Geceyi Kadir Yapan, Kur'an'dır

Ramazan ayının son haftası geldiğinde, imamlarımız Cuma hutbelerinde mutlaka Kadir gecesi hakkında bilgi verirler ve hadis diye şu rivayeti aktarırlar....
Geceyi Kadir Yapan, Kur'an'dır
Beşir İSLAMOĞLU
Beşir İSLAMOĞLU
Eklenme Tarihi : 26.04.2022
Okunma Sayısı : 234

Ramazan ayının son haftası geldiğinde, imamlarımız Cuma hutbelerinde mutlaka Kadir gecesi hakkında bilgi verirler ve hadis diye şu rivayeti aktarırlar.
“Kadir gecesini Ramazan ayının son on günde arayınız.”

Ben şimdi soruyorum: Neyi, nerede arıyoruz?

Aramamız ve bulup kendisine tutunmamız gereken kıymet gece mi, yoksa İlahi mesaj mı? Bin aydan daha hayırlı olan, yani 80 yıllık insan ömrünün her aşamasını aydınlatıp nurlandıran gece mi, Kur’an mı? Önce ona bir karar vermemiz gerekir.

Eğer, “kadir-kıymet gecededir” diyorsak, onu aramaya devam edelim; ama bilelim ki kadir-kıymet gecede değil, vahiydedir. “Kadir-kıymet gecede değil, o gece inen Kur’an’dadır” diyorsak, o zaman şu gece aramalarından vazgeçerek Kur’an’a yönelelim ki Kur’an bizi mübarek kılsın.

Bilindiği gibi, Kadir suresi Kur’an’da yer alan 97. Suredir. Bu surede Allah, İlahi mesajı bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde (fi leyleti’lkadr) indirdiğini belirtmektedir.

O gecenin kıymetli olmasının nedeni, vahyin inmeye başlamış olmasıdır. Hiçbir gece veya gündüz, hiçbir ay veya yıl, hiçbir dağ veya şehir kendiliğinden kutsal değildir. Onları kutsal kılan bazı olaylardır.

Nasıl ki Mekke (m. Haram, Arafat), Kudüs, Tur dağı, Hira, Kerbela gibi yerleri önemli kılan bazı olaylar varsa, Ramazan ayını da kıymetli kılan bir olay vardır; o da Kur’an vahyinin indirilmeye başlanmış olmasıdır. İşte, Ramazan ayı içerisinde Kur’an vahyinin indiği o geceye kadir gecesi denilmiştir ki o gece, kadir ve kıymetini indiği vahiyden almıştır.

Bilelim ki Kur’an (vahiy) bir nurdur, bereket ve rahmet kaynağıdır. Nereye inerse orayı nurlu ve bereketli kılar. Kur’an Hira dağında indi; orayı “Hira nur” yaptı. Mekke şehrine indi; orayı Mekke-i mükerreme yaptı. Ramazan ayında indi; bu ayı diğer ayların sultanı yaptı. Bir geceye indi; o geceyi kadir gecesi yaptı ve bir ömre bedel kıldı. Bir insana indi; o insanı kendisine elçi yaptı, mustafa (seçkin) kıldı. Resululllah’ın arkadaşlarına indi; onları ashap kıldı.

Demek ki İlahi mesaj olan vahiy, indiği geceyi aydınlatır; Bu aydınlatma, karanlık olan geceyi maddi olarak aydınlatmak değildir. Bu aydınlatma (ışık), zulmette (karanlıkta) olan cahiliye toplumunu manevi olarak aydınlatmaktır. Evet, Kur’an’ın esas mesajı, kendisine inanıp uyanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmış olmasıdır.

Bilindiği gibi, şirk ve inkar toplumu, cahiliye toplumu olarak tanıtılmakta ve bu toplumun, zulumat yani karanlıklar içerisinde olduğu belirtilmektedir. Bu toplum içerisinde kim Kur’an’ı kendine rehber edinmiş ise, Kur’an onları nuru (ışığı) ile aydınlatmış, ömürlerini bereketlendirmiş ve bin aydan (bin ay, çokluktan kinayedir) daha hayırlı hale getirmiştir.

