmustu: Ben sizin Rabbiniz degil miyim? ?Kalu bela (Elbette ... Devamı için tıklayın

Biz Olabilmek
Biz Olabilmek

22.02.2021

DÜSÜNCE KÜLTÜR TARIH ARSIV

Bir toplumun biz olabilmesinin temel argümanlari hiç süphesiz paylasilan ve yasatilan kültürel degerlerdir... Devamı için tıklayın

Türkiye'de ve Islam Dünyasinda Din Tartismalari ve Ihtilaf Ahlâki
Türkiye'de ve Islam Dünyasinda Din Tartismalari ve Ihtilaf ...

21.02.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR ISLAM DÜNYASI

Prof. Dr. Mehmet Görmez I Türkiye'de ve Islam Dünyasinda Din Tartismalari ve Ihtilaf Ahlâki... Devamı için tıklayın

Biz Üç Kisiydik, Bedirhan Nazlican ve Ben
Biz Üç Kisiydik, Bedirhan Nazlican ve Ben

18.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Sair Yusuf Hayaloglu’nun yazdigi ve Ahmet Kaya’nin seslendirdigi ?Biz üç kisiydik? türküsünü her dinledigimde gözlerimin önüne gelen üçlü biz olurduk..... Devamı için tıklayın

Insani Kendi Olmaktan Çikartan Bir Çagin Içindeyiz
Insani Kendi Olmaktan Çikartan Bir Çagin Içindeyiz

18.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Prof. Saran: ‘Insani Kendi Olmaktan Çikartan Bir Çagin Içindeyiz’... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)

18.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Zekât kurumunun güncellenerek aktif hale getirilmesi ile ilgili son yaziya gelmis bulunuyoruz... Devamı için tıklayın

Kendini Müstagni Gören Insan Azar!
Kendini Müstagni Gören Insan Azar!

14.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Insan, otokontrol mekanizmasina sahip olmadigi zamanlarinda sorumsuzca hareket edebilme kabiliyetini aktif kilmada mahirdir. Devamı için tıklayın

Algida Seçicilik
Algida Seçicilik

14.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Maalesef kötülük her yerde ve kâinat artik kötülerin hükmettigi bir yer. Kalles bir yüzyildayiz ve maalesef iyi öldü... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)

14.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Zekât kurumunun güncellenerek aktif hale getirilmesi ile ilgili makaleye devam ediyoruz... Devamı için tıklayın

Vahye Bütünsel Yaklasim?
Vahye Bütünsel Yaklasim?

12.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Bazi dönemler yapmis oldugumuz dost meclisi sohbetlerimizde, geçmis yillarda yaptigimiz çalismalari, o dönemin bazi meselelerine bakis açimizi degerlendirmekteyiz.... Devamı için tıklayın

Islam Âlemi, Islam Milleti ve Hal-i Pür Melalimiz...
Islam Âlemi, Islam Milleti ve Hal-i Pür Melalimiz...

12.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Islam âlemi, Islam Dünyasi, Müslüman Dünya ve Islam Milleti Islam Ümmeti ne demektir. Islam Dünyasi ve Islam Ümmetinin içinde bulundugu durum nedir?... Devamı için tıklayın

Miadini Doldurmus Konularda, Misyonsuz Tartismalar Yapmak
Miadini Doldurmus Konularda, Misyonsuz Tartismalar Yapmak

10.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Fatih Sultan Mehmet, Istanbul’u fethettigi zamanlarda Istanbul içerisindeki Hristiyanlarin daha dogrusu din bilgini papazlarin ?meleklerin cinsiyeti? konular... Devamı için tıklayın

Insanin Bebek Aklindan Gelisimine Mülahazalar
Insanin Bebek Aklindan Gelisimine Mülahazalar

9.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Akla dair, Antik Yunan’dan günümüze degin ne kadar tartisma yapilmissa kronolojik tahlilini yapmak bu yazinin dogrudan konusu olmamakla beraber, aklin, düsün... Devamı için tıklayın

Vergilendirilmis Kazanç Kutsaldir!
Vergilendirilmis Kazanç Kutsaldir!

