Hangi Unsurlar Şirke Götürür?

Şirk, Allah&rsquoa inanmakla birlikte, Allah&rsquoın yetki ve tasarruflarına ortak olmaktır...
Hangi Unsurlar Şirke Götürür?
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Eklenme Tarihi : 3.01.2022
Okunma Sayısı : 151

Şirk, Allah’a inanmakla birlikte, Allah’ın yetki ve tasarruflarına ortak olmaktır. Allah’ın yetki ve tasarruflarına ortak edilenler, çoğu zaman din adamlarıdır (ruhban sınıfıdır.) Bazen atalar, bazen siyasi kişiliğe sahip olanlar da Allah’ın yetkilerine ortak edilmektedir. Her kim ortak edilirse edilsin, şirktir; şirk ise Allah’ı gereği gibi tanımamaktır.

İnsanları şirke götüren unsurların başında şefaat/aracılık beklentisi gelmektedir. Şefaat beklentisi içinde olanlar, Allah’a yakın olmak için kendilerine “aracılar” bulurlar. Buldukları aracıların, Allah nezdinde kendilerine şefaat edip günahlardan kurtaracaklarına inanırlar. Oysa Allah, bu inancı şiddetle ret etmektedir.

“Onlar, Allah’ın peşi sıra kendilerine yarar da zarar da sağlamayacak şeylere tapıyorlar ve “bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir” derler. De ki siz, Allah’a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi bildiriyorsunuz! O, onların ortak koştuklarından yüce ve uzaktır.” (Yunus 18)

Tasavvuf geleneğinde iki türlü şefaat anlayışı vardır; biri hesap gününe yönelik, diğeri de dünyadaki sıkıntı ve zorluklara yöneliktir.  Mesela; bir mürid, hesap gününe yönelik “şefaat ya Resululellah” diye seslenirken, dünya işlerinde sıkıntılara düştüğünde de rahatlıkla “Yetiş ya Abdulkadir Geylani” (veya başka bir gavs) diyerek ölmüş olanlardan şefaat isteyebilmektedir.

Oysaki Allah’a ait yetki ve tasarruflar asla başkalarına verilemez. Kim olursa olsun, asla yardıma çağrılamaz ve şefaati istenemez; zira Allah’tan başkasından yardım ve şefaat istemek şirktir. O bakımdan, dua ederken (Allah’ı yardıma çağırırken ve isteklerimizi arz ederken) sadece O’nun isimleriyle dua etmekle (O’nu çağırmakla) mükellefiz.

“Duaları (çağrıları) duyup karşılık veren sadece Allah’tır. Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdığınız varlıklar, onlara asla cevap veremezler…” (Ra’d 14)

“Allah’ın yanı sıra kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek ve edilen dualardan haberi olmayan kimselere çağrıda bulunanlar, apaçık sapıklık içindedirler.” (Ahkaf 5)

Allah, Kur’an’da adı ister şefaat olsun, ister rabıta (hayal dünyasında şeyhini düşünerek irtibata geçmek ve ondan yardım talep etmek) olsun, her türlü aracılığı ve vesileciliği şirk olarak nitelendirmiştir. “Her ne istiyorsanız, sadece benden isteyiniz” diyerek hiçbir aracıya imkan ve yetki vermemiştir. Dolayısıyla şefaat beklentisi içinde olanlar, Allah’ı gereği gibi anlamadıkları için, Onun merhametini de anlayamadılar.

Evet Kur’an, şefaati ve her türlü aracılığı, bütünüyle müşriklerin inançları arasında zikreder.  İslam akidesine göre Allah’tan başka hiçbir şefaatçi (yardımcı) yoktur. Şefaatin tümü Allah’a aittir. Allah’ın ortağı yoktur ve hiç kimseye bu yetki/izin verilmemiştir. “İzin verilenler” olarak çevrilen ayet, maalesef yanlış çevrilmektedir. Ayette “şefaat edecek kimseler” değil, “kimlere şefaat edileceği”nden söz etmektedir.

“O gün, Rahman olan Allah’ın kendisinden hoşnut olup izin verdiği kimseye ancak şefaat edilecektir.” (Taha 109) Kim şefaat edecek? Elbette hesap görücü olan Allah şefaat edecektir ve dilediği kimselerin günahlarını bağışlayarak cennetine koyacaktır.

