Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-

Geçen hafta paylaştığımız makalede “dinin büyük ölçüde hadisler/rivayetler üzerinden tahrif edildiğini, dolayısıyla uydurma rivayetlerin...
Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Eklenme Tarihi : 15.10.2021
Okunma Sayısı : 94

Geçen hafta paylaştığımız makalede “dinin büyük ölçüde hadisler/rivayetler üzerinden tahrif edildiğini, dolayısıyla uydurma rivayetlerin önüne geçilmediği ve bu uydurmalar dinden temizlenmediği sürece Allah’ın dinini doğru anlamanın mümkün olmayacağını ve uydurma rivayetleri görmek için Resulullah sonrası yaşanan olaylara bakmak gerektiğini” yazmıştık.

Bazı kimseler “uydurma rivayetler ayıklanmış, kaynaklarımızda sadece sahih olanlar kalmış” diyebilirler; ancak kaynaklar tarandığında işin öyle olmadığını, uydurmaları ve eksik-fazla olarak kaynaklara geçmiş olanları rahatlıkla görmek mümkündür.

Şimdi “sahih kaynak” olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte’de yerini almış ve yüz yıllardır okunup aktarılan rivayetlerin bir kısmını hatırlatmaya çalışalım; bakalım “uydurma rivayet yok” diyenler, ne diyeceklerdir!

Evet, akıl ve vicdanı körelmemiş olanlara soralım; “Muhammedülemin” vasfına haiz olan Nebi as,  sizce bunları söyler/yapar mı?

1. Namazın önünden geçen birine beddua edip kötürüm olmasını sağlar mı?

2. İslam dinini terk edenler için öldürme talimatı verir mi?

3. Namaz kılmayanlar için dünyada her hangi bir cezai müeyyide uygulanmasını ister mi?

4. “Hac ve cihat dışında gemi seyahati yapmayın” der mi?

5. “Hz. Havva’dan dolayı kadınlar kocalarına ihanet ettiler” der mi?

6. “Ben olmasaydım bu kainat olmazdı” der mi?

7. “Acve hurması yiyene zehir tesir etmez” der mi?

8. “Ölünün arkasından ağlandığında, ölü azap görür” der mi?

9. “Devenin idrarında şifa vardır” der mi?

10. “Sinek yemeğinize düşerse, tam batırın” der mi?

11. “Maymunlar zina ettikleri için recim edildiler” der mi?

12.”Miracda Hz. Musa’nın tavsiyesiyle, namazı 50 vakitten beşe indirmek için birkaç kez Allah ile görüşmek zorunda kaldım” der mi?

13. “Hz. Musa, ölüm meleğine canını vermemek için tokat attı” der mi?

14. “Ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir” der mi?

15. “Gümüş kaptan su içen karnına cehennem ateşi doldurmuştur” der mi?

16. “Ateş, beni gören Müslümana ve beni göreni görene asla dokunmaz” der mi?

 17. “Cehennemlik olan bir Müslümana, Allah, bir Yahudi ve bir Hıristiyan verecek, günahını bunlara yükleterek cehennemden kurtulacaktır” der mi?

18. “Kadın, at ve evde uğursuzluk vardır” der mi?

19. “Güneş Hz. Ali için battıktan sonra tekrar geri geldi; çünkü Ali ikindi namazını kılmamıştı” der mi?

20. “Namazın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namaz iptal olur” der mi? (Buhari’de geçen rivayet) Yine Buhari’de geçen başka bir rivayette ise “Hz. Aişe’nin namaz önünde durduğunu ve hatta uzandığını, ancak namazı bozmadığını” belirtmesi açıkça çelişkidir. (Müslim’de geçen rivayette ise) “kişinin namazını hiçbir şey bozmaz” denilmektedir.

21. “Kadınlar çok lanet ettikleri ve kocalarına karşı nankör oldukları için cehennemliklerin çoğu onlardan oluşmuştur” der mi?

22. “Adem henüz toprak ile çamur arasında iken ben peygamberdim” der mi?

23. “İsrail oğulları olmasaydı et bozulmazdı ve Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi” der mi?

24. “Müşriklerin çocukları da babaları gibi ateşte olacaklardır” der mi?

25. “Recm ayeti başlangıçta Kur’an’da vardı. O kağıdı (ayeti) keçi yedi. Resulullah o ayeti tekrar Kur’an’a almadı” diyenleri doğrular mı?

26. Zina edenler ile ilgili hüküm Kur’an’da belirtilmiş olmasına rağmen, Resulullah as, zanilerin recm edilerek öldürülmesini ister mi?

27. “Resulullah, içinde su bulunan bir kab istedi. Ellerini ve yüzünü o kabın içinde yıkadıktan sonra içine püskürdü. Sonra da yanındakilere “bu sudan içiniz ve yüzünüze sürünüz” buyurdu. Sizce Resulullah bunu arkadaşlarına reva görür mü?