7.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Çin’le iliskilerde, Dogu Türkistan sorunu hep basimizi agritacak. Hindistan’la iliskilerde hep önümüze Kesmir sorunu gelecek... Devamı için tıklayın

Suyu Bulandiran Kim?
Suyu Bulandiran Kim?

6.02.2021

DÜSÜNCE DÜNYA ARSIV

- Hey kuzucuk içtigim suyu neden bulandiriyorsun, agiz tadiyla temiz bir su içmeyecek miyim?... Devamı için tıklayın

Kur-an‘nin Anlasilmasi Üzerine
Kur-an‘nin Anlasilmasi Üzerine

6.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

?Bütün kitaplar, bir tek kitabi anlamak içindir?... Devamı için tıklayın

Kamusallasma Sikintisi
Kamusallasma Sikintisi

6.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Ahlaka/örfe dayanan sivil toplumla yasaya/iktidara dayanan devlet arasindaki siyasal boslugu dolduran dinî veya sosyopolitik cemaatleri zorlayan, olusmaktan ziyade... Devamı için tıklayın

Dijital Diktatörlükten Kurtulmanin Imkani Üzerine
Dijital Diktatörlükten Kurtulmanin Imkani Üzerine

5.02.2021

DÜSÜNCE ANALIZ ARSIV ALINTI YAZILAR

Yapay zeka çalismalarinin tarihi beden ve zihni iki ayri kategori olarak tanimlayan Descartes ile baslatiliyor... Devamı için tıklayın

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’dan Dersler
Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’dan Dersler

5.02.2021

DÜSÜNCE ANALIZ SIYASET ARSIV

Içinde bulundugumuz ay Subat. Her subat ayi bana ve benim yasimda olan çok sayida insana 28 Subat post modern darbe sürecini ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’i... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)

5.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Zekât, Tapu Üzerinden Degil, Rizik Üzerinden Verilmelidir... Devamı için tıklayın

Insanin Yüz Sorunu ve Allah Ile Yüzlesme
Insanin Yüz Sorunu ve Allah Ile Yüzlesme

4.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Modern Antik Dünya’nin insanlariyiz ve gelecegi anlamaya çalisiyoruz... Devamı için tıklayın

Sahabe Algisi
Sahabe Algisi

2.02.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR ISLAM DÜNYASI

Bu yazida tarihten tevarüs ettigimiz ve bugün de bir türlü içinden çikamadigimiz ahlaki krizimizin ?sahabe faktörü?nü ele alacagiz. Söz konusu faktör, büyük ölçüde... Devamı için tıklayın

Geçmis Anilarimizdan (1)
Geçmis Anilarimizdan (1)

2.02.2021

DÜSÜNCE MALATYA ARSIV

?Geçmis anilarimizdan, gelecek ise ümitlerimizden olusur.? Devamı için tıklayın

Yeni Çagda ?Insan? Arayislari ya da Posthumanist Döneme Geçis
Yeni Çagda ?Insan? Arayislari ya da Posthumanist Döneme Geçis

2.02.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Insan denen varlik, dünya üzerinde var olmaya basladigi dönemden beri, sürekli olarak bir arayis içerisinde ve çevresindeki her seye müdahale ederek degistirip dön... Devamı için tıklayın

Olaylara Sagduyulu Yaklasmak Nasil Olur!
Olaylara Sagduyulu Yaklasmak Nasil Olur!

