Ön Yargılarımız da Politik

Siyaset, üzerine kadim zamanlardan bu yana konuşulan, düşünülen ve düşünülecek olan havalı kavram...
Ön Yargılarımız da Politik
Süleyman Arif BEYAZKAYA
Süleyman Arif BEYAZKAYA
Eklenme Tarihi : 7.06.2022
Okunma Sayısı : 147

Siyaset, üzerine kadim zamanlardan bu yana konuşulan, düşünülen ve düşünülecek olan havalı kavram. Hayatımızda kullandığımız diğer birçok kelime ve kavram gibi zengin Arap dil ailesinin ürünü bir sözcük. Seyis'ten ve Seyislik'ten türemiştir. Basit anlamda at bakıcılığı olarak tanımlanan bu kavram azgın atları çekip çevirmek (dizginlemek) manasına da gelmektedir. Üzerine yüzlerce tanım yapılmıştır. En genel haliyle "Siyaset belirli amaçlarla siyasal ve/veya sosyal sistemleri elde etme, etkileme ya da ortadan kaldırma gibi faaliyetler dizisidir" Ancak bu tanım siyaseti sadece tanımlamakla kalıyor. Yukarıda da bahsetmiş olduğum gibi siyaset kadim zamanlardan bugüne ve yarına üzerinde en derin ve etkili birtakım faaliyetlerin yapılacağı etkileyici bir durum ya da kavramdır. Dolayısıyla basit bir tanım ile siyaseti açıklamak ya da ortaya koymak çok yetersiz kalacaktır. Ben siyaseti tanımlayacak ya da siyaset bilimi üzerine konuşacak kadar yetkin biri değilim sadece öğrenciyim ama elbette ki yorumlayacağım .. Siyaset için bütün toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda birtakım yargılar ve ön yargılar mevcut. Yukarıda vermiş olduğum tanımda siyasetin sadece siyasal sistemlerle ilişik olmadığı açık şekilde ortada. Siyaset hayatın her alanında ve her anında üzerinde durmamız gereken bir ifade. Niçin? Derseniz sevdiğim bir kitapta zaman ve mekan ile ilgili güzel bir söz okumuştum: "Üzerinde zamanın hüküm sürmediği bir mekan ya da bir mekanda geçerli olmayan zaman yoktur"   hani buradan ne anlayacağınız? diye soracak olursanız Siyaset ve İnsan arasındaki ilişki de kanımca benzerdir siyasetin üzerinde hüküm sürmediği bir insan ya da insan için geçerli olmayan bir siyaset yoktur. Aristo'nun insanı, politik hayvan yani siyasal hayvan olarak tanımlaması da cabası. Kabullensek de kabullenmesek de doğduğumuz andan itibaren siyasete maruz kalıyoruz. Siyaset için toplumumuzda birtakım yargıların ve ön yargıların olduğundan bahsetmiştim. Örneğin ailelerimizin birçoğu siyasetten uzak durmamız gerektiğini kulaklarımıza küpe yaparlar. Komik şekilde bizim güzel makam ve mevkilere gelmemizi de isterler bunun yolunun siyasetten geçtiğini bildikleri halde. Siyaset bugün bizim karşımıza çıktığı haliyle sadece siyasi partilerin yapmış olduğu bir faaliyet değildir. Siyasete olan ön yargılarımızı bir kenara bırakmalı ve bu kavram üzerine yoğunlaşmalıyız. Neden mi? Öncelikle siyasetin tanımının da bir adım ötesine geçip siyasetin kapsamı ve siyaseti var eden koşulları incelemek gerek. Siyasetin kapsamı yukarıda da anlaşılacağı üzere temel yaşamımızın hemen hemen bir adım ötesinden itibaren siyasal hayatımız başlıyor. Siyaseti var eden koşullar ise genel olarak insan olmamızdan başlıyor, toplumsal yaşama, bu toplumsal yaşamın getirmiş olduğu insan ilişkilerine ve bu insan ilişkileri neticesinde ortaya çıkan istekler, çelişen istekler ve birtakım ihtiyaçlara dayanıyor. Biz insanlar doğuyoruz büyüyüp toplumu var eden bireyler oluyoruz. Hepimiz farklı birer dünyayız. Hepimizin birbirinden farklı ihtiyaçları ve istekleri var. Tüm bu istek ve ihtiyaçların bir şekilde karşılanması ve yönetilmesi gerekiyor. İktisat biliminde insanın ihtiyaçlarının sınırsız ve bu ihtiyaçları karşılayan kaynakların ise sınırlı olduğunu biliyoruz. İktisat biliminde bahsedilen istek ve ihtiyaçlar genel itibariyle ekonomik ihtiyaç ve isteklerdir ve iktisat bilimi yani Ekonomi bilimi de bu ihtiyaçları düzenlemek ve karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Siyaset ise insanın ekonomik, teknolojik, sosyoekonomik, sosyal, toplumsal vs. ihtiyaçlarının tamamı üzerine ortaya çıkmış bir durumdur. Bu ihtiyaçlarınızın tümü ya da bir kısmı konusunda problem yaşadığınızı düşünün. Bir kargaşa ve karmaşa halinde olacaksınızdır elbet. Hepimiz için böyledir bu. Siyaseti bilim adamlarımızdan biri "Düzen kurma çabası" diye tanımlamıştır. Bu sözü tüm bunları düşününce daha iyi anlıyorum ve eminim ki anlıyorsunuzdur. Toplum olarak ön yargı ile yaklaştığımız bu kavram aslında toplumsal hayatımız için tarifsiz bir ahenk bir düzen unsuru. Bize düşen bu kavramı ve bu kavramın işlevlerini doğru anlamak. Örneğin hepimiz bu toplumun birer parçasıyız doğumumuzdan itibaren bir takım ödev ve sorumlulukların altına giriyoruz. Bu ödev ve sorumlulukların yanı sıra hepimizin birtakım hakları var. Siyaset aslında bu hak ve sorumluluklar mekanizmasının doğru bir şekilde işlemesini hedefleyen bir bilimdir. Bizler yaşadığımız toplumda ki yerimizi bilmeli hak ve sorumluluklarımızı bize yakışır şekilde değerlendirmeli ve yerine getirmeliyiz.

(Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.)

YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
YAZARLARTÜMÜ
Sabri AKIN

TEFEKKÜR

Sabri AKIN

Vahye Bütünsel Yaklaşım…

Mehmet Ali ANŞİN

Mehmet Ali ANŞİN

Ramazan Keskin

m.Cihad ULUÇ
m.Cihad ULUÇ

Gayret ve Teslimiyet

Dr. Murat AYHAN

Dr. Murat AYHAN

Narsizm Gemisi

Süleyman Arif BEYAZKAYA

Süleyman Arif BEYAZKAYA

Ön Yargılarımız da Politik

Tuba Reyyan YAŞAR

Tuba Reyyan YAŞAR

Konya

Abdulhakim YALÇIN

Abdulhakim YALÇIN

Din, Akıl ve Batı

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Kurban ve Niyet

Reşat CENGİL
Reşat CENGİL

Eğitim Üzerine

ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Fatma BARBAROSOĞLU

Fatma BARBAROSOĞLU

Bir İbadet Olarak Kurban Kesme

Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

M. Mücahid SAĞMAN

M. Mücahid SAĞMAN

Keskin Bir Elveda

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Ümit AKTAŞ
Ümit AKTAŞ

Paylaşma ve Körlük

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!