28. “Kim keler hayvanını ilk darbede öldürürse, ona yüz sevap yazılır. Ayrıca, Keleri nerede görürseniz öldürünüz; çünkü Hz. İbrahim’in ateşini üflemiştir” der mi?

29. “Kocanın vücudu irinle kaplı olsa, karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödeyemez” der mi?

30. “Bir kimsenin başka bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerindeki haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmesini emrederdim” der mi?

Bu rivayetler, sahih kabul edilen kaynaklardan alınmıştır. Daha yüzlercesini bulmak mümkündür. Bazı kimseler bunları önemsiz görebilir; ancak bilinmelidir ki bu rivayetlerin salgıladığı hormonlar, dinin kıblesini değiştirmektedir. İnanıyorum ki Kur’an’dan haberdar olan her Müslüman, Nebi’ye atılan bu iftiraları asla kabul etmeyecektir.

Şunu da hassaten belirtelim ki 1200 yıl önce bu rivayetleri tedvin edenleri pek suçlamıyorum. “O zamanki konjonktürde ancak bu kadarını yaptılar” derim; fakat keşke senet zincirine önem verdikleri kadar “metin” denilen asıl söze de önem verselerdi! Asıl suçladıklarım, bugün her türlü bilgi ve belgeye sahip oldukları halde, uydurulmuş (Nebi as’a atılan)  rivayetleri görmezlikten gelerek Kur’an’ın üzerine çıkartanlar veya Kur’an’la eşit hale getirip Kur’an’ı itibarsızlaştıranlarıdır. 

Hakkı teslim etmek adına belirtelim ki rivayet mirasını tümden inkar etmek mümkün değildir. Rivayet mirasını inkar etmek, bütün tarihi bilgileri yok saymak olur ki bu açıkça akıl tutulmasıdır. Onun için yapmamız gereken şey, rivayetlerin (mirasın) ne tümünü almak, ne de tümünü ret etmektir. Seçici olmak yani, Cevheri cüruftan ayırıp sadece cevheri almak gerekir. Tabi ki bu kolay değildir ve kişiden kişiye farklı olacaktır; ancak Kur’an’ı merkeze alıp, selim akılla hareket edenler, bu işin üstesinden daha kolay geleceklerdir.

Selam ve muhabbetlerimle…
BEŞİR İSLAMOĞLU

(Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.)

 

YAZARA AİT BÜTÜN YAZILAR
1 Siyaseti Dinleştirmek ve Dini Siyasallaştırmak Üzerine…2 Sünnete Kimler Daha Bağlıdır?3 Ehl-i Sünnet Bir Koalisyondur; Homojen Bir Yapı Değildir4 Aliya İzzetbegoviç’i Mütefekkir Kılan Faktörler5 Allah Hakkında Delilsiz Konuşmak, Ona İftira Atmaktır6 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-7 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -1-8 Hak Gaspı, İbadetlerin Kazancını Tüketir9 Ahlakın Şartı Kaçtır?10 Her İyi Müslüman, Aynı Zamanda İyi İnsandır11 Kurban İbadetini (Kurban Etmeden!) Doğru anlamak -2- 12 Hayvanlar İhtiyaç Üzerine Kesilir; Geleneğe Kurban Edilemez -1-13 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-14 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -5-15 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Bühtandır -4-16 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Günahtır -3-17 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -2-18 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -1-19 İnsan Hayatının Güvencesi Kısastır20 İnsanca Yaşamanın Ön Koşulu, Nesil Emniyetidir21 Er Kişi Niyetine22 Buhari’nin “Camiu’s-Sahih” Adlı Eserinin, Kur’an’la Eşitlenmesi Çabaları Üzerine23 Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -2-24 Vahiy ve Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -1-25 Güçlünün Yanında Yer Almak26 Mesafe, Maske ve Temizlik Sadece Coronavirüse Karşı Değil27 Müslümanlar Kimlik Krizi Mi Yaşıyor; Yoksa Sahte Kimlik Mi Taşıyor?28 İbn Rüşd Müktesebatının Temeli Akıldır29 İmam Gazali’yi Doğru Anlamak30 Bilim Geliştikçe Din Tasavvuru Da Değişir31 Dava Sahipleri Nerdesiniz? 32 Şahitlik, (Şehitlik), Hak ve Adaletin Gerçekleşmesi İçindir33 Görevimiz “İman Sorgulamak” Değil, Zulmü Sorgulamaktır34 Kaluu Bela Allah İle Ahitleşmektir. Bakın Nasıl!35 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)36 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)37 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)38 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)39 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)40 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)41 Dini 21. Asrın Aklıyla Anlamak / Yorumlamak
YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ümit AKTAŞ
Ümit AKTAŞ

Bulgur ve Adalet

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

İnsanı Kendi Olmaktan Çıkartan Bir Çağın İçindeyiz

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!