1.02.2021

DÜSÜNCE MALATYA ARSIV

Henüz çocuk sayilacak yaslarimizdaydik. 12 Eylül darbesi henüz gerçeklesmemis, ülke yangin yeri iken mahallemizin yaslilarinin mahallenin tek alevi mezhebine mensu... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)

30.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Zekât kurumunun güncellenmesiyle ilgili makaleye devam ediyoruz. Birinci yazida ?zekâtin anlam ve önemi?, ikinci yazida ?zekâtin, Sadaka ve Infak ile Iliskisi üzer... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)

30.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Unutmayalim! Infak ettiklerimiz (verdiklerimiz) bizim olacak (kat kat bize dönecek), vermeyip biriktirdiklerimiz baskalarinin olacaktir... Devamı için tıklayın

Hizir Olayi ve Itaat Anlayisi
Hizir Olayi ve Itaat Anlayisi

28.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

60.Hani Mûsâ beraberindeki gence söyle demisti: "Iki denizin birlestigi yere varincaya kadar durmayacagim, ya da uzun zaman gidecegim... Devamı için tıklayın

Said Çekmegil ve Ercüment Özkan’in Sohbetine Tanikligim
Said Çekmegil ve Ercüment Özkan’in Sohbetine Tanikligim

27.01.2021

DÜSÜNCE MALATYA ARSIV ALINTI YAZILAR

Said Çekmegil amcanin mekaninin önünde, ikindi vakti muhabbeti güzel olurdu... Devamı için tıklayın

Ehli Sünnet Meselesi Üzerine
Ehli Sünnet Meselesi Üzerine

25.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Bir süredir, basta sosyal medya olmak üzere, pek çok platFormda, gurupta, cemaatte, pek çok kisi, üzerine basa basa ?Ehli Sünnet vel Cemaat? ifadesini sik sik... Devamı için tıklayın

Dönüsümlü Ötekilik
Dönüsümlü Ötekilik

25.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Bu günden geriye baktigimizda onar yil aralarla sirti sivazlanan kisi ve gruplarin yaninda dayak yiyen, horlanan, nefret söylemine tabi tutulup ötekilestirilen, yi... Devamı için tıklayın

Su Götürmez Kirlerimiz
Su Götürmez Kirlerimiz

25.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Biz küçükken ne de sen sakraktik. Ne de mutlu ve neseliydik. Çamurdan ev, taslardan misket yapar oynardik... Devamı için tıklayın

Ekol Olacak Bir Okul Nasil Kurulur, Kitap Nasil Okunur?
Ekol Olacak Bir Okul Nasil Kurulur, Kitap Nasil Okunur?

24.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Bir kötülükten, küresel bir kötülükten bir iyilik çikardik, hamdolsun. Hem de küresel bir iyilik, bir güzellik:... Devamı için tıklayın

Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)
Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)

23.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Bir önceki hafta ?dini, 21. asrin akliyla anlamak/yorumlamak? basligi altinda, dini konularin pek çogunun (özellikle sosyo-ekonomik ayagi olanlarin) yeniden ele al... Devamı için tıklayın

Nuzul- u Âdem
Nuzul- u Âdem

22.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Ey hiyanetten daha zalim olan merhamet!... Devamı için tıklayın

Bilinç Alanlari Hizla Bosalirken, Bagnazlik Alanlari Dolup Tasiyor
Bilinç Alanlari Hizla Bosalirken, Bagnazlik Alanlari Dolup Tasi...

22.01.2021

DÜSÜNCE ALINTI YAZILAR ISLAM DÜNYASI

Modern insanin kalbini/vicdanini/ruhunu betonlastiran modern çag, modern rasyonalite ve araçsal akilcilik, insanligin kendi kendisini yok etme kapasitesiyle, henüz... Devamı için tıklayın

Kitabi Farkli Okuma Çabalari
Kitabi Farkli Okuma Çabalari

20.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

?Günümüzde toplum geneli nasil ki ünlü sarkicilar ve müzik topluluklarina olaganüstü bir ilgi gösteriyorsa tipki Araplar da sairlerin yaninda toplanir, onlardan si... Devamı için tıklayın

Büyük Tehlike: Beyni Kabiz Agzi Ishal Olmak
Büyük Tehlike: Beyni Kabiz Agzi Ishal Olmak

