Nebi'ye (s.a.v.) Salât-ü Selâm Nedir? (3)

Nebi'ye (s.a.v.) salât-ü selâm nedir? 2 nin devami...
Nebi'ye (s.a.v.) Salât-ü Selâm Nedir? (3)
Cesim ZEYDANLI
Cesim ZEYDANLI
Eklenme Tarihi : 29.12.2022
Okunma Sayısı : 739

Nebi’ye (s.a.v.) salât-ü selâm nedir? 2 nin devami……

Rahmân ve Rahîm olan Allah’in adiyla.
Alemlerin Rabbi Allah’a hamd, salât ve selâm Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.s.), Âl-i Âbasi, Ehl-i Beyti ve Ashâbi üzerine olsun.

Allah Teala, bizim Hz.Peygamber (s.a.s.) ve Ehl-i Beyt’ine salât etmemiz sayesinde; nefsimizin tezkiyesi, günahlarimizin affi, Resullullah’in sefaati , dualarimizin kabul makamina ulasmasi, Kabrimizde ve Siratta bir nur, Meleklerin duasini kazanmak, fitratimiz için güzellik, Allah ve Resulüne (s.a.s.) yakin olmamiza vesile kilmistir.
                                                                                                                                                              *

Salâtin Ayet ve Hadisi seriflere göre feyz ve bereketi:


1~ Salât Etmek Cennete girise vesiledir:

Allah’u Teala, Nebi’ye (s.a.s.) salat etmeyi emrederek kendisi de ona salat etmektedir. Bu emri yerine getirmek Allah’a ve Resulüne itaattir.
‘’Bunlar, Allah’in sinirlaridir. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, onu altindan irmaklar akan, içinde ebedi kalacaklari cennetlere sokar. Iste büyük kurtulus ve mutluluk budur. ’’ Nisa /4-(13)
                                                                                                                                                           *
2 ~Salât Etmek Ilahî Emre Itaat Etmektir:

Allah ve Resûlüne itaat eden, en büyük kurtulusla kurtulmustur.” (Ahzab-33-(71)
                                                                                                                                                           *
3~Salât Etmek Allah’in salat ve selamina hak kazanmaktir:

Rasûlullah (s.a.s.) buyurdu:
Kim bana bir salat ederse, Allah Teala ona on salat eder.”(12)
                                                                                                                                                           *
5~ Salât Etmek Meleklerin Rahmet Duasini kazanmaktir:

Amr Ibnu Rabi’a (r.a.) anlatiyor:
“Rasûlullah (s.a.s.) buyurdu ki:
Bana salâvat okuyan bir mü’min yoktur ki ona melekler rahmet duasi etmemis olsun. Bu, bana salâvat okudugu müddetçe devam eder. Öyleyse kul bunu, ister az isterse çok yapsin!”(13)

Müminlerin Hz.Peygamber (s.a.s.) ve Ehl-i Beyt’ine salat etmesi, Allah ve meleklerinin de müminlere salat etmelerine sebep olur. Allah ve meleklerinin salati ise, müminleri karanliklardan nura çikarir.
Öyle bir mâbuttur ki, sizi karanliklardan nura çikarmak için O ve melekleri size salat ederler’(Ahzab-33-(43)
                                                                                                                                                       *
6~Salât Etmek Allah’a yakin olmaktir:

Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdu:
“Kim bana bir kere salât ederse; Allah Teala ona on salât eder, on günahini siler, on kat derecesini artirir.” (14)
                                                                                                                                                       *
7~Salât Etmek Allah Teala’nin Merhamet ve Rizasini Kazanmaktir:

Resûlullah (s.a.s) söyle buyurmustur:
Sizin bana salat etmeniz, hacetlerinizin kabul olmasina sebep olur, Allah’i sizden razi eder ve amellerinizin temiz olmasini saglar.”(15)
‘’Allah’a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasiniz. ‘’(Al-i Imran/3(132)
“Bana salavat getiriniz ki Allah da size merhamet etsin.” (16)
                                                                                                                                                      *
8~Salât Etmek Resûlullah’a Yakin Olmaktir:

