Aşure mi? Âşûrâ mı?

Arapçada 10 gün manasındaki âşûrâ İslamiyet'ten sonra yerini Arapçaya bırakmış olan Âramice kökenli bir kelimedir...
Aşure mi? Âşûrâ mı?
Cesim ZEYDANLI
Cesim ZEYDANLI
Eklenme Tarihi : 8.08.2022
Okunma Sayısı : 403

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla”
Hamd yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Arapçada 10 gün manasındaki âşûrâ İslamiyet'ten sonra yerini Arapçaya bırakmış olan Âramice kökenli bir kelimedir.
İnsanlık tarihini alakadar eden mühim hadiselerin gerçekleştiği Aşûra günü, bütün Sâmî dinlerde (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam’da) önem arz etmektedir.
Kelimenin doğru yazılışı ''ÂŞÛRÂ''dır .
Günümüzde bugüne atfedilen bir yiyecek, tatlı olan AŞURE değildir.
    
Ne yazık ki Âşûrâ günü de kaybedilip unutturulup yerine yeni kavramlar yerleştirilen diğer birçok değerlerimiz gibi bir yiyecek olan Aşure gününe dönüştürülmüştür.
Âşûrâ günü hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10. gününe denk geldiği için bu ismi almıştır.

Bugüne Aşûra isminin verilmesinin bir sebebi de, Allah-ü Teâlâ’nın on peygamberine on çeşit ikramda bulunması olduğu rivayet edilmektedir.
Resûlullah (s.a.v.) münâdîler çıkararak âşûrâ orucunu halka duyurmuş, geceleyin oruca niyet etmeyenlerin günün yarısında haberdar olsalar dahi o andan itibaren oruca başlamalarını emretmiş (1)

Âşûrâda oruç tutmanın fazileti konusunda sahih hadislerin bulunmasına karşılık .o gün yıkanmak, gözlere sürme çekmek, süslenmek, kına yakmak, bayramlaşmak, hububat karışımı aş (aşure) pişirmek, sadaka vermek, mescidleri ziyaret etmek, kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih bir rivayete rastlanmamıştır.

Hadis olduğu öne sürülen metinlerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp Câhiliye âdetlerine ve yahudi geleneklerine dayanması kuvvetle muhtemeldir. Zira bu âdetleri Resûlullah’ın (s.a.v.) ve ashabının yaptığına dair herhangi bir kayıt yoktur.

Meselâ, “Âşûrâ günü sürme çeken helâk olmaz”“Âşûrâ günü gusleden o yıl hasta olmaz” tarzındaki rivayetler son devir kitaplarında yer almış ve İbn Teymiyye’nin ifadesine göre bu gibi hususlar Ehl-i beyt’e buğzeden Nâsibîler (Ehl-i Beyt düşmanı Emevi taraftarlarınca ) uydurulmuştur (2)

Âşûra’nın İslam tarihindeki önemi:
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mübarek torunu, Cennet gençlerinin iki efendisinden biri olan Hz. Hüseyin (r.a) ve 72 Ehl-i Beyt mensubunun Yezîd’in emriyle şehid edildiği gün olmasıdır.
Yezid’in zâlim saltanatının karşısında duran Hz. Hüseyin (r.a) ve beraberinde bulunan 72 Ehl-i Beyt , 10 Muharrem Hicri 61 yılında (Miladi 10 Ekim 680’de) Aşûra günü gaddarca ve merhametsizce Kerbelâ’da şehid edilmişlerdir.

Kaderi ilahi, bugün 10 Muharrem de  Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) evlatları  ve Onun davasının davacısı olan Ehl-i Beyt olanlara yaşadıkları ve müdafaa ettikleri bu hakikatler uğruna ve bu uğurda taviz vermeden severek canları ve evlatlarını gözlerini kırpmadan şehid vererek dünya saltanatına bedel uhrevî sultanlığı münasip görmüştür.
Bu faciayla dünyaya küsen Ehl-i Beyti de manevi karanlıkları dağıtan Kur'ân’ın bayraktarları kılmakla her asırda ümmete manevi sultanlar yapmıştır.
Her yıl 10 Muharrem geldiği zaman hatırlanan ve Tüm Müslümanların özellikle vurguladıkları Ehl-i Beyt sevgisi nasıl bir sevgidir ve nasıl olmalıdır?