19.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Hayli zamandir dikkatimi bir ayet çekmektedir: Allah'in izni olmadikça hiçbir benlik iman edemez. Allah; pisligi, aklini kullanmayanlarin üzerine birakir. Devamı için tıklayın

Sözün Gücü
Sözün Gücü

18.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Bilgisayarin basina geçtigimde niyetim, medya düzeni, medya siyaset iliskileri, medya sahipliginin Türkiye gibi ülkelerde sagladigi avantajlar üzerine bir seyler y... Devamı için tıklayın

Allah’a Yakinlasma Yolculugunda En Temel Esas; IHLAS
Allah’a Yakinlasma Yolculugunda En Temel Esas; IHLAS

18.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV ISLAM DÜNYASI

Bir önceki yazimizda, ‘Allah’a yakinlasmak’ konusunu islemis, öncelikli olarak yakinlasma kavramiyla ne ifade etmek istedigimizi anlatmaya çalism... Devamı için tıklayın

Ben Demistim?
Ben Demistim?

16.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Ben demistim? Bilmem kaç yilinda, bilmem hangi ayda, bilmem hangi günde, bilmem? Devamı için tıklayın

Daglar Seni Övsem mi Yersem mi?
Daglar Seni Övsem mi Yersem mi?

14.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Insanlarin hayatinda birçok seyin farkli bir yeri var oldugu gibi, daglarinda önemli bir yeri vardir... Devamı için tıklayın

Bir Insani Iyi Bilmek!
Bir Insani Iyi Bilmek!

13.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV ALINTI YAZILAR

Hayat, onu birlikte yasadiginiz kisilerle anlamli olan ya da anlamini yitiren bir seydir. Kiz kardesim dogdugunda ben henüz 2 yasimdaydim... Devamı için tıklayın

Noksanlik Bende
Noksanlik Bende

10.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Uyandigimda günes gözlerimde parliyordu. Ayaga kalkmaya çalistim ama ayaklarimi bulamadim... Devamı için tıklayın

Allah ‘a Yakinlasmak...
Allah ‘a Yakinlasmak...

10.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Çok degerli okuyucular, öncelikle hos geldiniz. Yeni açmis oldugumuz bu sitemizin hepimiz için hayirli olmasini ve hayirlara vesile olmasini Yüce Rabbi'mden ni... Devamı için tıklayın

Dini 21. Asrin Akliyla Anlamak / Yorumlamak
Dini 21. Asrin Akliyla Anlamak / Yorumlamak

9.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Bilindigi gibi din, insanlarin yasamini düzene koyan ilahi kurallar bütünüdür... Devamı için tıklayın

Insan Sikici Bir Sey
Insan Sikici Bir Sey

8.01.2021

DÜSÜNCE EDEBIYAT ARSIV

Gün Olur Insana Bedel penceresinden bir seri yazi kaleme alinacaktir. Bu yazilar düsünce üretebilmeyi amaçlamaktadir. Diger bir ifadeyle insani sikici yapabilmeyi ... Devamı için tıklayın

Modernitenin Vadettikleri
Modernitenin Vadettikleri

6.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Modernite, herkese hayallerine ulasma imkâni sunma üzerine bir hayalden olusuyordu. Yeter ki hayal edin, istediginiz her sey sizin olacak... Devamı için tıklayın

Ashabi Kibir
Ashabi Kibir

6.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

Cahiliye kelimesi Araplarin Islam öncesi inanç, tutum ve davranislarini tanimlamak için kullaniliyor olsa da; o aslinda sadece geçmiste kalmis bir zamanin adi ve ö... Devamı için tıklayın

Ilk Kisisel Çagrimiz
Ilk Kisisel Çagrimiz

6.01.2021

DÜSÜNCE ARSIV

"HIKMETAKADEMISI WEB SAYFASI VE PDF DERGISI IÇIN KISISEL ILK ÇAGRIMIZ..." Devamı için tıklayın

EDİTÖRDEN
Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!