Siz Hiç Abdestsiz Namaz Kıldınız mı?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'in adiyla...
Siz Hiç Abdestsiz Namaz Kıldınız mı?
Cesim ZEYDANLI
Cesim ZEYDANLI
Eklenme Tarihi : 16.01.2023
Okunma Sayısı : 738

Siz Hiç Abdestsiz Namaz Kıldınız mı?

Rahmân ve Rahîm olan Allah’in adiyla.

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah’a salât ve selâm Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.), Âl-i Âbasi, Ehl-i Beyti ve Ashâbi üzerine olsun.

Hadisler;hidayet ve rahmet kaynagi olan Kur’ân-i Kerîm’in kendisine indirildigi ilim ve Hikmet verilip Melek ile desteklenen indirilen Kur’an’i herkesten daha iyi anlayan ve âyetlerdeki ilâhî maksadin ne oldugunu en iyi bilen Kur’an-i Kerimin tefsiri olan Allah Resûlü’nün (s.a.v.) sözleridir.

’O asla kendi arzu ve hevesine göre konusmaz. Onun bildirdikleri, kendisine Allah tarafindan gelen vahiyden baska bir sey degildir’’ (Necm (53) 3.4 )

Resulullah (s.a.v.) söyle buyurmustur:

”Bir adam kabre konulur iki melek ona gelip

-Muhakkak biz sana bir darbe vuracagiz” derler.

Öyle bir vurus vururlar ki kabri atesle dolar.

Bundan sonra onu birakirlar. Nihayet ayilip korkusu gidince

Meleklere sorar:

Bana bu darbeyi hangi suçumdan dolayi vurdunuz?

Süphesiz sen abdestsiz olarak namaz kildin.

Birde mazlumun yanindan geçtiginde sen ona yardim etmedin’’ dediler.’’ (1)

Efendimiz (s.a.v.) bize bu hadisi serif ile hangi mesaji vermek istemistir?

Kildigimiz namazlarin kabul edilip edilmedigini nasil anlayabiliriz?

*

Rabbimiz buyuruyor ki:

’Yaziklar olsun o namaz kilanlara ki, onlar namazlarini ciddiye almazlar.(Mâûn (107) 4-5.)

Ve mâûn’u (zekâti) men’ ederler!).(Mâûn (107) 7.)

*

Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki:

~Namaz ancak zekât ile kabul olabilir.

~Kur’ân okunmayan namaz kabul degildir.

~Abdestsiz kilinan namaz kabul degildir.

~Ganimetten mal çalanin sadakasi kabul degildir.” (2)

Bu hadisi serife göre namazin baslangici olan tahareti bilmeyenler ve malinin zekatini vermeyenlerin namazlari kabul edilmiyor.

Resûlullâh (s.a.v.) efendimiz buyurdu ki:

”Kabir azabinin sebebi üç seydendir.

1~Idrar (idrar temizligi yapmamak)

2~Borç (borçlu ölmek)

3~Nemime (söze yalan katarak söz tasimak. Kovuculuk yapmak.)’

Resûlullâh (s.a.v.) efendimiz buyurdu ki:

Namazin anahtari taharettir.Namaz tekbir ile baslar,selam ile biter.”(3)

~Bu hadisi serifte belirtilen birinci hata abdestsiz olmak.

~Ikinci hata da yoksula yardim etmemek. Yani malinin zekatini yoksullara vermemek.

Müslüman olan bilerek abdestsiz namaz kilmaz.

Bilerek abdestsiz namaz kilmak insani küfre götürür.

Namazin anahtari olan taharet ve abdesti bilmeyen abdestsiz namaz kilma hatasina düser

Tahareti bilmeyen abdest aldigini zanneder, halbuki tahareti bilmedigi için aldigi abdesti kabul olmamistir.

Kazancinin zekatini da vermedigi zaman yoksula yardim etmemis olur.

Abdestsiz namaz kildigindan ve zekatini da vermedigi için bu azaba maruz kalmistir.

*

1-Namazin baslangici olan Taharet nedir?