Evet bugün, Müslüman halklar olarak aydınlık günlere sahip değilsek, Kur’an’ın istediği kardeşlik ve dayanışmadan yoksun isek, bütün insanlığa sunacak bir medeniyetimiz yoksa, mazlum insanlar bize değil de Hıristiyanlara sığınmaya çalışıyorlarsa demek ki Kur’an bizim gönüllerimize inmemiş, bizlere yol göstermemiş ve bizi aydınlatmamıştır; zira vahiy bir nurdur, bir rehberliktir; insanlığa gönderilmiş bir yol haritasıdır; indiği toplumu ihya eder, zulumattan kurtarır ve münevver yapar. (Yesrib’i Medine-i Münevvere, medeniyete önderlik yapan şehir yaptığı gibi)

Hülasa, Kadir suresinde dikkat çekilen bizatihi gece değil, Kur’an’dır. Onun için geceye değil, İlahi mesaj olan Kur’an’a yönelmemiz gerekir. Kadir suresi açıkça Kur’an’ı gösterirken, Kur’an’a bırakıp, geceye takılmak, o geceyi piyangoya çevirmek akıl tutulmasıdır. Hayat boyu, güne Kur’an okuyup anlamakla başlamayan, Kur’an’ı kendine rehber edinmeyen ve sadece Ramazan ayında mevtalara hatim indirmek amacıyla Kur’an’ı seslendiren (1)kimseler, Kur’an’ın nurundan (yol göstericiliğinden) yararlanmış olamazlar.  Evet, bilelim ki Kur’an’daki hakikatleri anlamaya çalıştığımız ve onu kendimize rehber edindiğimiz takdirde bizi nurlandıracak, ömrümüzü bereketlendirecek, kadir-kıymetimizi yükseltecek ve bütün toplumlara üstün kılacaktır.
(!) (Kur’an’ı mırıldanmak, seslendirmek, okumak değildir. Okumak demek, anlamak demektir)

Öyle ise her inanan Müslümanın Kur’an’ı anlayarak okuması, mesajlarına kulak vermesi, onu kendine hayat kitabı kılması zorunlu bir görevdir. Bu görev, sadece Ramazan ayına veya bazı gün ve gecelere mahsus değildir. Hayatımız boyunca okuyup anladığımızda, mesajlarına kulak verdiğimizde hayatımızı kıymetli kılar ve tüm ömrümüzü kadir-kıymetli (bereketli) kılar.Kur’an nurunu ve rehberliğini bir kenara bırakarak, gecenin adını “kandil” koyup gösterişe dayalı mesajlarla kutlamak, bizleri karanlıklarından aydınlığa çıkartmadığını bilmemiz lazım.

Kur’an rehberliğinde yürüyenlere “Selamunhiye hatta matlailfecr” şafak atana kadar,(son saat-ahiret şafağı atana dek selam (huzur ve barış) vardır.

Kadir-kıymeti gecelerde değil, İlahi nur olan Kur’an’da arayanlara ne mutlu!

Selam ve muhabbetlerimle… BEŞİR İSLAMOĞLU

(Bu yazıda yer alan fikirler yazara aittir. Hikmet Akademisi’nin bakış açısını yansıtmayabilir.)