Müslümanların önemli bir kısmı şefaat konusunu yanlış anladıkları gibi “vesile/aracı” konusunu da yanlış anlamaktadırlar. Elbette Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için çeşitli yollara ve yöntemlere başvurulur; ancak bu yol ve yöntemler, yine Kur’an’da gösterilen yol ve yöntemler olmalıdır. Mesela bir ayette Allah “vesile” ile ilgili şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Allah’a karşı takvalı olun! O’nun hoşnutluğunu kazanmak için vesile/yol arayın ve cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 35)

Görüldüğü gibi, “vesile” kelimesi asla başkalarını aracı yapmak, devreye sokmak değil, cihad ederek, fedekarlık göstererek ve takvanın gereklerini yerine getirerek O’nun hoşnutluğunu kazanmayı istemektedir. Dolayısıyla vesile, Allah’a yakın olmak için bir varlığı aracı yapmak değil, aksine aracısız, Allah’ın Kur’an’da belirttiği takva yoluyla (ilkelere bağlı kalarak) O’nun hoşnutluğunu kazanmaktır. Vesileyi vasıtaya (aracıya) dönüştürmek şirktir. Allah’a yakın olmak ve O’nun hoşnutluğunu kazanmak için hiçbir vasıtaya gerek yoktur.

“Kim bir iyiliğe aracılık yaparsa, iyiliğin sevabından ona pay vardır” (Nisa 85) ayeti de insanları iyilik yapmaya, iyiliği yaygınlaştırma teşvik etmektedir.

Şunu da belirtelim ki başta Nebiler olmak üzere bilgili, ahlaklı, tecrübeli olan her kanaat önderinden yararlanmak her insanın en doğal hakkıdır; ancak o insanlara değer verirken onları aşırı yüceltmek ve ilahi sıfatlar yüklemek fetiştir, şirktir.

“Muhammed as, “beni, Hıristiyanların İsa’yı övdüğü gibi övmeyin.

“Ben de sizin gibi bir insanım (Allah’a ait sıfatları taşımıyorum); sadece bana vahyolunuyor” diyerek, insanüstü niteliklere sahip olmadığını açıkça bildirmesine rağmen, onun yolunu izlediklerini söyleyenlerin bir kısmı, (özellikle tasavvuf geleneğine sahip olanlar) başta Nebi as olmak üzere pek çok kimseye “insanüstü” nitelikler vererek onları ölümsüzleştirmeye kalkışması İslam akidesi adına kabul edilemez. 

Maalesef, şark kültürünün bir gereği olarak, din adamları ve kanaat önderleri öldükten sonra takipçileri tarafından anıtları/türbeleri yaptırılarak azizleştirilmektedir. Ölüm yıldönümlerinde de onları anarak fetiştirmektedirler. Buldukları her değerli sözleri de onlara yakıştırmaya çalışmaktadırlar.

Allah’a tapar gibi bu zevatlara tapan güruh, Muhammed Nebi’yi ilahlaştırıcı sözler ve yüzlerce yalan bilgi üretmekle kalmadılar, damadı Ali b. Ebu Talip hakkında da benzer yalanları uydurarak “yarı ilah” mertebesine çıkardırlar. Şimdi Ali as, hakkında uydurulan birkaç cümleyi aktararak konuyu sonlandıralım.

1. Ben, gayb ilminin anahtarının sahibiyim.
2. Ben, ilk çağ sahibiyim ve önceki kitaplarda zikredilmişim.
3. Ben, kıyamet günü mahlukatın hesabını soracak olanım.
4. Ben, Nuh’tan önceyim, Nuh’a gemiyim ve onun kurtuluş sebebiyim.
5. Ben, yağmur bulutları açanım.
6. Ben, kitab-ı Kur’an’ım.
7. Ben, her şeyi bilen ve analar rahminde suretleri yaratanım.
8. Ben, evlerinizde ne yaparsanız haberdar olanım.
9. Ben, Kabe ve Beytül Haramım.
10. Cennet ve cehennem anahtarları benim elimdedir.

(Kay. S. Hüseyin İbn Seyyid Gaybi; Haz. M. Saffet Sarıkaya; İslamiyat, C8, S1)

Bu kaynakta Ali as için benzer uydurmalardan 70 madde sayılmaktadır. Ben sadece 10 tanesini aktardım. Bu yakıştırmaları/uydurmaları okuyanlar, başta Nebi as olmak üzere “önderler” hakkında nelerin uydurulduğunu rahatlıkla tahmin edebilirler, kaynaklarda da görebilirler. Yeter ki ön yargılardan, mezhep ve cemaat taassubundan uzaklaşarak hareket etsinler…

Selam ve muhabbetlerimle… BEŞİR İSLAMOĞLU

(Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.)