Tahâret (tuhr). الطهارة: “Sözlükte “temizlenmek, arinmak” manasindaki taharet (tuhr) terim olarak “maddî kiri (necaset, habes) veya mânevî pisligi (hades) gidermek” anlamina gelir.

Tahâret ikiye ayrilir.

1~Necâsetten tahâret.

2~Hâdesten tahâret.

Necasetten tahâret ikiye ayrilir.

1~Istinca

2~Istibra

Istinca: Kan, meni, idrar ve diski gibi necasetleri ve çikmis olduklari yerleri temizlemeye istinca denir.

Istibra: Küçük abdest bozduktan sonra idrar sizintilarinin tamamen kesilmesi için biraz hareket etmek, yürümek veya öksürmek gereklidir. Bu amaçla yapilan bekleme islemine istibra denir.)

Günümüzde Müslümanlarin büyük çogunlugu maalesef Istibra yi bilmiyor ve geregini de uygulamiyor.

Bu hatayi yapanlar Istinca yaptiktan sonra (lavabodan çiktiktan sonra ) idrar sizintilarinin tamamen kesilmesini beklemeden abdest almaya baslamaktadirlar, bu sirada idrar yollarinda kalan idrar sizintisi disari çikmakta (abdest alan farkina varamadigi için) kendisi abdest aldigini zannetmektedir.

Fakat abdest aldigi anda veya abdest aldiktan sonra (istibra yapmadigi için) idrar sizintisi idrar yollarindan disari çiktigi için abdesti bozulmustur.

Necasetten tahareti (Istica-Istibra) dogru ve tam yaptiktan sonra namazimizin kabul olmasi için abdest (Vudû) denilen namaza hazirlik için yapilan ikinci temizlik olan hades ten taharet usulüne uygun yapilmalidir.

Hâdesten tahâret ikiye ayrilir.

1~Küçük hâdes: Namaz abdesti (vudû) olan hâdestir.

2~Büyük hâdes: Hâyiz ve cünüplükten kurtulmak, gusül abdesti demektir. (4)

*

Rabbimiz (Vudu ) abdest ile ilgili buyurdu ki

Ey inananlar! Namaza kalktiginizda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarinizi yikayin, baslarinizi meshedin ve topuklara kadar ayaklarinizi yikayin.”(Mâide 5/6)

Hz.Peygamber (s.a.s.) abdest için söyle söylemistir:

‘’Abdest aldiktan sonra “Kim benim abdest aldigim gibi abdest alip, içinde nefsini düsünmedigi iki rekat namaz kilarsa, geçmis günahlari bagislanir.” (5)

Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestin nasil alinacagini Müslümanlara fiili olarak göstermis (6)

Hem de abdestsiz olarak kilinacak hiçbir namazin Allah katinda kabul olunmayacagini belirtmistir. (7)

Hz. Ali b. Ebû Talib bana söyledi:(r.a.)

Dedi ki:

“Resûlullâh sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellemi abdest alirken gördüm:

~Üç defa mazmaza ve istinsak yapti.

~Yüzünü yikadi.

~Kollarini (dirsekleriyle birlikte) üç defa yikadi.

~Basini ve kulaklarini bir defa meshetti.

~Ayaklarini üç defa yikadi.”(8)

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem söyle buyurdu:

“Sizden biriniz güzelce abdest alir onu tastamam yapar sonra da:

‘Eshedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ serîke leh. Ve eshedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh,” derse, o kimseye cennetin sekiz kapisi açilir. O da diledigi kapidan girer.”(9)(

Bedensel engelli oldugu için abdest alirken ayaklarini yikayamayan birisi, kendisi ve yardim edecek kisi zarar görmeyecek sekilde bir baskasindan yardim alarak da olsa bu farzi yerine getirmeye çalisir.

Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) hastalik gibi mazeretler sebebiyle ibadetlerde yardim almaya izin vermistir.(10)

Buna göre abdest organlarindan bazilarinin olmamasi, onlarla ilgili hükmü düsürür.

