Güneş Tutulduğunda Ne Yapmalıyız?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Hamd yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur...
Güneş Tutulduğunda Ne Yapmalıyız?
Cesim ZEYDANLI
Cesim ZEYDANLI
Eklenme Tarihi : 27.10.2022
Okunma Sayısı : 129

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Salât ve selâm Allah’ın Rasûlüne ve O’nun pâk Âl-i Âbasına, Ehl-i Beyti,Ashâbı ve Ehl-i Beyt Muhibbanları üzerine olsun.

Tanık olabileceğimiz en şaşırtıcı astronomik olaylardan biri Güneş tutulmasıdır.

Bu olay nasıl oluşur?

Güneş Tutulması: Dünya ile Güneş’in arasına Ay girdiğinde Güneş tutulması dediğimiz gök olayı olur. Bu durumda Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.

Güneş tutulması boyunca Ay’ın gölgesinin düştüğü bölgelerde Güneş görülmez. Biz bu olaya Güneş Tutulması deriz.

*

Eskiçağ’lardan itibaren ay ve güneş tutulmasıyla ilgili olarak pek çok yorum yapıldığı, meselâ önemli bir kişinin veya bir hükümdarın doğum ya da ölümünün işareti sayılarak uğur veya uğursuzluk sebebi kabul edildiği bilinmektedir.

Câhiliye dönemi Arap toplumunda güneş tutulmasının önemli bir kişinin ölümü üzerine meydana geldiği şeklinde bir inanış mevcuttu.

Hz. Peygamber’(s.a.s.) in oğlu İbrâhim vefat ettiği gün güneş tutulunca bazı kimseler bu iki olay arasında irtibat kurmuş, Resûl-i Ekrem de güneş ve ayın ilâhî birer alâmet olup bir kişinin ölümü üzerine tutulmayacağını belirtmiştir.

Rabbimizin buyurduğu gibi: 

‘’Gece karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkaran O’dur. O, geceyi bir dinlenme zamanı, güneş ve ayı da vakitlerin tespiti için birer hesap ölçüsü olarak yaratmıştır. Bütün bunlar, kudreti dâimâ üstün gelen, her şeyi hakkiyle bilen Allah’ın takdiridir. (En’âm-suresi-96)

*

İslam dininde Güneş Tutulmasının yeri nedir?

Sözlükte “örtmek; kararmak” anlamlarına gelen küsûf, güneş için kullanıldığında ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi yani güneş tutulması olayını ifade eder.

*

GÜNEŞ TUTULURKEN MÜSLÜMANLAR NE YAPMALI? KÜSÛF NAMAZI NE DEMEKTİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s):

Güneş ve Ay tutulması sırasında Müslüman kimselerin vaktini ibadetle geçirmelerinin daha hayırlı olduğunu tavsiye etmiştir..

Bu konu ile ilgili bilgileri Resullullah (.s.a.s.) in Torunlarından ilk İslam Fıkıh Eserini yazan İmam Zeyd Bin. Ali (a.s.) El Mecmu 'ul Fıkhî Eserinde şöyle nakleder:

Zeyd bin Ali babasından O’da dedesi Ali’den bana söyledi dedi ki: (Allah’ın selamı üzerlerine olsun) 

Resûlullâh sallalâhu aleyhi ve âlihi ve sellem’e sordum:

''Güneş ve ay tutulduğu zaman yapacağımız en iyi şey nedir?''

Resûlullâh sallalâhu aleyhi ve âlihi ve sellem buyurdu ki:

“Namaz kılmak ve Kur’an okumaktır.”

*

Güneş tutulduğu zaman <KÜSÛF > (güneş tutulması) namazının nasıl kılınacağını şöyle rivayet ediyor:

*

''Resûlullâh sallalâhu aleyhi ve âlihi ve sellem insanlara küsûf (güneş tutulması) (namazını kıldıracağı zaman

~ Önce tekbir getiriyordu.

~ Sonra Fâtiha suresini ve sonra Kur’ân’dan bir sure okuyordu.

~ (Namaz kılındığı zaman) gece veya gündüz olsa bile Kur’ân’ı yüksek sesle okuyordu.

~ Kur’ân okuduğu süre kadar rükûda da duruyordu.

~ Sonra başını rükûdan doğrultuyor ve tekbir getiriyordu.

~ Beş defa rükûya eğiliyor ve her rükûdan kalkışta tekbir getiriyordu.

~ Beşinci rükûyu yaptıktan sonra kafasını kaldırdığı zaman (سمع الله لمن حمده) “Semiallahu limen hamideh” dedi. Rükûdan doğrulduktan sonra başka bir şey okumadı.

~ Sonra tekbir getirerek secdeye gidiyor ve iki secde yapıyordu.

~ Sonra başını kaldırıyor, ikinci rekâtı da birinci rekât gibi kılıyordu.

~ Dört rükûda da başını kaldırdığı zaman tekbir getiriyordu.

~ Beş rükûdan sonra (سمع الله لمن حمده) ’Semiallahu limen hamideh” diyordu.

~ Beş rükûdan sonra bir şey okumuyordu.''

Kıyamet günü meydana gelecek hadiselerin biri olarak da ayın ve güneşin tutulacağına işaret eden şöyle buyurmaktadır.:

İnsan ister inansın, ister inanmasın, gerçek değişmeyecek ve kıyâmet mutlaka kopacaktır. Burada kıyâmetin dehşetli manzaralarından biri arz edilir: O gün gözler, aniden tepelerine inen şiddetli hadiselerden duydukları korku, hayret ve dehşet karşısında faltaşı gibi açılacak, şaşırıp kalacaktır. Kıyâmet gerçeğinin, yıldırımın çakması gibi, tüm dehşeti ve netliği ile ortaya çıkmasıyla birlikte insanın gözünden bütün dünya yerinden oynayıp silinmeye başlayacaktır. Bu sırada ayın ışığı sönüp kararacak, “Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman” (Tekvîr 81/1) âyetinin haber verdiği üzere güneşin de ışığı sönecek ve güneşle ay bir araya getirilecek, yokluk deryasına dalıp görünmez olacaklardır. Bu dehşetli hâdiseler karşısında ne yapacağını şaşıran inkârcı-günahkâr insan kaçmak için yer arayacak, fakat hesap vermek üzere Yüce Allah’ın huzuruna varıp dikilmekten başka bir yol bulamayacaktır:(el-Kıyâme 75/8)

''Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.”(İbrâhîm/41)

Ey Rabbi-miz bunu bizden kabul buyur;Kuşkusuz sen, her şeyi işiten ve her şeyi bilen'sin.

Günahlarından uzaklaşan, ibadetlerine devam eden, iyiliği emredip, kötülüğü engelleyen ve Allah’ın belirlediği sınırları aşmayan Hakkıyla kamil bir iman ile iman eden müminlerden olabilmek duasıyla

Cesim ZEYDANİ 25-10-2022 Ankara

-------------------

Dipnot:

  1. İmam Zeyd b. Ali (a.s.) El Mecmu’ul Fıkhî

(Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.)

YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ramazan KAYAN

Ramazan KAYAN

Yasince Yaşamlar

Fatma BARBAROSOĞLU

Fatma BARBAROSOĞLU

Bir İbadet Olarak Kurban Kesme

Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!