Gerçek Ehl-i Beyt sevgisinden bahs edebilmemiz için:
~Hz. Ali (r.a.) Hz. Fatıma (r.a.),Hz. Hasan (r.a.),Hz Hüseyin (r.a.),gibi İslam yaşanmadan Ehl-i Beyt sevgisinden bahsedilemez.
~Ehl-i Beyt le davranışlarını aynileştirmeyen bir sevgi sahte ve köksüzdür.
~Zira Ehl-i Beyt hem bir şekil ,hem ruh, hem de aşktır.
~Ehl-i Beyt sevgisi tüm zamanda hakkın temsilcisi olmaktır.
~Ehl-i Beyt aynı zamanda tüm zaman ve mekanlarda hakkın hukukun tesisine çalışmaktır.
~Dünya beşeri sistemine yerleşip kojüktürel gündemle Aşure tatlısı yiyerek Ehl-i Beyte sevgiyi konuşmak abesle iştigaldir.

Rabimizden yüksek şehadete mazhar ettiği Kerbelâ şehidlerine rahmet diliyoruz
Bu yüce Ruhlara verdiğ ecir ve sevaplardan bize de nasip etmesini niyaz ediyoruz.

Salât ve selâm Allah’ın Rasûlüne ve O’nun pâk Âl-i Âbasına, Ehl-i Beyti,Ashâbı ve Ehl-i Beyt Muhibbanları üzerine olsun.

“Rabbim! Beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle! Rabbimiz dualarımızı kabul buyur (3)
''Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla.”
Ey Rabbi-miz bunu bizden kabul buyur;Kuşkusuz sen,her şeyi işiten ve her şeyi bilen'sin.


Cesim ZEYDANİ 10 Muharrem 2022  ANKARA


Dipnot:
1-(Buhârî, “Ṣavm” 69)
2-(Mecmûʿu fetâvâ, II, 302).
3-(İbrahim Suresi/40)
4-(İbrahim Suresi/41)
5-(TDV İslâm Ansiklopedisi cilt 4.sf. 24-26)

(Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.)

YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
YAZARLARTÜMÜ
Hasan DÜNDAR
Hasan DÜNDAR

G o n g o…

Sabri AKIN

TEFEKKÜR

Sabri AKIN

Vahye Bütünsel Yaklaşım…

Mehmet SAĞLAM
Mehmet SAĞLAM

Sınırları Kaldırmak!

Mehmet Ali ANŞİN

Mehmet Ali ANŞİN

Ramazan Keskin

m.Cihad ULUÇ
m.Cihad ULUÇ

Gayret ve Teslimiyet

Dr. Murat AYHAN

Dr. Murat AYHAN

Tekrar

Süleyman Arif BEYAZKAYA

Süleyman Arif BEYAZKAYA

Sermaye ve Çevre Etiği

Tuba Reyyan YAŞAR

Tuba Reyyan YAŞAR

Konya

Abdulhakim YALÇIN

Abdulhakim YALÇIN

Din, Akıl ve Batı

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Kurban ve Niyet

Reşat CENGİL
Reşat CENGİL

Eğitim Üzerine

ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ramazan KAYAN

Ramazan KAYAN

Derinlikten Yoksunuz

Fatma BARBAROSOĞLU

Fatma BARBAROSOĞLU

Bir İbadet Olarak Kurban Kesme

Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

M. Mücahid SAĞMAN

M. Mücahid SAĞMAN

Keskin Bir Elveda

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Mücahit GÜLTEKİN

Mücahit GÜLTEKİN

Köpük Gider Su Kalır

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!