Kollari veya ayaklari olmadigi için abdest almaya gücü yetmeyen ve kendisine yardim edecek kimsesi de bulunmayan kisi, teyemmüm de yapamayacak durumda ise, bu kisiye abdest ve teyemmüm yükümlülügü yoktur.

Kendisini abdestli gibi kabul ederek, kilabildigi sekilde namazlarini kilar.

Bu namazlari daha sonra kaza etmesi söz konusu degildir. (11)

Ücretsiz veya parasi varsa birisine ücret vermek suretiyle yardim alarak abdestini alabilir.
Buna imkani yoksa ayaklarina mesh yapmak suretiyle abdestini tamamlar, bunu da yapamazsa teyemmüm eder namazini kilar.

 

Sayet bunu da yapamaz ise vaktin hürmeti için ayaklarini yikamadan bulundugu hal üzere namazini kilar. Mecellenin ifadesiyle “bir is dîk oldukta muttasi‘ olur. (12)

Rabbimiz bu konuda söyle buyurur;

Peygamber size ne verirse onu alin, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah’tan sakinin, dogrusu Allah’in cezalandirmasi çetindir.”( Hasr, 59/7.)

‘Hayatlari günah hasadiyla geçmis inkârci suçlular hakkinda. Sonra suçlulara dönerek.” (Müddessir/41)

”Nedir sizi su Sekar’a sürükleyen?” derler.” (Müddessir/42)

”Onlar da söyle cevap verirler: “Biz namaz kilanlardan degildik.” (Müddessir/43)

“Fakirleri, yoksullari doyurmazdik.” Müddessir/44)

‘Bos seylere dalanlarla birlikte biz de dünyanin aldatici zevklerine dalar giderdik.” (Müddessir/45)

*

Günahlarindan uzaklasan, ibadetlerine devam eden, iyiligi emredip, kötülügü engelleyen ve Allah’in belirledigi sinirlari asmayan Hakkiyla kamil bir iman ile iman eden müminlerden olabilmek duasiyla
“Rabbim! Beni ve zürriyetimi namazi dosdogru kilanlardan eyle! Rabbimiz dualarimizi kabul buyur!(Ibrahim/40) ‘’
Ey Rabbi-miz bunu bizden kabul buyur;Kuskusuz sen, her seyi isiten ve her seyi bilen’sin.

 

Cesim ZEYDANLI – 14-01-2023

ULUSLARARASI EHL-I BEYT ARASTIRMA VE DAYANISMA DERNEGI YÖNETIM KURULU BASKANI 

Dipnot:

1~ (Ramuzul Ehadis (Tahâvî; “Müskilu’l-Âsâr; c: 4, s: 231’de rivâyet etmis, Elbânî de ‘’Silsiletu’l-Ehâdîsi’s-Sahîha”; hadis no: 2774’de hadisin hasen oldugunu belirtmistir.)

2~ (El Mecmû’u’l-Fikhî-Imam Zeyd b.Ali (a.s.)

3~ (El Mecmû’u’l-Fikhî-Imam Zeyd b.Ali (a.s.)

4~ (TDV Islâm Ansiklopedisi’2010. 39. cilt. 382-385.)

5~ (Buhari, 159.)
6~ (Merginani, el-Hidaye, I, 102)

7~ (Buhari, Vudu, 2); Ibn Mace, Taharet, 47)

8~ (El Mecmû’u’l-Fikhî-Imam Zeyd b.Ali (a.s.)

9~ (Müslim, Tahâret 17.Ayrica bk. Ebû Dâvud, Tahâret 65; Tirmizî, Tahâret 55; Ibni Mâce, Tahâret 60)

10~ (Buhari, Vudu, 35)

11~(Ibn Nüceym, el-Bahr, I, 151, 246-249; Ibn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 185, 423)

12~.(Yani bir iste mesakkat görülünce ruhsat ve vüs’at gösterilir.) (Mecelle, md.18; Ali Haydar, Dürerü’l-hükkâm, I, 32)

(Bu yazida yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakis açisini yansitmayabilir.)

YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!