YAZARA AİT BÜTÜN YAZILAR
1 Tenkit, Bir Tezin Doğruluğu İçin Zaruridir; Ancak Cedele Dönüştürülmemelidir2 Dava, Hakka Riayet Etmekle Kazanılır3 Geceyi Kadir Yapan, Kur'an'dır4 Salatın, Namazla İlişkisi Üzerine…5 Kur'an'ın Maksat ve Misyonu, Sorun Çözmektir6 Kur'an'da Ne Aradınız Da Bulamadınız? 7 Toplumda Allah'ın Dini Yerine "Karma” Dinler Tercih Edilmektedir. Siz Hangi Dini Seçtiniz?8 "Kur'an Bize Yeter” Üzerine Yapılan Tartışmalar9 Şirk Koşmanın Temel Nedeni, Allah'a Olan Güvensizliktir10 İmanlarına Zulüm Bulaştırmayanlar Ancak Güvendedir 11 Haddini Bilmek, İnsan Olmanın Temel Şartıdır12 Hakikat, Batıni Yollarla Öğrenilebilir Mi? 13 Din Üzerinden Yapılan Zulümler14 Zulüm Devam Ediyorsa, Tövbe ve Helalleşme Anlamsızdır15 Gençlik Niçin İslam'a Mesafelidir? (Enes Kara ve benzer durumlar üzerine)16 "Kabir Ehlinden Yardım İsteyiniz”! "Allah İle Beraber Başka Bir İlah! Öyle Mİ”?17 Kimin Işığıyla Nurlanıyorsunuz?18 Hangi Unsurlar Şirke Götürür?19 İslam, Kişi Odaklı Değil, İlke Odaklı Bir Sistemdir 20 Kur'an'ın Doğru Anlaşılmasına Yönelik Sorun, Zihniyet Sorunudur21 Erdemli Toplum Nasıl Oluşur?22 İslam’da İlkeler Kadim ve Bakidir, İçtihat İse Hadis ve Konjonktureldir23 Siyaseti Dinleştirmek ve Dini Siyasallaştırmak Üzerine…24 Sünnete Kimler Daha Bağlıdır?25 Ehl-i Sünnet Bir Koalisyondur; Homojen Bir Yapı Değildir26 Aliya İzzetbegoviç’i Mütefekkir Kılan Faktörler27 Allah Hakkında Delilsiz Konuşmak, Ona İftira Atmaktır28 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-29 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -1-30 Hak Gaspı, İbadetlerin Kazancını Tüketir31 Ahlakın Şartı Kaçtır?32 Her İyi Müslüman, Aynı Zamanda İyi İnsandır33 Kurban İbadetini (Kurban Etmeden!) Doğru anlamak -2- 34 Hayvanlar İhtiyaç Üzerine Kesilir; Geleneğe Kurban Edilemez -1-35 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-36 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -5-37 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Bühtandır -4-38 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Günahtır -3-39 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -2-40 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -1-41 İnsan Hayatının Güvencesi Kısastır42 İnsanca Yaşamanın Ön Koşulu, Nesil Emniyetidir43 Er Kişi Niyetine44 Buhari’nin “Camiu’s-Sahih” Adlı Eserinin, Kur’an’la Eşitlenmesi Çabaları Üzerine45 Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -2-46 Vahiy ve Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -1-47 Güçlünün Yanında Yer Almak48 Mesafe, Maske ve Temizlik Sadece Coronavirüse Karşı Değil49 Müslümanlar Kimlik Krizi Mi Yaşıyor; Yoksa Sahte Kimlik Mi Taşıyor?50 İbn Rüşd Müktesebatının Temeli Akıldır51 İmam Gazali’yi Doğru Anlamak52 Bilim Geliştikçe Din Tasavvuru Da Değişir53 Dava Sahipleri Nerdesiniz? 54 Şahitlik, (Şehitlik), Hak ve Adaletin Gerçekleşmesi İçindir55 Görevimiz “İman Sorgulamak” Değil, Zulmü Sorgulamaktır56 Kaluu Bela Allah İle Ahitleşmektir. Bakın Nasıl!57 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)58 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)59 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)60 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)61 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)62 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)63 Dini 21. Asrın Aklıyla Anlamak / Yorumlamak
YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!