YAZARA AİT BÜTÜN YAZILAR
1 Din Öğrenmede Kıstas Nedir?2 Kur' an-ı Reyi İle Tefsir Edenler Kafir Olur Mu?3 Tenkit, Bir Tezin Doğruluğu İçin Zaruridir; Ancak Cedele Dönüştürülmemelidir4 Dava, Hakka Riayet Etmekle Kazanılır5 Geceyi Kadir Yapan, Kur'an'dır6 Salatın, Namazla İlişkisi Üzerine…7 Kur'an'ın Maksat ve Misyonu, Sorun Çözmektir8 Kur'an'da Ne Aradınız Da Bulamadınız? 9 Toplumda Allah'ın Dini Yerine "Karma” Dinler Tercih Edilmektedir. Siz Hangi Dini Seçtiniz?10 "Kur'an Bize Yeter” Üzerine Yapılan Tartışmalar11 Şirk Koşmanın Temel Nedeni, Allah'a Olan Güvensizliktir12 İmanlarına Zulüm Bulaştırmayanlar Ancak Güvendedir 13 Haddini Bilmek, İnsan Olmanın Temel Şartıdır14 Hakikat, Batıni Yollarla Öğrenilebilir Mi? 15 Din Üzerinden Yapılan Zulümler16 Zulüm Devam Ediyorsa, Tövbe ve Helalleşme Anlamsızdır17 Gençlik Niçin İslam'a Mesafelidir? (Enes Kara ve benzer durumlar üzerine)18 "Kabir Ehlinden Yardım İsteyiniz”! "Allah İle Beraber Başka Bir İlah! Öyle Mİ”?19 Kimin Işığıyla Nurlanıyorsunuz?20 Hangi Unsurlar Şirke Götürür?21 İslam, Kişi Odaklı Değil, İlke Odaklı Bir Sistemdir 22 Kur'an'ın Doğru Anlaşılmasına Yönelik Sorun, Zihniyet Sorunudur23 Erdemli Toplum Nasıl Oluşur?24 İslam’da İlkeler Kadim ve Bakidir, İçtihat İse Hadis ve Konjonktureldir25 Siyaseti Dinleştirmek ve Dini Siyasallaştırmak Üzerine…26 Sünnete Kimler Daha Bağlıdır?27 Ehl-i Sünnet Bir Koalisyondur; Homojen Bir Yapı Değildir28 Aliya İzzetbegoviç’i Mütefekkir Kılan Faktörler29 Allah Hakkında Delilsiz Konuşmak, Ona İftira Atmaktır30 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -2-31 Resulullah As’dan Sonra Yaşanan Hadiseler, Onun Mesajını (Yolunu) Değiştirmiştir/Saptırmıştır -1-32 Hak Gaspı, İbadetlerin Kazancını Tüketir33 Ahlakın Şartı Kaçtır?34 Her İyi Müslüman, Aynı Zamanda İyi İnsandır35 Kurban İbadetini (Kurban Etmeden!) Doğru anlamak -2- 36 Hayvanlar İhtiyaç Üzerine Kesilir; Geleneğe Kurban Edilemez -1-37 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -6-38 Kur’an’ın Hükümlerinde Tahrifat Yapmak, “Dine Karşı Din” Uydurmaktır -5-39 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Bühtandır -4-40 Dinde Tahrifat Yapmak, Apaçık Bir Günahtır -3-41 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -2-42 Dinleri İle İlgili Uydurdukları Kendilerini Aldatmıştı -1-43 İnsan Hayatının Güvencesi Kısastır44 İnsanca Yaşamanın Ön Koşulu, Nesil Emniyetidir45 Er Kişi Niyetine46 Buhari’nin “Camiu’s-Sahih” Adlı Eserinin, Kur’an’la Eşitlenmesi Çabaları Üzerine47 Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -2-48 Vahiy ve Akılla Temellendirilmeyen İman, Koftur -1-49 Güçlünün Yanında Yer Almak50 Mesafe, Maske ve Temizlik Sadece Coronavirüse Karşı Değil51 Müslümanlar Kimlik Krizi Mi Yaşıyor; Yoksa Sahte Kimlik Mi Taşıyor?52 İbn Rüşd Müktesebatının Temeli Akıldır53 İmam Gazali’yi Doğru Anlamak54 Bilim Geliştikçe Din Tasavvuru Da Değişir55 Dava Sahipleri Nerdesiniz? 56 Şahitlik, (Şehitlik), Hak ve Adaletin Gerçekleşmesi İçindir57 Görevimiz “İman Sorgulamak” Değil, Zulmü Sorgulamaktır58 Kaluu Bela Allah İle Ahitleşmektir. Bakın Nasıl!59 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (6)60 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (5)61 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (4)62 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (3)63 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (2)64 Zekât Kurumunun Güncellenmesi (1)65 Dini 21. Asrın Aklıyla Anlamak / Yorumlamak
YORUMLAR
YENİ YORUM YAP
güvenlik Kodu
EDİTÖRDEN
ALINTI YAZARLAR TÜMÜ
Ahmet TAŞGETİREN

Ahmet TAŞGETİREN

O İşin Matematiği Var

Fatih OKUMUŞ

Fatih OKUMUŞ

Müslüman Orucu

Necip CENGİL

Necip CENGİL

Hayata ve Bilmeye Dair

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Prof. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Eski Valisi)

Mustafa Yazgan’ın Ardından…

Ali BULAÇ
Ali BULAÇ

Taliban Üzerine

Vahdettin İNCE

Vahdettin İNCE

Taliban’dan Beklentim

Salih TUNA

Salih TUNA

Tehlike ve Müjde!

Taha ÖZHAN

Taha ÖZHAN

Tunus’a Darbe

Byung- CHUL HAN

Byung- CHUL HAN

Yorgunluk Virüsü…

Ramazan BEYHAN

Ramazan BEYHAN

Darbe İnsanlık Suçudur

Tanıl BORA

Tanıl BORA

Üç Terzi

Cemile BAYRAKTAR

Cemile BAYRAKTAR

Yüzyılın İşgali

Mehmet ALAGAŞ

Mehmet ALAGAŞ

Biyografi

Bizimle sosyal ağlarda bağlantı kurun!