Resulullah (s.a.s) buyurdu:
Kiyamet günü bana daha yakin olan, dünya hayatinda bana daha çok salat eden kimsedir.”(17)
                                                                                                                                                      *
9~ Salât Etmek Resûllah’in Sefaatina Vesiledir:

Resûlullah (s.a.s) söyle buyurdu;
“Kiyamet gününde bana en yakin olanlar ve sefaatime hak kazananlar, bana en çok salâvat getirenleridir.”(18)
*
10~Salât Etmek Kurtulus ve Mutluluga Ermektir:

Resûlullah (s.a.s) söyle buyurmustur;
“Cebrail ile karsilastigimda bana söyle dedi:
‘’-Sana müjde ederim, Allah diyor ki:‘’Kim sana selâm verirse ben ona selâm veririm. Kim sana salât getirirse ben ona salât getiririm.”(19)
‘’Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse ve Allah’tan korkup O’ndan sakinirsa, iste ‘kurtulusa ve mutluluga’ erenler bunlardir.” ‘(Nur -24/(52)

                                                                                                                                                    *
11~Salât Etmek Günahlara Kefarettir:

Resûlullah (s.a.s.) söyle buyurmustur;
Kim bana bir salâvat getirirse, Allah Teala bu yüzden o kimseye on misli magfiret eder.”(20)
’Ki O ( Allah), amellerinizi islah etsin ve günahlarinizi bagislasin. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, artik o en büyük kurtulusla kurtulmustur.” (Ahzab/33 (71)

                                                                                                                                                  *
12~Salât Etmek Duanin kabul makamina Erismesine sebeptir:

Resûlullah (s.a.s) bu konuda sunlari buyurdu;
Sizden biriniz Allah’tan bir dilekte bulundugu zaman evvela O’na, sanina lâyik tarzda hamd-ü sena etsin. Sonra Peygamber ve Âl-i beyti’ne salâvat getirsin. Çünkü, bu sûretle arzusuna daha kolay kavusur.”(21)

Namazdan sonra veya diger zamanlarda Allah’a dua edecek kimse;

(Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn) desin.

Muhammed’e ve onun Âl-i beytine salavat getirilmedikçe, yapilan her dua mahcuptur / perdelidir / engellidir (ilahi kabul huzuruna çikamaz).” (22)

“Dua eden kimse Peygamber ve Âl-i’ne salât etmedikçe duasi perdelenir, dergâh-i icabete vasil olmaz.” (23)

“Peygambere salavat getirilinceye kadar her dua kabul edilmeden bekletilir.” (24)

“Bana ve Âl-i beytime salat-ü selam getirmedikçe, dua, Cenab-i Hakk’a perdelidir.”(25)


4. ile devam edecek insallah…….

Cesim ZEYDANLI– 13-12-2022 ANKARA
ULUSLARARASI EHL-I BEYT ARASTIRMA VE DAYANISMA
DERNEGI YÖNETIM KURULU BASKANI

Dipnot:
12~ (Sahih-i Müslim, c. 1, h. 70.)
13~(Imam Ahmed)
14~ (Es-Siracü’l-Münir, Beyhakî)
15~ (Cemal’ül-Üsbû’, s. 242)
16~ (Camiussagir – 5032) (Ibn-i Adiyy)
17~ (Tirmizî, Vitir 21) (Cami’ul-Ahbar, s. 67, f. 28, h. 6.)
18~ (Tirmizî, vitr/ 21)
19~ (Hâkim, Beyhâki)
20~ (Müslim, Salât, 70)
21~ (Taberânî, Ibn. Mes’ud’dan)
22~ Heysemi, bu hadisin senedinin sahih oldugunu belirtmistir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, h. no.17278)
23~ (Taberânî, Ibn. Mes’ud’dan)
24~(Deylemi)
25~(Taberani, Ibni Mesud’dan riv.)

(Bu yazida yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakis açisini yansitmayabilir.)

YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!